"gazdálkodó" English translation

HU

"gazdálkodó" in English

EN
HU

gazdálkodó {noun}

volume_up
1. agriculture
gazdálkodó (also: farmer, gazda, paraszt)
Az a gazdálkodó, aki nem kezeli gondosan a talajt, az nem sokáig lesz gazdálkodó.
Any farmer who does not treat his soil with care will not be a farmer for long.
Egy egyiptomi gazdálkodó sem kívánt mást, amikor kiment megmunkálni a földjét.
That is what the Egyptian farmer wanted when he went out to till his fields.
A talaj a gazdálkodó legértékesebb forrása.
Soil is a farmer's most precious asset.

Context sentences for "gazdálkodó" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTöbb gazdálkodó számára a méhészet a szinte mindig csekély jövedelem kiegészítését jelenti.
For many of our farmers, beekeeping supplements their almost always limited income.
HungarianA gazdálkodó családoknak biztonságra van szükségük, hogy előre megtervezhessék vállalkozásaik jövőjét.
Farming families need the security to plan ahead for the future of their businesses.
HungarianEzért a KAP reformja révén valamennyi európai gazdálkodó számára egyenlő esélyt kell biztosítani.
Hence, what we must achieve with CAP reform is a level playing field for all Europe's farmers.
HungarianHa erőteljes gazdálkodó szektort szeretnénk, növelnünk kell a közös agrárpolitika forrásait is.
Also, if we want a robust farming sector, we need to increase the funds for the common agricultural policy.
HungarianOlyan országban élünk, ahol több a rab, mint a gazdálkodó: 2,1 millió rab van és 1,9 millió gazdálkodó.
We now live in a country that has more prisoners than farmers -- 2.1 million prisoners, 1.9 million farmers.
HungarianA gazdálkodó egységnek a jelen Módosítást a 2005. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia.
An entity shall apply this Amendment for annual periods beginning on or after 1 January 2005.
HungarianÉrinti a gazdasági, társadalmi, intézményi, sőt a kulturális dimenziókat is és káros számos gazdálkodó egységre.
It encompasses economic, social, institutional and even cultural dimensions, and is detrimental to many entities.
HungarianMi is pontosan az engedélyezett gazdálkodó?
What is an Authorised Economic Operator?
HungarianAz ellenőrök gyakran végeznek ellenőrzést az uniós intézményekben, és az uniós forrásokkal gazdálkodó tagállamokban és országokban.
Auditors frequently carry out inspections in EU institutions, member countries and countries receiving EU aid.
HungarianEgy-egy nagyobb hipermarketlánccal szemben sokszor több száz gazdálkodó áll, akiknek sokkal rosszabbak az alkupozícióik.
Very often, hundreds of farmers are competing with a large hypermarket chain, and their bargaining position is much worse.
HungarianHa egy gazdálkodó egység az IFRS 2-t egy korábbi időszakra alkalmazza, akkor a módosítást is alkalmaznia kell arra a korábbi időszakra.
If an entity applies IFRS 2 for an earlier period, this amendment shall be applied for that earlier period.
HungarianHa egy gazdálkodó egység az IFRS 1-t korábbi időszakra alkalmazza, akkor ezeket a módosításokat is arra a korábbi időszakra kell alkalmaznia.
If an entity applies IFRS 1 for an earlier period, these amendments shall be applied for that earlier period.
HungarianEzek a koncessziók nem fogják a Mercosur mezőgazdasági gazdálkodó családjainak érdekeit képviselni, csak az agroipari cégcsoportokét.
These concessions will not serve the interests of the farming families of Mercosur, only those of agro-industrial groups.
HungarianSenki sem érthet egyet a gazdálkodó lobbi által megfogalmazott kifogással, miszerint a növényvédő szerek több mint fele el fog tűnni.
Nobody can maintain any longer the criticism levelled by the farming lobby that more than half of pesticides will disappear.
HungarianAz európai gazdálkodóknak csupán 7%-a 35 év alatti, és a következő 10 év során nem kevesebb, mint 4,5 millió gazdálkodó vonul nyugdíjba.
Only 7% of Europe's farmers are younger than 35 and no fewer than 4.5 million farmers will be retiring in the next 10 years.
Hungarian(b) amennyiben két vagy több különálló gazdaság, mely korábban független gazdaság volt, egy gazdálkodó kezébe kerül,
(b) when two or more separate holdings, each having previously been an independent holding, have been integrated in the hands of a single holder,
HungarianElnök úr, az európaiak többsége nem vállalatvezető vagy bankár, hanem családi gazdálkodó, kisvállalkozó vagy közalkalmazott.
Mr President, the majority of Europeans are not corporate leaders and not bankers but family farmers, small entrepreneurs, state employees.
HungarianA bizonylatok biztonságos tárolását a gazdálkodó székhelyén/telephelyén, illetve más az adóhatóság részére bejelentett helyen kell megoldani.
Statements must be stored securely at the company's headquarters/premises, or at another place reported to the tax authority.
HungarianAttól tartok, hogy sok gazdálkodó számíthat majd szankciókra a pontatlan eszköz miatt, és az általuk kapott egységes területalapú támogatás mértéke így csökkenni fog.
My fear is that many farmers will be penalised due to inaccurate equipment and that their single farm payments will be reduced.
HungarianHiszek abban, hogy tényleg szükségük van a támogatásra, mivel a fiatal gazdálkodóknak tényleg súlyosabb problémákkal kell megküzdeniük, mint a többi gazdálkodó többségének.
I strongly believe that they do indeed require support, for young farmers undoubtedly face greater problems than many other farmers.