"gazdag lesz" English translation

HU

"gazdag lesz" in English

HU

gazdag lesz {verb}

volume_up

Similar translations for "gazdag lesz" in English

gazdag adjective
lesz verb
English

Context sentences for "gazdag lesz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTudom, úgy érzi, hogy egy kicsit sok az aláírás, de gazdag lesz amikor elkészülünk.
I know it feels like you're signing a lot, but you'll be wealthy when this is done.
HungarianDe ez a nő csak akkor lesz gazdag, ha Miss Blacklock előbb hal meg, mint Mrs.
But she wouldn't be a rich wife unless Miss Blacklock died before Mrs. Goedler.
HungarianÉs gazdag is lesz, ha Jefferson meghal mondta Marple kisasszony.
She'll be quite a rich woman, too, when Mr. Jefferson dies, said Miss Marple.
Hungarian- Holnap úgyis gazdag uraság lesz a papámból, mert ez a négy arany kétezerre fog szaporodni.
Tomorrow my father will be a rich man, for these four gold pieces will become two thousand.
HungarianA teringettét Mademoiselle Anne Morisot nagyon gazdag fiatal hölgy lesz egy-kettőre mondta Poirot.
Mademoiselle Anne Morisot will be a very wealthy young woman, said Poirot.
HungarianEgy napon majd gazdag ügyvéd lesz, és akkor ő támogatja öreg anyját és apját.
He's going to be a rich lawyer some day, and then he's going to support his poor old mom and dad in luxury.
HungarianEttől lesz gazdag az ezekre a kérdésekre vonatkozó európai vízió.
Therein lies the wealth of the European vision on these matters.
HungarianTehát huszonöt éves korában független és gazdag fiatalember lesz.
So he will be independent, will have a substantial fortune?
HungarianTehát gazdag, vagyis az lesz, mikor betölti a huszonegyet.
You're a very rich woman, or will be, when you are twentyone.
HungarianÚgy gondolta, végre gazdag és fontos ember lesz belőle.
He was at last going to be a man of wealth and importance.
HungarianPaton kapitányból rendkívül gazdag fiatalember lesz.
Captain Paton will be an exceedingly wealthy young man.'
HungarianA vállalkozóknak mindössze 30%-a remélte, hogy gazdag lesz.
Only 30% of these businessmen hoped to be rich.
HungarianHány olyan van közöttük, aki tíz év múlva gazdag ember lesz?
How many of them would be rich in ten years?
Hungarian- Ugye tudja, Miss Paget, hogy hamarosan gazdag lesz?
You know you'll be rich soon, Miss Paget.
Hungarian- Maga pedig egy nagyon gazdag fiatal hölgy lesz.
You're gonna be a very rich young woman.
HungarianEz a lány tehát gazdag lesz... hacsak...
The girl was to be the rich one - unless...
HungarianSzerintem ez gazdag táptalaj lesz az együttérzés számára.
Well that's going to be a breeding ground for compassion.
HungarianÁtviszi Lodovik Tremát a Madder Lossra, azután pedig... azután gazdag lesz, és soha többé nem kell majd dolgoznia senkinek.
To keep himself from deteriorating through disuse, he activated his human emotional overlay and ran diagnostics on that, as well.
HungarianMeggyőződésem, hogy ez az elnökség gazdag lesz energiában, eltökéltségben, és konkrét sikerekben is, amelyet mindannyian igyekszünk előmozdítani.
I think that this will be a presidency full of drive and determination and rich in concrete results that we will all work towards.
HungarianSzéles mosollyal olvasta az értesítést, hogy most már akármi történjen is, feltéve, hogy életben marad, gazdag ember lesz holta napjáig.
He grinned openly as he read the confirmation that, come what may, provided he remained alive, he was a wealthy man for the rest of his life.