"gazember" English translation

HU

"gazember" in English

EN

HU gazember
volume_up
{noun}

1. general

gazember (also: semmirekellő ember)
volume_up
bad hat {noun} [coll.]
gazember (also: semmirekellő ember)
volume_up
bad lot {noun} [coll.] [idiom]
gazember (also: csibész, csirkefogó)
volume_up
badmash {noun} [Ind.]
gazember
volume_up
blackguard {noun} [fig.]
- Kétségtelenül egy elvetemült gazember, akinek annyi lelkiismerete sincs, mint egy cápának.
Obviously, he is a blackguard of the deepest dye, with the conscience of a shark.
George Leman, Giselle gazember férje meghalt még a háború elején.
George Leman, Giselle's blackguard of a husband, was killed in the early days of the war.
volume_up
bugger {noun} [vulg.]
Its the same bugger, the officer said.
- Hol voltál, mikor valami gazember megpróbálta szétloccsantani a koponyámat?
Where were you when some miscreant tried to make my brain squirt out my ears?
Vagy nem vagyok-e én éppen olyan szép, mint Ricciardo Minutolo felesége, te gazember?
Am I not, miscreant, as fair as the wife of Ricciardo Minutolo?
gazember (also: hitvány ember, csirkefogó)
volume_up
rascal {noun}
Na, te gazember, még mindig tagadod, hogy jeleket adtál?
Now, you rascal, do you deny that it is a signal?
- Ez a bábu - folytatta a Tücsök - cégéres gazember...
That Marionette, continued the Talking Cricket, is a rascal of the worst kind.
- Túlságosan hivatalos ez a köszöntés, Cai, te gazember - minden rendben van itthon?
This is an overly formal welcome to my home, Cai, you rascal-is all well here?
volume_up
rogue {noun}
Agli meg akár gazember volt, akár nem szintén komolyan vette a szerepét.
Aglie too, rogue or not, performed his role in earnest.
- A gyilkos gazember! - kiáltotta Éomer.
'The murderous rogue!' cried Éomer.
Én vagyok a legnagyobb gazember a cégnél, és nagyon nekem fognak esni, amikor majd megemlítem nekik a válást.
I'm the biggest rogue in , and they'll come down hard when I mention the divorce.
gazember (also: szarházi)
volume_up
s.o.b. {noun} [abbr.]
gazember (also: csibész, csirkefogó)
És az a gazember Henrik a pénzért csinálta az egészet.
And Henry, the scoundrel, it was all for money.
Ez egy valóban kivételes aktus, egy igazi politikai gazember által elkövetett bűn!
A real exceptional act, the crime of a real political scoundrel!
Scoundrel! cried the Colonel.
gazember
volume_up
son of a bitch {noun} [pej.]
- Ezt jól kiagyaltad, te utolsó, körmönfont gazember!
'John, you're a tricky, underhanded son of a bitch.'
Szedjük fel Alit és tegyünk feljelentést a gazember ellen.
Let's get Ali and press charges against that abusive son of a bitch.
Az apja nagymenő ügyvéd, igazi sötét gazember, de rengeteget keres.
Father's a big lawyer out there, a real mean son-of-a-bitch, but he makes plenty.

2. colloquial

volume_up
cad {noun} [coll.]

Context sentences for "gazember" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianFortescue az a fajta óvatos gazember volt, aki vigyázott a bőrére.
The late Mr. Fortescue was the kind of crook who is always careful to play safe.
HungarianMeglátjuk, talán csak nincs annyi holnista gazember, hogy bevegye az egész völgyet.
Still, there probably weren’t enough Holnists to take the entire valley.
HungarianDylan megnyugtatta, hogy Kennyn és Beckyn kívül más gazember nincs a házban.
He assured her that Becky and Kenny were the sum of all evil under this roof.
HungarianA neve Ott vagy valami ilyesmi, nyamvadt kis gazember, és rettentő gyorsan beszélt.
Name was Ott or something like that, just a slick little crook who talked real fast.
HungarianKissé mulatságosnak találom, hogy ez a gazember bárkit is hazugsággal vádol.
The fact that this corporate thug would accuse anybody of lying is glaringly ironic.
HungarianAztán... abban a San Franciscói szállodában felbukkant az a két gazember.
Then those two creeps ‘woke me in the hotel in San Francisco, and after that .
HungarianBizonyítékokat ajánlott nekik a főnöke és néhány másik gazember ellen.
He offered to turn state's evidence against his boss and a slew of other mugs.
Hungarian- Négy ember, akit tönkre akart tenni egy gazember, akinek fél éve se volt hátra.
Perhaps someone had been in here, tossed the place, kidnapped Candy.
HungarianMiközben a gazember lelőtte az áldozatait, a tilosban parkolt, és ezért feljelentették.
While the bastard was shooting his victims, he overparked and got tickets.
Hungarian- Micsoda gazember vagy te, Lestat! - mondta azon a szürke, szerény hangon.
You are a brat, Lestat, he said in his simple, unimposing voice.
HungarianElpüföltek a saját pisztolyommal, és egy indián gazember majdnem megfojtott.
I've been beaten with my own gun and choked by a tough Indian.
HungarianG. egészen ki van kelve magából, mert szerinte ez az alak egy szélhámos gazember.
R.G. raves against him and says he is a crook and a swindler.
HungarianDe hát akármilyen ravasz gazember is a gyilkos, nem telik bele egy nap, s a kezemben lesz.
But, by heavens, cunning as he is, the fellow shall be in my power before another day is past!
HungarianA vén gazember orosz ügynök volt, és 1935 óta egyfolytában Amerikában tevékenykedett.
This antique sonofabitch was a Russian agent, had been operating continuously in America since 1935.
HungarianSohasem hittem volna, hogy maga gazember jelentette ki a lány méltóságteljesen.
I never thought you were a crook, she said with dignity.
Hungarian- Te mocskos kis gazember! - sziszegte összeszorított piszkos fogain keresztül a férfi.
You little bastard, he growled through clenched, dirty teeth.
HungarianMinden gazember szerencsejátékos, többé-kevésbé, és minden szerencsejátékos babonás, többé-kevésbé.
All crooks are gamblers, more or less, and all gamblers are superstitious--more or less.
HungarianRemélem, arra használják fel, hogy elkapják Mattiece-t és a piszkos gazember ügyvédeit.
I hope you use this to nail Mattiece and his sleazy lawyers.
HungarianDupree, hogy maga nem gazember mondta szelíden Nitchman.
We know you're not a crook, Mr. Dupree, Nitchman said softly.
HungarianMég azt sem tudjuk, hogy egyáltalán nős-e az a gazember tette hozzá a hírszerzési igazgató.
We don't even know if the bastard's married, the DDI continued.