"golyó" English translation

HU

"golyó" in English

HU golyó
volume_up
{noun}

1. general

volume_up
ball {noun}
Detonációkor a plasztik robbanóanyag belerobbantja a rudat a golyó szívébe.
In detonation the plastic explosive will blast the uranium rod down the tube and into the heart of this ball.
Kiszáradt torkában egy golflabda nagyságú golyó képződött, és szemét elfutotta a könny.
A lump the size of a golf ball clogged his dry throat, and suddenly his eyes were wet.
A kis elefántcsont golyó a piros 25-ösön, a Kettős Nullától számított harmadik számon állt meg.
The little ivory ball lay in Red 25, the third number from the Double Zero.
A lövésre gondolva lenézett testén arra a pontra, ahol a golyó becsapódott.
Thinking of the shot, she looked down at where the bullet had struck.
De a lövés eldördült, és a golyó telibe talált.
But the shot exploded and the ball hit me with full force.
Ha a kalózok lőtték le, kár volt belé a golyó.
If the Drug Men shot her they wasted their bullets.
golyó (also: terület, gömb, kör, szféra)
volume_up
sphere {noun}
Nagyobb volt a golyó, a huzal vastagabb: kenderkötélnek vagy sodronynak néztem.
The sphere was larger; the wire much thicker, like a hawser, I thought, or a cable of braided metal strands.
Ha a felfogószerkezet tartalmaz integrálógömböt, akkor a golyó belső felületének nem szelektív fehér mattfestékkel (diffuzív) fedettnek kell lennie.
When an integrating sphere is used in the receiver, the interior surface of the sphere shall be coated with a matt (diffusive) spectrally non-selective white coating.
golyó (also: mag, tojás, epekő, csonthéjas mag)
volume_up
stone {noun}

2. "fegyverben"

golyó (also: lövedék)
volume_up
bullet {noun}
Más dolgokat is csinál, de mikor valakinek golyó kell, Sztrokov célba juttatja, igen?
He do other things, too, yes, but when man need bullet, Strokov deliver bullet, yes?
Erre az ajtónálló odarohan, hogy megmentse, és a második golyó őt lyukasztja ki.
The commissionaire came running to save her, and copped it with a second bullet.
A golyó oldalról csapott le Teslára, mint egy nehézsúlyú bokszoló horogütése.
VII The bullet struck Tesla in the side, like a blow from a heavyweight champ.

3. "fegyver"

golyó (also: vezetés, nyom, irányítás, ólom)
volume_up
lead {noun}
És ha egy-két golyó nélkül akarja megúszni a dolgot, akkor ajánlatos lesz a kedvemben járnia.
If you want to pick lead out of your belly, get in my way.
A golyó csúcsa körül finom dörzspapírral kis területen eltávolították a réznikkel borítást, miáltal kiütközött alóla az ólommag.
From a small area around the extreme tip of the bullet the cupro-nickel had been finely sanded away to expose the lead inside.

Context sentences for "golyó" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA láda alján még mindig van néhány golyó, ha esetleg valakinek szüksége lenne rá.
There are three bullets still in the bottom of it, in case anybody needs one.
Hungarianaz a vér, a rengeteg golyó, és mégse volt hajlandó elfeküdni és megdögleni.
' all that blood, all those bullets, and still he wouldn't lie down dead.
HungarianAz első golyó mellé ment, a betont érte a menyét előtt, majd fölpattant.
The first round missed, hitting the concrete in front of the weasel and ricocheting.
HungarianKelly nagyon viccesnek tartja, hogy még mindig két golyó van a fejében.
`Mrs Kelly thinks it's funny that she still has two bullets in her head.
HungarianHallotta a húsba fúródó golyó félreismerhetetlen hangját, majd Dorman fájdalmas ordítását.
He heard the solid wet impact of bullets striking skin, and Dorman roared in pain.
HungarianHalott volt, mire odaértünk hozzá három golyó a mellében, egy a fejében.
He was dead when we got to him--three bullets in his chest, one in his head.
HungarianEgy golyó a lépcső fölött csapódott a falba, éppen csak elkerülve őket.
He realized that the underside of this second flight of stairs faced the front door.
HungarianAzt akarod, hogy mindenki lássa, mekkora hős vagy, akit még a golyó se tud megállítani.
You want to let people see you're a hero who can't be stopped by bullets.
HungarianA golyó átütötte Garp mellkasát, és ülő helyzetéből nekidöntötte a párnázott falnak.
The stunned wrestlers, who were only boys, seemed incapable of motion.
HungarianA golyó szétrobbant az ütközéstől, szabályosan letépve az arcot a koponyáról.
Paulson's finger had moved, seemingly of its own accord, but training had simply taken over.
HungarianHadd emlékeztessem, Mr Rivers, hogy gyilkosságért golyó általi halál jár.
Might I remind you, Mr. Rivers... that the penalty for murder is death by fiiring squad.
HungarianMindössze az a golyó hiányzott belőle, amit Robertson szívébe lőttek.
The only round missing was the one that had put a hole in Robertson's heart.
HungarianSzóval ugyanaz a fegyver, meg egy csomó golyó, ugyanolyanok, mint a nőben is, de ennyi az egész.
Well, the same gun and a lot of bullets, same as with her, but that's about all.
HungarianHosszú idő után és egészen hirtelen a golyó száraz kattanással megállt.
After a long time and then very suddenly motion left it with a dry click.
HungarianMiközben Henry arra nézett, két további golyó kapott gellert a Cat zömök fülkéjén.
Henry peered in that direction as two more slugs ricocheted off the 'Cat's squat pillbox body.
HungarianMeg azon, hogy később esetleg jól jött volna még egy golyó saját magának.
I was thinking you may wish you'd saved one for yourself before long.
HungarianDicséretére válik a merénylők céllövő tudományának, hogy az a tizenkét golyó is eltalálta a kocsit.
That the car took twelve bullets at all was a tribute to the killers' marksmanship.
HungarianA kisebbik golyó, Torm, kigurult az ajtón, és a harcos lábának csapódott.
With a crack, the crossbow fired its bolt into the nearest Zhent.
HungarianDe a nyelve alá beültetett golyó nem mozdult, és a Korlátozó Tényező még fényévekre volt.
But the implant under his tongue lay silent, and theLimiting Factor was still light years away.
HungarianA lövés Boone kezét érte, és a golyó levitte a kisujj át.
was snatched from him the Mask pulled the trigger, firing against Boone's hand.