"gondol" English translation

HU

"gondol" in English

HU

gondol {verb}

volume_up
- Mit gondol, megtalálják Boyette szenátor holttestét a tárgyalás előtt?
Do you expect to find the body of Senator Boy-ette before trial?
Mondjuk, ha ebben a pillanatban meghalna, mit gondol, mit látna: Istent vagy a sötétséget?
If you knew you were dying at this very minute, would you expect to see God or darkness!
Mit gondol, hol lenne? mérgelődött az asszony.
Where would you expect it to be? she snapped.
- Maga mit gondol? - kérdezett vissza a férfi.
Don't you figure that's probably the case? he asked diplomatically.
- Mit gondol, meddig fogja tartani az irányt? - kérdezte Rickset, miután beavatták a részletekbe.
'How long you figure he's going to hold this course?' he asked Ricks.
És mit gondol, fiam, hogy csinálta volna ezt?
And how do you figure he would do that, son?
gondol (also: jelent)
Mire gondol a Bizottság, amikor a 'strukturális reform menetrendjéről' beszél?
What does the Commission mean when it talks about the 'structural reform agenda'?
- Pontosan értem, hogy mire gondol, gyermekem, és teljesen egyetértek magával.
The latter said: I know exactly what you mean, my child, and I agree with you.
Mire gondol? kérdezett vissza a kereskedelmi minisztérium tisztviselője.
What do you mean? the Commerce Department official replied.
Beszéd közben valami mosolyféle villant fel az arcán, s Elizabeth azt képzelte, hogy érti ezt a mosolyt: Darcy bizonyára azt hiszi, hogy ő Jane-re meg Netherfieldre gondol.
As he spoke there was a sort of smile which Elizabeth fancied she understood; he must be supposing her to be thinking of Jane and Netherfield, and she blushed as she answered:
- Mit gondol, főnök, Owen mennyire felelős mindezért?
'How much of this do you reckon Owen's responsible for, boss?'
'When do you reckon we'll make it?' she asked.
What do you reckon built it then?
- Ó, igen, emlékszem, de ez az úr nem ilyesféle idegenre gondol.
yes, I remember, but that is not the kind of stranger this gentleman means.'
Olyasmire gondol vette át a szót Poirot , amire nem emlékezett volna senki?
Not the sort of thing, you mean, said Poirot, that anybody would remember.
- Gwydion elhallgatott, és Niniane tudta, hogy arra a napra gondol a Sárkány-szigeten.
Gwydion was silent, and Niniane knew he was remembering a day on Dragon Island.
Livia ekkor megkérdezte, mit gondol, Tiberius miért ment száműzetésbe?
Livia asked, why then did he suppose that her son Tiberius had gone into exile.
- Mit gondol, miért akarok mindig szemtől szembe találkozni önnel?
Why do you suppose all of our substantive conversations have been made face-to-face?
Mit gondol, a többiek, Winston Sloane és Victor Standish is odajártak?
Do you suppose the others went there, as well-Winston Sloane and Victor Standish?

Context sentences for "gondol" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA kocsmáros bámul rá és arra gondol, hogy "Mi az ördögöt fog ez itt csinálni??".
The bartender's looking at him thinking What the fucking hell's going on here??.
HungarianCsúf, gondolta Morgaine, csúf, groteszk férfi, de amikor játszik, ki gondol erre?
Ugly, she thought, an ugly grotesque man; but when he plays, who would think so?
HungarianSzerintem Lord Maserd most arra gondol, hogy esetleg voltak más ilyen világok is.
I believe right now he's thinking there must have been many other anomaly worlds.
HungarianEz a legrosszabb a számára; nem tudja elmondani, hogy mit gondol, lát és érez.
That's the worst for him; he can't tell what it is he sees and thinks and feels.
HungarianMit gondol, állták volna úgy a sarat a Grappán, a Pasubión és a Piavénái, mint mi?
Do you think they would have done Grappa, Pasubio and the Basso Piave as we did?
HungarianTalán kifejthetné egy kicsit részletesebben, mire gondol, és hogyan működött ez?
Perhaps he could explain in a little more detail what he means and how this worked?
HungarianNa és mit gondol, mekkora opciót fog kapni tőlük, ha tudomást vesznek Szibériáról?
So, between that one and Siberia, how many options will they give you to exercise?
HungarianMit gondol, kik támogatják a legtöbb pénzzel a republikánus képviselőjelölteket?
Guess who contributes the most money to Republican congressional candidates?
HungarianÉberen feküdt az ura mellett késő éjjel, s azon kapta magát, hogy Utherra gondol.
She lay wakeful at his side, very late, and found herself thinking of Uther.
HungarianMit gondol, mit csinálnak majd ma az esküdtek, mielőtt helyet foglalnának?
When the jurors come out today, instead of sitting, guess what they're gonna do?
HungarianOkosabb, ha nem is gondol erre, győzködte magát, miközben fölment lefeküdni.
Best not to think too much about it, she reasoned as she went up to bed once more.
HungarianMeg akarom kérdezni, mit gondol, honnan a pokolból jött, és egyáltalán mit akar?
Ask him what he thinks, where the hell he comes from, what he truly wants?
HungarianArra gondol talán, hogy megzavarom a Kört, mert valamiféle módon hatalomra török?
Are you suggesting that I disrupt the Circle in some sort of bid for power?
HungarianMit gondol, lesz valami következménye annak, hogy felfedezte a maga ittlétét?
What effect do you think it will have upon his plans now that he knows you are here?
HungarianTudja, senki sem szereti tudni, hogy egy másik személy mit gondol róla valójában.
You see, no one likes to know what another person really thinks about him.
Hungarian- Gwydion elhallgatott, és Niniane tudta, hogy arra a napra gondol a Sárkány-szigeten.
Gwydion was silent, and Niniane knew he was remembering a day on Dragon Island.
Hungarian- Nos, Watson - szólalt meg Holmes hirtelen -, mit gondol, hogy fog aludni ma éjjel?
It seemed like more of an effort than I was able to make at that particular moment.
HungarianMit gondol, mi fog történni, ha bezárják Lettországban az orosz iskolákat?
What, moreover, do you think will happen if Russian schools are closed in Latvia?
HungarianCarlos rövid szünet után megkérdezte: Mit gondol, hogy keletkezett a Világmindenség?
Carlos ended a short pause by asking, How do you think the universe started?
HungarianCsak arra gondol, hogy Tiberius unokaöccse és Nero nagybátyja lesz a férje.
She'll be marrying Tiberius's nephew and Nero's uncle, that's all she thinks about.