"gondolkodásmód" English translation

HU

"gondolkodásmód" in English

HU gondolkodásmód
volume_up
{noun}

gondolkodásmód (also: mentalitás)
Reméljük, hogy ez az új európai gondolkodásmód válik uralkodóvá és általánossá.
We hope that this new European mentality will become the rule and will endure.
De, drága barátom, ideje, hogy megszabaduljon a rendőri gondolkodásmód korlátaitól.
My dear fellow, you must free yourself from the limitations of the policeman mentality.
Úgy értem, ez az gondolkodásmód amiért itt vagyunk.
I mean, this is the mentality we're dealing with here.
gondolkodásmód (also: szándék, kedv, értelem, ész)
volume_up
mind {noun}
Úgy látszik tehát, hogy mindenki szilárdan hitt a maga elképzelésében, mert az emberi gondolkodásmód ilyen, és ez eléggé érthető is.
To most people this conclusion seemed indisputable owing to a curious state of mind easily explainable.
Éppen ezért továbbra is mindenképpen a gondolkodásmód megváltoztatásának stratégiáját kövessék, mint a rendszerváltozáshoz szükséges lépést.
Do, therefore, by all means, continue pursuing the mind change strategy as a necessary step towards regime change.
Véleményem szerint az ilyenfajta vádaskodások és sajtókampányok, valamint az a gondolkodásmód, amit tükröznek, halálos veszedelemmel fenyegetik az antifasiszta ügyet.
I believe that libels and press-campaigns of this kind, and the habits of mind they indicate, are capable of doing the most deadly damage to the anti-Fascist cause.
gondolkodásmód (also: észjárás)

Context sentences for "gondolkodásmód" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEz egy sajátos gondolkodásmód kifejeződése, és egyben kialakításának eszköze is.
This is the expression of a particular mindset and also a means of establishing it.
HungarianManapság egy ugyanilyen gondolkodásmód-váltásra van szükség egy életképes jövőhöz!
Today we need that same leap in thinking for us to create a viable future.
HungarianLátszik, hogy változott a gondolkodásmód, belátták, hogy szükség van az infrastruktúrára.
And that is a change in the mindset where infrastructure is now accepted.
HungarianFontos tehát, hogy az intézményben jelen legyen az európai gondolkodásmód.
European thinking should therefore be present in this institution.
HungarianAz effajta gondolkodásmód már eddig is sok kárt okozott Délkelet-Európa történelme során.
That school of thought has already done great damage in the history of south-eastern Europe.
HungarianEz meglehetősen darabos gondolkodásmód, vélte magában Ulan Dhor.
Here is a peculiarly disrupted way of thinking, reflected Ulan Dhor.
HungarianA helyzet az, hogy kétféle gondolkodásmód létezik e kérdéssel kapcsolatban.
Clearly there are two schools of thought on this issue.
HungarianA hátterében húzódó gondolkodásmód tökéletesen illeszkedik a szóban forgó csomag filozófiájába.
The thinking behind it slots perfectly into the overall 'philosophy' of the package in question.
HungarianÖsszeállították a csokrot, azután megfeledkeztek a vízről: jellegzetes férfi gondolkodásmód.
Arrange the flowers, then forget the water: it's a guy thing.
HungarianHari számára ugyan idegen volt ez a gondolkodásmód, de el kellett ismernie, volt benne némi logika.
It was an alien way of thinking, but consistent, he had to admit.
HungarianEz a gondolkodásmód hatja át az előttünk lévő állásfoglalást.
This way of thinking pervades the resolution that is before us.
HungarianA bővítésről és a szomszédságpolitikáról szóló vita mögött kétféle gondolkodásmód különbsége áll.
Behind the debate on enlargement and neighbourhood policy there are two different kinds of thinking.
HungarianEz gondolkodásmód, és nem lehet egyszer csak megszüntetni, vagy egyik országból a másikba átültetni.
It is a way of thinking and cannot be removed one day or transplanted from one country to another.
Hungarian- Igen taktikus gondolkodásmód - jegyezte meg Sir Gahaun.
That is a tactful way of putting the facts, Sir Gahaun noted.
HungarianAz Európai Uniónak úttörő szerepet kell betöltenie a mezőgazdasággal kapcsolatos újfajta gondolkodásmód kialakításában.
The European Union should be a pioneer for a new way of thinking about agriculture.
HungarianA magyarázata ugyanolyan érthetetlen volt, mint az a gondolkodásmód, amire megpróbált rávilágítani.
His explanation was about as incomprehensible as the thought processes he was attempting to make clear.
HungarianEz a gondolkodásmód azonban a babonával határos.
But this school of thought is bordering on outright superstition.
HungarianA jelentést a tervgazdaságra jellemző gondolkodásmód ihlette.
The report is inspired by planned-economy thinking.
HungarianEgy szuverenista, nacionalista, Európa-ellenes gondolkodásmód van megjelenőben és kialakulóban kontinensünkön.
A sovereignist, nationalist, anti-European way of thinking is emerging and developing on our continent.
HungarianLegalább ugyanannyit kell tenni a gondolkodásmód megváltoztatásáért, mint a gazdasági és társadalmi szerkezet átalakításáért.
Work still needs to be done to change mindsets as much as economic and social structures.