"gondos" English translation

HU

"gondos" in English

HU gondos
volume_up
{adjective}

gondos
A pénzbeli büntetések elegendően ösztönzik a munkavállalók gondos kiválasztását.
The financial penalties are enough of an incentive to be careful in the selection of employees.
Ebben a percben gondolatainak és érzéseinek, gondos számbavételével volt elfoglalva.
He was engaged at the moment in a careful stock-taking of his thoughts and emotions.
Meglátásom szerint, a közösségi kiadások gondos figyelemmel kisérése alapvető jelentőségű.
In my view, careful monitoring of Community expenditure is fundamental.
gondos (also: szorgalmas, igyekvő, iparkodó)
Meg szeretném köszönni szomszédomnak, Cancian úrnak az előadói minőségében végzett gondos munkáját.
I would like to thank my neighbour, Mr Cancian, very much for his diligent work as rapporteur.
(BG) Elnök asszony, szeretnék gratulálni az előadónak a jelentéssel kapcsolatos rendkívül gondos munkájához.
(BG) Madam President, I would like to congratulate the rapporteur for his extremely diligent work on this report.
gondos (also: óvatos)
gondos (also: figyelmes)
S gondos házigazdaként úgy helyezkedhet, hogy mindent lásson, az arcára kiülő örömről pedig elhiszik majd, hogy vendégszeretet
And, mindful host that he was, he could position himself with a clear view, and whatever pleasure they saw on his face they could take for welcome.
gondos (also: alapos, lelkiismeretes)
Claudia gondos volt és készséges, de arca, mint sírása óta mindig, módfelett szomorúnak tűnt.
She was being solicitous, and there was something remarkably sad in her face, something which had not left after she had cried.
gondos (also: szerető, gyengéd, érzékeny, lágy)
volume_up
tender {adj.}
- Legalább kaptunk némi fizetséget a gondos munkáért.
Well, at least we got some pay for all our thoughtful work.
Miss Gorringe mindig nagyon ügyes és gondos volt.
Miss Gorringe was always efficient and thoughtful.
Elnök úr, hadd kezdjem azzal, hogy gratulálok a Bizottságnak azért a gondos eljárásért, amellyel ezt a dokumentációt kezelte.
Mr President, let me start by congratulating the Commission on the thoughtful way it has handled this dossier.
gondos (also: rendes, csinos, takaros, tekintélyes)
volume_up
tidy {adj.}
Mindig derék, rendes, gondos bérlő volt.
He has always been a good tidy careful tenant.

Context sentences for "gondos" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA gondos tervezésnek és a gépek precizitásának köszönhetően nem volt fennakadás.
Installation of the lighter and milder materials went much more smoothly.
HungarianMost, évekig tartó gondos tesztelés és alapos kiképzés után, beválasztották a Prestók közé.
. . a kindly, honest man resembling Abraham Lincoln, a man yon must love and trust.
HungarianEzért gondos megbízottként fogok eljárni addig is, míg megszületik a végső megállapodás.
So I am going to play the role of honest broker in anticipation of the final agreement.
HungarianAzt, hogy él még és szabad, a gondos előkészületeknek köszönheti.
He was alive and free because he took meticulous precautions, and they took time.
HungarianGondos mérlegelés után a testület úgy döntött, hogy nem fogjuk kivégezni a foglyokat.
On consideration, this legislature has voted to stay the execution.
HungarianKatalin hangja éles volt és kemény, akár egy gondos apáca kikeményített ruhája.
Catherine's no-nonsense voice cut crisply, as stiff as the black-and-white habit of a meticulous nun.
HungarianA leghatékonyabb beavatkozásra csak a legjobb információ gondos felhasználásával kerülhet sor.
The most effective intervention arises only from the prudent use of the best information.
HungarianSzeretném megköszönni az előadó aprólékos és gondos munkáját.
I would like to thank the rapporteur for the detailed work on this report.
Hungarian- Vakáció - mondta, ahogy biztos, gondos kézzel felírta a szót.
'Vacation,' she said, pronouncing the word as she wrote it in her firm, no-nonsense script.
HungarianBen kék tintával írott, gondos aprólékossággal papírra vetett szavai fontos üzenetet közvetítettek a számára.
Ben's handwritten words conveyed a momentous message in neatly penned blue ink.
HungarianBegipszelt lábának köszönhetőleg mindenki nagyon kedvesen és gondos előzékenységgel bánt vele.
Everybody concerned with the flight was very kind and considerate towards him because of the leg.
HungarianVégezetül pedig megköszönöm az árnyékelőadóknak a jelentés elkészítése során végzett gondos munkájukat.
I will finish by thanking the shadow rapporteurs for the way they worked on this report.
HungarianAz ebben az esetben kockára tett érték, vagyis a polgárok egészsége megköveteli a gondos eljárást.
The value put at risk in this case, namely the health of citizens, demands that care be taken.
HungarianA döntés, hogy megszabaduljanak Trevortól, gondos és körültekintő mérlegelés eredményeként született meg.
Their decision to dispose of Trevor had been reached with a maximum of judicial deliberation.
HungarianFekete-fehér öltözéke gondos szabóra és pedantériára vallott.
His black and white clothes were well made and cared for.
HungarianMinden alkalommal gondos tervezésre és megfelelő fegyverre van szükség.
Such a job needs planning and the right weapon.
HungarianÉs történet nélkül, ha nem kerül gondos kezekbe, mennyi?
And without a history and not so carefully handled--how much?
HungarianA gondos határellenőrzés biztosítása teszi lehetővé az európai polgárok biztonságának szavatolását.
Guaranteeing effective control at our borders allows the security of all European citizens to be ensured.
HungarianMajd tíz percet elvesztegettem gondos átkutatásával.
I almost wasted ten minutes going through it rather carefully.
HungarianA ragadozók mozogtak így; lassan, gondos elővigyázattal.
Predators moved that way; slowly and with deliberate care.