"gyengén" English translation

HU

"gyengén" in English

HU gyengén
volume_up
{adverb}

volume_up
low {adv.}
Figyelmeztessen, ha egy gyengén titkosított oldalt néz.
Alert me whenever I am about to view a page that uses low-grade encryption.
Betöltene egy gyengén titkosított oldalt
Loading a page that uses low-grade encryption
Egy gyengén titkosított oldalra fog érni.
You have requested a page that uses low-grade encryption.
gyengén (also: rosszul, kevéssé, kissé)
volume_up
poorly {adv.}
A bal oldali út egyenetlen, keskeny és gyengén karbantartott volt.
The left fork was rutted, narrow and poorly maintained.
A barna folt sztorit is olvasta a gyengén megírt előszóban.
The brown-smudge story was in its poorly written preface.
Az ajtón túl a folyosó keskeny volt, és gyengén megvilágított.
The passageway beyond was narrow and poorly lit.
gyengén (also: betegesen, beteges, gyenge)
volume_up
weakly {adv.}
A sok lámpa gyengén világított, de ragyogásukat aláásta az ég határtalan kéksége.
The many lights burned weakly, brilliance sapped by the calm blue vastness of the sky.
Gyengén grimaszolt, ahogy levette szemét a halottról, aki mellett éppen elment.
El grinned weakly as he went down the ravine, averting his eyes from the sprawled dead he passed.
Elmara gyengén elnevette magát és bólintott.
Elmara laughed weakly and nodded.

Context sentences for "gyengén" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEzek közé tartozott a kínai jüan is, ami az utóbbi időben igen gyengén szerepelt.
That included the Chinese yuan, which had been having a slightly bad time of late.
HungarianA könyvtár egy gazdagon bútorozott, gyengén megvilágított szoba volt az első emeleten.
It was in a cavernous room on the second floor, densely carpeted, softly lit.
HungarianMindenesetre megtudtam tőle, hogy Ravenscrofték házvezetőnője nagyon gyengén látott.
But there is a place I have to visit todaya place that I wish to see with my own eyes.
HungarianAhogy elvette ajkait a férfiétól láng ugrott a meglepetéstől gyengén küzdő mágus felé.
Flame spat from her parted lips into the incoherently strug-gling magelord.
HungarianA konyhából leszűrődő fény gyengén megvilágította a lefelé vezető lépcsőt.
Steps, dimly illuminated by the thrown light from the kitchen, led down into the pit.
HungarianDan felé fordult, és látta, hogy társa gyengén megmozdítja a fejét.
As she turned to his body, she found his head turned slightly in her direction.
HungarianA herceg még élt, gyengén, reszelősen lélegzett, a szemhéja időnként megrezzent.
The Prince was still alive, the shallow breathing harsh and the eyelids twitching sporadically.
HungarianEz itt - mutatott a jobb oldali oszcilloszkópra - még gyengén jelez, de teljes szinkronban van.
This one--he pointed to the right oscilloscope- is still weak but in perfect sync.
HungarianEzek a sembiai nemesasszonyok még ilyen gyengén és erőtlenül is csípős nyelvűek.
Quick-tongued, these Sembian nobles, even while weary and weak with half their life-blood spilled.
HungarianNagyon gyengén szólt, az ő feje meg amúgy is zúgott kissé a sörtől.
It had been faint, and his head was ringing a bit on its own from the beer.
HungarianGondoltam egyet, és odadobtam neki a labdát, de csak gyengén, mert nem volt kesztyűje.
He watched me for a minute, and under the pressure of an audience, I dropped three in a row.
HungarianAz unió erőt jelent, és az Európai Unió, megosztottságot mutatva, gyengén viselkedett.
Union means strength, and the European Union, in presenting a divided front, showed weakness.
HungarianA kis, gyengén megvilágított szobában Ursula teste olyan volt, mintha fekete vajból formázták volna.
In the small, badly lit bedroom Ursula's body looked sculpted from black butter.
HungarianA gyengén beszűrődő fényben látta a kiégett emeleteket maga alatt.
Below him he could see-by the meager light through the open fire door-the gutted floors.
HungarianEgy gyengén elhajított alma súrolta Gregor hátát, de ártalmatlanul lecsúszott róla.
An apple thrown without much force glanced against Gregor's back and slid off without doing any harm.
HungarianClark ment elöl, gyorsan lépdelt a gyengén megvilágított folyosón.
Clark had the lead, and headed quickly down the dimly lit passage.
HungarianOlyan gyengén és törékenyen csengett a hangom, mint egy öregasszonyé.
My voice sounded weak and frail, like an old lady's voice.
HungarianAztán újra hallani lehetett a hangját gyengén és magasabb hangszinten: Õszintén gondolja, hogy menni fog?
Her voice came again, high-pitched, thin: Are you being honest with me?
HungarianA foglyul ejtett patkány gyengén felvinnyogott, és levegő után kapott.
The pinned rat squeaked feebly, and snapped at the air.
HungarianFélholtan jött közénk annak idején, testben és lélekben egyaránt gyengén.
He came to us half dead, weak in body and in spirit.