"hát" English translation

HU

"hát" in English

See the example sentences for the use of "hát" in context.

Hungarian-English dictionary

Context sentences for "hát" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianDe csend volt; Így hát felkelt, az ágyához lépett, és bebújt a hűvös paplan alá.
She didn't. So Carrie got up, went to her bed, and slid between the cool sheets.
HungarianEz a Maxentius, aki csak hat mérföldre lakott a várostól, maga is vadállat volt.
This Maxentius who lived only six miles from the city walls was himself a beast.
HungarianMancuso a kávéjára pillantott a csészében és a dőlést hat-hét foknyira becsülte.
Mancuso looked at the coffee in his cup and figured it for six or seven degrees.
HungarianMost hát eloszlott a félelmük, és megint egyszerű, barátságos halászokká váltak.
With their sense of caution appeased, they were merely good, simple fisherfolk.
HungarianUramfia, hát ugyan mi mást keresnének, mint egy barlangot, benne egy alvó lányt?
And what should they turn out to be looking for but a cave, with a girl asleep?
HungarianDe hát amit én tettem, apró vétségnek tűnik Drummond aljas disznóságához képest.
I'm guilty, but my little sin pales in comparison with Drummond's despicable act.
HungarianFelnézve hat mágust látott, ahogy kezeiket kristályaikra teszik és belebámulnak.
Looking up, he saw six mages approach their own crystals and lay hands on them.
HungarianHonnan tudhattam volna, hogy már hat a méreg, s Amyason erőt vesz az izombénulás?
How was I to know that already the poison was working, stiffening him as he sat?
HungarianHát... bárcsak azt mondhatnám, felügyelő... hogy a története fantasztikus volt.
Ah, well, I wish I could tell you, Inspector... that your story was fantastical.
HungarianHát ez itt csupa úr és dáma állapította meg a dagerrotípiákat tanulmányozó Aaron.
All gentlemen and ladies, it seems, Aaron had said, perusing the daguerreotypes.
HungarianHat éve, amikor muszáj volt kihúzatnom egy hátsó fogamat, nem jártam fogorvosnál.
I haven't been to a dentist since I needed a back tooth taken out six years ago.
HungarianMire a férfi: Hát igen, van benne igazság, de most nincs kedvem tárgyalni róla."
Whereupon he said, 'Oh, it's true enough - but I don't want to discuss it now.'
HungarianAz alig kapott levegőt a hidegben, de hát sokat ezen már Clark sem segíthetett.
She was gasping from the cold, but there wasn't much Clark could do about that.
HungarianAh, de hát oly fenséges ez! dalolta a vén királynő, a boltívre emelve tekintetét.
Ah, but it is too sublime, sang the old queen with her eyes on the domed ceiling.
HungarianÍgy hát emberi alakban emelte fel Lorit, és gyengéden levitte magával a föld alá.
So it was in human form he picked her up, and tenderly carried her underground.
HungarianKiszabadultunk hát a palotából, elhagytuk a kikötőt, de hátravan még a fjord...
Well, we are free of the palace and the harbor but there still remains the fiord.
HungarianÉs valószínűleg nem sok madarat lősz, ne hagyd hát, hogy elrontsa a mulatságodat.
You probably will only have a few birds, so don’t let him spoil it for you.
Hungarian- Hát, ahogy az öreganyám mondani szokta volt: nem sok, de muszáj élni valamiből.
'Well, it's like my old mamma used to say it may not be much, but it's a living.
HungarianÍgy hát északra utaztam, ahogy terveztük, keresztül a síkságon, át a hegyeken.
So I traveled north as we had planned, across the plains and into the mountains.
HungarianÍgy hát biztosíthatom önöket, hogy nem kell aggódniuk Mr. Sanchez jóléte felől.
So I can assure you that you need have no concerns about Mr. Sanchez's welfare.