"hátra" English translation

HU

"hátra" in English

HU hátra
volume_up
{adverb}

1. general

hátra (also: felül, keresztül, túl, egészen)
volume_up
over {adv.}
Jessie somolygott; tudta, hogy a meccs már eldőlt, legföljebb egy kis kiabálás van hátra.
Jessie smiled, knowing it was all over but the ' shouting.
Furulya szólt hátra Sparhawk , Talen megtette már azt, amiért velünk kellett tartania?
'Flute,' Sparhawk said back over his shoulder, 'has Talen done what he came here to do?'
Már csak alig több mint 321 kilométer volt hátra az Északi-sarkig, és kifutottunk az időből.
We were just over 200 miles left to go to the Pole, and we'd run out of time.
hátra (also: visszafelé)
Bénultan tántorodott hátra, sem szólni, sem beszélni nem tudott.
Once again, she stumbled backwards, paralyzed, and unable to move or speak.
Tony hátra botladozott és imádkozott, hogy halálos legyen a seb.
Tony stumbled backwards, praying that he had inflicted a mortal wound.
Nem léptünk hátra; nem álltunk egy helyben, hanem előreléptünk.
We did not move backwards; we did not stand still; we moved forward.
hátra (also: vissza, visszafelé)
volume_up
aback {adv.}

2. nautical science

Megragadtam, kettőt csöngettem, és kiadtam a parancsot: a bal oldali motorral teljes gőzzel hátra!
Then I had grasped it, rung it twice and set it to full astern on the port engine.
full speed astern!

Context sentences for "hátra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianGalath zavartan dőlt hátra és vette el tekintetét a máguskirály nyugodt arcáról.
Galath flushed in embarrassment and looked away from the mage royal's calm face.
HungarianE tevékenység nagy részét már elvégeztük, azonban még egy fontos rész hátra van.
We have done a big part of it, but another important part remains to be done.
HungarianElőre-hátra hintáztatta az ülést abban a reményben, hogy az öv kinyílik ettől.
He tried rocking back and forth in the seat, hoping that would unlock the belt.
HungarianKavargott a fejem, mintha golyóscsapágyak gurulnának a koponyámban elölről hátra.
My mind tilted, as if ball bearings rolled from the front of my skull to the back.
HungarianCsak annyi volt hátra, hogy elmozdítsák a helyéről a királyt és áruló tanácsadóit.
All that was left was to depose the ineffectual king and his treacherous advisers.
HungarianNem sokkal ebéd után utalok először finoman arra, hogy hatra a bárban kell lennem.
Shortly after lunch, I dropped the first hint that I was expected at Yogi's by six.
HungarianNincs más hátra, mint hogy most megkeressük, sőt meg is találjuk az összefüggést.
But I think that we shall succeed in establishing a connec- tion, after all.
HungarianEz még jobban megzavarta, tett egy lépést hátra a kávét kínáló nagydarab férfi felé.
It only confused him, and he took a step aft toward the large man with the cup.
HungarianKönyörgöm, Sparhawk, ne hagyj hátra! kérlelte a fiatalember könnyes szemmel.
'And Berit -' 'Please, Sparhawk,' the young man said, his eyes filled with tears.
HungarianFélig nyitott szemmel dőltem hátra, s megpróbáltam újból szemügyre venni a szobát.
I sat back, my eyes only half open, and tried to see again what was about me.
HungarianKettőötven fölött a szárnyakat hátra, befordulni, és megkeresni a szárnyon repülőt.
Passing two-fifty, wings moving back, turn out and listen up for your wingman.
HungarianHátra sem kellett fordulnia, úgy is érezte, hogy Emerson vigyorog a háta mögött.
Without even turning around, she could feel Emerson D'Anite grinning behind his hand.
HungarianEzt a társadalmat nem szívesen hagynám hátra a gyermekeim és unokáim számára.
This is not a society I would wish to leave to my children and grandchildren.
HungarianMost még több mint egy hónap van hátra az előzetes költségvetés beterjesztéséig.
There is still more than a month left before the submission of the preliminary budget.
HungarianAlan úgy dőlt hátra, mintha megütötte volna - Polly tudta hát, hogy eltalálta.
His head rocked back as if she had slapped him, and Polly knew she had hit the mark.
HungarianKarras bágyadtán meredt rá, s a démon kárörvendő kacajjal vetette hátra a fejét.
As Karras stared numbly, the demon put its head back in gloating laughter.
HungarianA férfi ekkor döbbent rá, hogy valószínűleg csak másodpercei vannak hátra az életből.
The Tantran was suddenly aware that he might have only moments longer to live.
HungarianArra a kis időre, amim hátra van, jobb embernek kell lennem, nem ilyen vaddisznónak.
I should be a better man with less wild boar blood in the small time which remains.
HungarianMark ráparancsolt az őrre, hogy nyújtsa hátra a kezét és ölelje át a fa törzsét.
Mark directed the guard to reach in back of himself and clasp his hands behind the tree.
HungarianOdavetett néhány pennyt, aztán, hátra se tekintve, szinte szaladt fölfelé az utcán.
He flung some pennies among them and fled up the alley without looking at them again.