HU

hátrafelé {noun}

volume_up
hátrafelé
Egy másik pedig csak futott, rálépett egy vezetékre, és a teste... ívben meghajlott hátrafelé, mintha gumiból volna.
Another man started to run and he stepped on one of them and his body just arched backward, as if his back had turned into elastic.

Context sentences for "hátrafelé" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianBotorkálni kezdett hátrafelé, miközben a szék tompa puffanással a szőnyegre dőlt.
He stumbled backwards as the chair went over with a thud on the carpeted floor.
HungarianUtána a fűnyíróhoz ment, felült rá, elindította, majd megfordult, és hátrafele haladt.
Annie walked back to the mower, got on, started it up, and drove it around back.
HungarianLassan, gyakran pillantgatva hátrafelé, távozott a roskadozó romoktól, a tisztás-
Slowly, with many backward glances, she left the tumbled ruins, the meadow.
HungarianA lábszár körülbelül 120°-ot fordulhat el hátrafelé az egyenes helyzetből.
THE LOWER LEG CAN ROTATE REARWARDS ABOUT 120 * FROM THE STRAIGHT POSITION .
HungarianSem a célkitűzések, sem az ütemterv tekintetében nem készülünk hátrafelé haladni.
We are not about to go into reverse with regard to either the objectives or the timetable.
HungarianEgy ötödik, kisebb ajtó is nyílt hátrafelé, valószínűleg a szolgák szárnyába vezethetett.
A fifth one, narrow and inset at the back, probably with a servants passage beyond.
HungarianA kapu hosszú folyosóra nyílt, ebből lépcső vezetett fel a hátrafelé vezető út egyharmadára.
The door opened on a long hall from which stairs went up a third of the way back.
HungarianRúgott egyet hátrafelé, de a rúgás Spade szétvetett lába között a levegőt érte.
The boy kicked back, but his feet went between Spade's spread legs.
Hungarian...hirtelen kivágódott, egyenesen Derg képébe, aki három lépést repült hátrafelé.
Three house guards, no doubt one of the alerted grounds patrols, poured through, blades bare.
HungarianLegnagyobb megengedett tengelyterhelés minden egyes tengelyre, elölről hátrafelé sorrendben.
MAXIMUM PERMITTED ROAD WEIGHT FOR EACH AXLE , LISTED IN ORDER FROM FRONT TO REAR .
HungarianMegragadta az ág végét, előregörnyedt és hátrafelé lépegetve húzni kezdte.
He gripped the end of the bough and stooped, walking backward, pulling.
HungarianMegragadtam a karját, megrántottam, először egy, majd még egy lépést botladoztam hátrafelé.
I grabbed him under the arms, yanked, stumbled backward first one step and then two.
HungarianIntett felém, amint apró kis cipőjében lépegetni kezdett hátrafelé.
She beckoned to me, as she stepped backwards, one small boot behind the other.
HungarianValahányszor azt mondja, hogy több demokráciát alakítunk ki, teszünk egy lépést hátrafelé.
Every time he says we are having more democracy, we take a step backwards.
HungarianEgyetlen kegyetlen, rövid csavarintással hátrafelé, föl, aztán oldalt rántotta a belga nyakát.
He gave one short vicious twist to the neck, backwards, upwards and sideways.
HungarianA felül hátrafelé emelkedő, fúvókákkal ellátott orr alatt nagy, kagyló alakú rakodóajtók voltak.
Beneath an uptilted, forward-thrusting nose were big clamshell doors for cargo.
HungarianErős rántás húzott hátrafelé, miközben újra átkaroltam Ned mellkasát.
We were tugged sharply backward as I resettled my grip around Ned's chest.
HungarianLassan, araszolva elkezdtem kúszni hátrafelé, ügyelve rá, nehogy valami zajt csapjak.
I inched backward, very slowly, not making a sound, until I was near the edge of the cotton.
HungarianGregory lökte meg a műtermében úgy, hogy hátrafelé lezuhant a lépcsőn.
He had given her a shove in his studio which sent her backwards and down the staircase.
HungarianTérdelj le a földre mondta Ralph hátrafelé , s várd meg, amíg vissza nem jövök!
You kneel down, said Ralph sideways, and wait till I come back.