"hátsó" English translation

HU

"hátsó" in English

EN
HU

hátsó {noun}

volume_up
Lemásolta a hátsó, vagyis az érzékelő részt, és betette az elülső részbe.
It copied the posterior part, the back part, which is sensory, and put it in the front part.
Hátsó ínszalag és valami orsócsonti izé vagy mi.
Posterior ligament and radio-ulnar something-or-other.
Hátsó ínszalag, gondolta, és az egyre erősödő fájdalom ellenére tudatosan fokozta a nyomást.
Posterior ligament, she thought, deliberately applying more pressure in spite of the escalating pain.
A vezetőfülke hátsó része és a hátsó tengely közötti távolság:
Distance between the rear of the cab and the rear axle: 2.2.3.1.
Ray a hátsó sorban foglalt helyet; minden embert megnézett, aki felszállt és leült.
Ray sat in the rear and studied every person who climbed in and found a seat.
Halotti csend uralkodott a taxi hátsó részében, amint az ügy védek Georgetown felé tartottak.
There was complete silence in the rear of the taxi as the lawyers rode into Georgetown.

Context sentences for "hátsó" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianHat éve, amikor muszáj volt kihúzatnom egy hátsó fogamat, nem jártam fogorvosnál.
I haven't been to a dentist since I needed a back tooth taken out six years ago.
Hungarianhadarta David a kagylóba, és idegesen figyelt a hátsó ajtóra.
Oh, its you, Alec, David said breathlessly, glancing nervously out the back door.
HungarianBurke sötétruhás alakja kiemelkedett az árnyékból és a hátsó fickó mögé suhant.
Burke's black-clad shape rose from the shadows and slipped behind the second man.
HungarianA hátsó ajtónak nyomódtam, mintha engem zsuppoltak volna be utolsónak a furgonba.
I was pressed against the rear doors, like I'd been the last to get in the van.
HungarianFelébredt, és tudta; hogy csak Annie Wilkes csukta be maga után a hátsó ajtót.
Then he was awake, knowing it was only Annie Wilkes, pulling the back door shut.
Hungarianatta a kiáltásomat, mert a következő pillanatban már ott állt a hátsó verandán.
Gran heard voices and was suddenly on the front porch, my mother right behind her.
HungarianFelemelkedtek a hátsó lábukra, és rám kiáltottak: "Állj, ha kedves az életed!"
They rose up on their hind legs and called out: 'Halt, as you value your life!'
HungarianLopott motorom hátsó sárvédőjére kötözve, egy csomagban civil ruha várakozott.
Tied to the back fender of my stolen motorcycle was a parcel of civilian clothes.
HungarianKét csuklója külön-külön oda volt bilincselve a mahagóniágy hátsó oszlopaihoz.
Her wrists had been secured to the mahogany bed-posts with two sets of handcuffs.
HungarianHárom férfi sietős léptekkel ment a hátsó fal mentén, mintha keresnének valamit.
Three men walked hurriedly along the back wall as if searching for something.
HungarianE kerületekben az utcákon és a hátsó udvarokban gyakran látni elszórt szemetet.
Rubbish is often found strewn around the streets and backyards in these districts.
HungarianÜlt a hátsó kertben, egy padon, és Darcyval, a meghalt férjével beszélgetett.
`She would sit on a bench in the back garden talking to her dead husband, Darcy.
HungarianAmikor lejött az ösvényen, a kutya a hátsó lábán ült, mintha cukorért pitizne.
When he had come down the path it had been sitting up, as if begging for a sweet.
HungarianMielőtt nekilátott volna, hogy megkeresse, a hátsó fal polcai félrehúzódtak.
Before she could begin to search for the switch, the shelves in fact slid aside.
HungarianÖnt teszem felelőssé, tizedes, hogy ne terjedjen el a hír a hátsó fedélzeten.
I'm holding you responsible, Corporal, that it doesn't get around the after-deck.
HungarianSemmit sem hagyva maguk mögött, lesettenkedtek a bérház dohszagú hátsó lépcsőjén.
Leaving nothing behind, they crept down the musty back stairs of the rooming house.
HungarianAz összes vészjelző műszert és a hátsó zavaró antennákat beépítettük a farokrészbe.
We built all of the tail-warning receivers and aft jammer antennas into the tail.
HungarianBenyúlt a hátsó zsebébe, előhúzott egy kartonpapírt, és fennhangon olvasni kezdett.
He reached into his back pocket, brought out a card, and began to read from it.
HungarianA hátsó indítószerkezet fedéllemeze felcsapódott, és elindult az első SM-2-es.
The canister door on the aft launcher flipped open and the first SM-2 fired...
HungarianHaiman figyelte az autót, ahogy utat sajtol magának a csarnok hátsó bejáratához.
Khayman watched the car move on, forcing its way towards the back of the auditorium.