HU

hátul {adverb}

volume_up
1. general
A siló egész hátul volt, az istálló mellett, épp megfelelő távolságra a háztól.
The silo was out back, near the barn, a sufficient distance from our house.
Hátul, a ház mellett, épp egy Cadillacet mosott egy sofőr.
Back along the side of the house a chauffeur was washing off a Cadillac.
Ott hátul van egy számítógépem, ami ezerhatszáz féle italt tud keverni.
I got a computer back there that mixes sixteen hundred varieties of spirits.
2. "hajón. repülőn"
hátul (also: hátrafelé)
Hátul a csörlődobokhoz erősítettük a horgonyköteleket.
We went aft and got the hawsers fixed to the capstan drums of the donkey engines.
Ha valahol hátul meglékelnénk, akkor szerintem visszanyerhetnénk az irányítást.
If we tap into there somewhere aft, I think we should regain our steering.
Hátul a mérnökök már beindították az atomreaktort.
Aft, the engineers were already bringing the nuclear reactor on line.
3. nautical science
Ki kell vetnünk egy úszóhorgonyt hátul, hogy szilárdan tartsa a hajót ebben a hullámtörésben.
And we'll need to trail a sea anchor astern to hold her steady in that surf.'

Context sentences for "hátul" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianBeszálltunk, és útnak indultunk, én elöl ültem Boon mellett, a többiek meg hátul.
We got in and started, me in front with Boon and the rest of them in the back.
HungarianMegvették az első kocsijukat, egy ötéves Buickot, hátul középen gyereküléssel.
They had their first car, a five-year-old Buick with a baby seat in the middle.
HungarianA bundarészleg hátul volt, jobbra, első ránézésre egészen tűrhető kínálattal.
Best of all, so was Ivan, wearing the same clothes that he'd worn on the metro.
HungarianHátul vastag vasrudakból kovácsolt ajtó látszott, belső oldalán nehéz reteszekkel.
At the back was a door of thick iron bars with heavy bolts on the inner side.
HungarianLeválás húsz másodperc múlva közölte a pilótával a hátul ülő rendszeroperátor.
Separation in twenty seconds, the systems operator in the back seat told the pilot.
HungarianVan nálam egy fickó akinek egy lyuk van a hátul a fején és a kimeneti seb egy....
I got a guy with a hole in the back of his head where the exit wound was...
HungarianRendben van, de én vezetem a kocsit, és nálam lesz a pénz, és maga rejtőzik el hátul.
Okey--but I drive the car and carry the money--and you do the hiding in the back.
HungarianIgen, az ingen és a kabáton is két-két lyuk tátongott hátul, a lapocka tájékán.
Yes, the shirt and the jacket each had two holes in the back of the upper chest area.
Hungarian- Máris hívom őket - felelte a recepciós segítőkészen, és már el is tűnt hátul.
I'll fetch them, the clerk said helpfully, heading back into the work area.
HungarianA siló egész hátul volt, az istálló mellett, épp megfelelő távolságra a háztól.
The silo was out back, near the barn, a sufficient distance from our house.
HungarianA vámtiszt ismét megvizsgálta a papírokat, majd bele akart nézni hátul is a kocsiba.
After reexamining the papers, the customs official asked to look in the back.
HungarianHa valahol hátul meglékelnénk, akkor szerintem visszanyerhetnénk az irányítást.
If we tap into there somewhere aft, I think we should regain our steering.
HungarianFelmászott a teherautó vezetőülésére, és a hátul elhelyezkedő öt férfihez fordult.
At the truck, he climbed behind the steering wheel and turned to the five men in back.
HungarianPingvin tartásban... és hátul, azt akarom, hogy tényleg feszítsétek meg a térdetek.
And arms penguin... and in the back, I want you to really flex your knees.
HungarianJobb felől nyílt a fürdőszoba, mellette egy zárt ajtó, hátul pedig a konyha.
There was a bathroom on the right and a locked door, a kitchen at the back.
HungarianBrett apával üvöltött hátul a hallban, azt mondta, megöli, ha megmozdul.
Brett shouting at Daddy from the back hall, telling him he'd kill him if he moved.
HungarianAngelina a helyén maradt, hátul a tüzérállásban ellenőrizte a műszereit.
Angelina remained at her gunner's position, checking and rechecking her equipment.
HungarianViszont férfiaknak látszottak, és a hátul helyet foglaló alak kalapot viselt.
They seemed to be men, though, and the passenger in the rear wore a hat.
HungarianA Fellegvárat hátul és oldalt magas sziklafalak védelmezték, elöl pedig a hőforrások.
Tall crags protected the Citadel at back and side, the thermal pits guarded its front.
HungarianEstella feláll, az ablakhoz lép; csinos fiatalasszony hátul mélyen dekoltált nyári ruhában.
She gets up and goes to the window, a pretty woman in a yellow no-back sundress.