"ház" English translation

HU

"ház" in English

HU ház
volume_up
{noun}

ház (also: cél, lakás, menhely, menedék)
volume_up
home {noun}
De a ház átkutatása során nem találtak ilyen fajta hintőport.
A complete search of the home led to no such matching talcum in the house.''
A változatosság kedvéért a ház a másik oldalon ezúttal fényesen ki volt világítva.
Across the street, her home was brightly lighted for once.
Vannak más otthoni emlékeim is, de a ház a legerősebb.
`There are other memories of home, but the memory of the house is the most intense.'
És van ott egy ház, az a ház, amelyhez folyton visszatértem, magas, keskeny ház.
And there's this one house, this house I used to pass all the time, a really high narrow house.
Egy háztömbnyi távon egy ház, megint egy ház két háztömbnyi távon, aztán mintha elvágták volna.
There was a house to a block, then a house to two blocks, then no houses at all.
- Ház, le! - parancsolta, majd: - Ház, zsugorodj össze!
Down, house! called Shimrod, and then: House, grow small!
ház (also: lakás, terület, rész, állás)
volume_up
place {noun}
E szervezet központjának neve állítólag a Sárgaszínű Ló nevű ház.
The headquarters of this organization are said to be a place called the 'Pale Horse.'
Ez a ház volt... de sok száz évvel ezelőtt, és mindenféle orvos gyűlt össze benne.
It was this place... centuries ago, and these doctors were gathered together.
A ház, amelyben feküdtem, kicsi volt, mocskos és mindenfélétől bűzlött.
The place where I lay was dark and dirty, and full of foul smells.
Ez a ház, véleménye szerint, speciális szociális és tanulási célokat szolgál.
This house, he says, is zoned specifically for social services and student housing.
Az új, alacsony energiájú házépítés, a "passzív ház” még gyerekcipőben jár, és még mindig viszonylag drága.
Construction of new, low-energy housing, 'passive housing', is still in its infancy and still relatively expensive.

Context sentences for "ház" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- kiáltotta az egyik varázsló, s a szemközti ház tetejére mutatott.
On the roof! one of the wizards cried, pointing to a building across the street.
HungarianA Treloar-ház ott állt az Olive Streeten, a 6. utca közelében, a nyugati oldalon.
The Treloar Building was, and is, on Olive Street, near Sixth, on the west side.
HungarianA ház jókora, kettős ajtajai felé fordulva, megint fontolóra vette a gondolatot.
Turning toward the large double doors of the mansion, he reconsidered the thought.
HungarianÚgyse sokáig fogom rontani e tisztes ház levegőjét ugye, ez a helyes kifejezés?
I don't suppose I'll darken your roof--or whatever the expression is--for long.
HungarianSutton lehunyta szemét, úgy emlékezett, hogyan enyészett évről évre a ház.
Mrs. Sutton closed her eyes, remembering the decay of the mansion year by year.
HungarianSzürke ablakos, zsúpfedeles ház volt, akár istállónak is nézhette volna az ember.
It had drab windows and a thatched roof and might have been mistaken for a stable.
HungarianMiután újra elcsendesedett a ház, rájöttem, hogy ez még nagyon sokáig eltarthat.
Then things leveled off once more, and I realized this might go on for a long time.
HungarianVan néhány egészen specifikus válaszom a Ház egyik tiszteletreméltó tagjának.
I have a few very specific responses for one honourable Member of this assembly.
HungarianMegfordult, kitapogatta a kiálló téglákat, és gyorsan felkúszott a ház tetejére.
A spy, even one with magically augmented vision, would not be able to penetrate it.
HungarianAztán megvásárolta a turistaszálló-hálózat, és ilyenkor, nyáron telt ház van náluk.
This Youth Hostel Association bought it and it's fairly crammed in summer time.
HungarianA Fehér Ház nyugati szárnya volt a területé, ahol már harminc éve takarított.
His territory was the West Wing, where he had been cleaning for thirty years now.
HungarianÉs nem motyogott valamit ez a Waelvor a Starym Ház küldöttjének érkezéséről is?
And hadn't this smug Waelvor mage said something about the Starym showing up?
HungarianMessziről látta az O'Conner ház falait, amelyek innen nem tűntek olyan megviseltnek.
At this distance, the structure appeared less damaged than she knew it must be.
HungarianJennifer elég rosszkedvűen ballagott a teniszpályáról a ház felé, az ütőjét lóbálva.
Jennifer walked away from the tennis courts rather moodily, swishing her racquet.
HungarianA Tollas Boszorkának nevezett fiatal nő meghajolt, majd elsietett egy ház irányába.
The young woman named Feather Witch bowed and rushed off towards a longhouse.
HungarianAzon tépelődött, nem kellene-e mégis kintről folytatnia a ház megfigyelését.
He debated whether he should have continued to watch the building from the street.
HungarianAz éppen odaért a füves dombtetőre, és megközelítette a ház előtt parkoló autókat.
It reached the top of the lane, approaching the cars parked in front of the mansion.
Hungarian- Ezzel a ház népéről tehát meglehetősen tájékozva vagyunk - folytatta a felügyelő.
'That disposes pretty effectually of the household,' continued the inspector.
HungarianSpade meghajolt, és mosolyogva mondta: Szeretném elkérni a 26-os számú ház kulcsát.
Spade, bowing and smihng, said: I'd like to get the key to number twenty-six.
HungarianItt van velünk, és nagyszerűen megválaszolja a Ház által feltett kérdéseket.
You are with us, and you are answering the questions of the Chamber very well.