"hívás" English translation

HU

"hívás" in English

HU hívás
volume_up
{noun}

Bármiféle távolsági beszélgetés, vagy éppenséggel londoni hívás mélységesen felháborította.
To make a call of any distance, or a London call, upset her severely.
Maga szerint összhangban volt a délutáni hívás ezzel az ígérettel?
Would you say that your call this afternoon was in keeping with that promise?
Ez a hívás olyan eseménysort indított el, mely tragédiába torkollott.
That call has unfortunately set offa chain ofevents that has culminated in a tragedy.
Kérem, hogy a hívás díját az otthoni számlámra terheljék.
And what is the number you're calling, please?
Itt Carlos Wu a Földről, távolsági hívás.
This is Carlos Wu of Earth calling long distance.
Thompson from international calling.

Context sentences for "hívás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHívás nélkül szegődött mellém, így azt sem tudom, hol fog legközelebb felbukkanni.
It comes to me without being summoned, so I never know when it's going to turn up.
HungarianA saját frekvenciájukon jött a hívás, de Tempelhofnak nevezték őőket.
They were being called on their own frequency but being addressed as Tempelhof.
Hungarian-- Ilyen körülmények közt, gondolom, hívás nélkül is besétálhatunk.
Well, I think that under the circumstances we may enter without an invitation.
HungarianÍgy már huszonnyolc agyag, vagy két ezüst és nyolc agyag érme a hívás.
The wager on this pass is twenty-eight ceramics, or two silver pieces and eight ceramics.
HungarianIdegesen habozott néhány pillanatig, amiért hívás nélkül kell belépnie.
He hesitated, hand on handle, nervous of entering without invitation.
HungarianA nehéz kőajtó kitárult, és Daala habozás vagy hívás nélkül belépett.
The synrock doors ground open, and Daala marched forward without waiting to be announced.
HungarianAmikor pár nap múlva visszatért az irodába, egy hívás várt rá a számítógép üzenetrögzítőjén.
When Ran got back to the office there was a message for him on the Net.
HungarianA kapcsolótáblát úgy szabályozták, hogy minden hívás ide fusson be, az íróasztalára.
The switchboard has been arranged so that all incoming calls will come directly to your desk here.
HungarianMikor azonban a hívás másodszor hangzott fel, már meg tudta nevezni.
But when it came a second time she put another name to it: Babette.
HungarianTizenöt perc múlva a számítógépes ügyosztályról hívás érkezett.
Fifteen minutes later computer operations called back with its report.
Hungarian- Tudta, a géptitkára nem szakította volna félbe a munkáját, ha a hívás vagy a hívó nem lenne fontos.
His sec would not interrupt him amid his calculations unless this were somebody important.
HungarianTudja, mi hívás nélkül soha nem mentünk be a hálószobába, csak ha az asszonyom csengetett ez volt az utasítása.
You see we never went in to the mistress till she rang - that was her orders.
HungarianCsak ne lenne mindig ilyen dölyfös morogta a lovag, de már indult is hívás irányába.
I just wish she wouldn't be so imperious all the time,' Sparhawk muttered, turning around to answer the summons.
HungarianA rengeteg kamu hívás miatt, amiről meséltem neked.
Because of all those crank calls I told you about on the way over here.
HungarianDe ami még a fejfájásnál is fontosabb, hogy engedelmeskedjen egy parancsnak, vagy inkább hívás volt?
But more urgent than the pain was a sense of the need to obey some order÷or was it to answer a plea?
HungarianLelassított, amint két polgár átvágott előtte az úton, hogy gyalog közelítsék meg a hívás helyszínét.
He slowed as two citizens crossed the path of the car, heading on foot to the source of the summons.
HungarianMég a szövetségi kormánynak sem tellett rá, hogy az összes hívás lehallgatására elegendő számú kis manót alkalmazzon.
Not even the federal government could hire enough elves to handle all the listening.
HungarianMég nem nyomoztuk le egészen pontosan, de azt már tudjuk, hogy New York-i hívás, 212-es körzetszám mondta.
'We don't have a complete trace yet, but we know it was New York City, area code 212,' he said.
HungarianHívás! mondta, és állított valamit az egyik kapcsolón.
He sat back and waited, clearing his mind, thinking of nothing.
HungarianMég két másik hívás érkezett Midianból az elmúlt egy óra alatt.
There'd been two more calls from Midian in that hour.