"hagy" English translation

HU

"hagy" in English

HU hagy
volume_up
{verb}

hagy (also: elhagy, elmegy, meghagy)
Mint amikor valaki elöl hagy valamit, hogy más megtalálja.
For example, a person might leave something on the desk for someone else to find.
Ricky az utókezelőből telefonálgat és üzeneteket hagy.
Ricky in rehab could make the calls and leave the messages.
Az ilyen ember nem hagy láthatatlan tintát összegöngyölt zoknikban, nem vesz lakást.
He would leave no invisible ink in rolled-up socks, purchase no apartments.
A tanrend nem hagy teret az egyéni hajlamok kiélésének.
The curriculum doesn't allow for individual temperaments.
Ilyen kettős mércét nem hagy a Jobbik alkalmazni ebben a Parlamentben.
Jobbik will not allow such double standards to be applied in Parliament.
Mindazonáltal reméljük, hogy a jövő évi költségvetési eljárás elegendő időt hagy majd arra, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel.
Nonetheless, we hope that next year's budgetary procedure will allow sufficient time to deal with these matters.

Context sentences for "hagy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSajnálatos, hogy a Parlament szemernyi lehetőséget sem hagy a kompromisszumnak.
It is a pity that Parliament is not allowing any opportunities for a compromise.
HungarianEz a kérdés figyelmen kívül hagy két információt, gyakran be nem vallott okokból.
This question disregards two pieces of information, often for ulterior motives.
HungarianAz Istennő nem hagy minket el, amíg legalább egyetlen hívő megadja neki, ami jár.
The Goddess will not fail us while a single worshipper gives her what is due.
HungarianGyakorlatilag szünet nélkül bizonygatnom kell, hagy tényleg szeretem mondta.
I have to reassure her that I really love her practically incessantly, he said.
HungarianRemek bajtársak vagytok, de a főzési tudományotok erős kívánnivalókat hagy maga után.
You gentlemen are good companions, but your cooking leaves a bit to be desired.'
HungarianSzerelmes pillantás volt, a tönkretett szerelemé, amely sosem hagy nyugodni.
It was the look of love, that kind of doomed love that never leaves you alone.
HungarianCsak egyetlen dolgot nem értek, ami nem hagy nyugodni: miért titkoltad el előlem?
The thing I can't understand, what I keep asking myself, is why you hid this from me.
HungarianSajnos az idei költségvetés-tervezet kívánnivalót hagy maga után e tekintetben.
But unfortunately this year's draft budget leaves much to be desired in this respect.
HungarianBefejezésül hagy mondjak néhány szót arról, hogy milyen alkalmazásokat találtunk erre.
So let me end with just a few words about applications that we've found for this.
HungarianAttól féltem, hogy itt hagy bennünket és magával viszi csendjét, magával viszi titkát.
I feared he'd go and take his silences with him, and take his secrets with him.
Hungarian- Szívesebben mennék most, amíg világos van, és amíg nem hagy el az összes erőm.
I'd prefer we do it now, while it's light, and I've got some energy left.
HungarianEngem viszont ez a piramisokról szóló ötszáz oldal, ez nem hagy nyugodni.
But what particularly intrigues me are these five hundred pages on the pyramids.
HungarianSajnálattal vesszük tudomásul, hogy a Szovjetunió nem hagy fel felelőtlen tetteivel.
We regretfully conclude that the Soviet Union will continue on its reckless course.
HungarianPapi nagyon nem kedvelte Sticket, és bosszantotta őt, hogy nem hagy békén bennünket.
Pappy in particular was irritated with Stick and his nagging presence in our lives.
HungarianNekem is tetszik a kinézete - jegyezte meg Frank -, de a gondolkodása hidegen hagy.
I like the way she looks, Frank said, but the way she thinks leaves me cold.
HungarianÉs végül, kétségbeesésemben ezt mondtam: "Hagy meséljek Georg Cantorról, 1877-ből."
And finally, out of desperation, I said, "Well, let me explain Georg Cantor in 1877."
HungarianHagy fogalmazzak így: Curry-s bárányt ettem az este és most fosok mint az állat.
Let me put it to you this way: I had lamb curry last night and I'm shitting out a Buick.
HungarianMost még le kell öblíteni jelentette ki , különben foltot hagy a szappan.
Then her eyes drifted to the corner, where no sign of the splashed soup remained.
HungarianÚgy hiszem, hogy az elgondolás jó, de az alkalmazás már hagy kivetni valót maga után.
I believe the theory is good, but it is not being applied particularly well.
HungarianNem hagy kétséget afelől, hogy bármelyik pillanatban belém vágná a méregfogát.
Make no doubt about it, it'd whack its fangs into me at any given moment.