HU hajlam
volume_up
{noun}

hajlam
volume_up
bent {noun}
Az a hajlam, hogy az üldözővel szemben az üldözött oldalára álljon, néha meglehetősen kellemetlen következményekkel járhat.
A disposition to be on the side of the hunted against the hunter sometimes brings unpleasant consequences.
hajlam (also: mozgás, cél, szándék, irány)
volume_up
drift {noun}
hajlam (also: meghajtás, kedv, dőlés, lejtés)
Mert azonkívül, hogy természetemnél fogva szerettem a meleg időt, most már azokba az évekbe jutottam, amikor az emberben erősebb a hajlam, hogy kerülje a hideg éghajlatot.
For that as I naturally loved warm weather, so now I grew into years I had a stronger inclination to shun a cold climate.
hajlam (also: ösztön)
hajlam
hajlam (also: előszeretet)
Két tökéletesen ellentétes figura; Luger magas, vékony texasi, fényesre suvickolt csizma, rövidre nyírt fekete haj, és igen erős hajlam a tankönyv tökéletességre.
Luger was a tall lanky Texan with emaculately spit-shined boots, closely cropped black hair, and a penchant for Perfection.
hajlam (also: fogékonyság)
Bizonyos fajta rák előfordulását genetikai hajlam, életstílus és egyéb okok is előrevetíthetik.
The incidence of some kinds of cancer can be predicted by genetic predisposition, lifestyle and so on.
No predispositions.
hajlam (also: hajlandóság)
hajlam (also: vonzalom, hajlandóság)
És ez a hajlam az európai parlamenti választások közeledtével egyre fokozódik.
This propensity is on the increase as the elections to Parliament draw nearer.
Ha ezt újra és újra megismételjük, a haragra való késztetés, hajlam annál enyhébb lesz, minél többször sikerül eloszlatnunk.
If you do this again and again, the propensity, the tendencies for anger to arise again will be less and less each time you dissolve it.
hajlam (also: has, harag, étvágy, vágy)
hajlam (also: érzék, íz, ízlelés, ízlés)
volume_up
taste {noun}
A protekcionista gyakorlatra való hajlam már most is sérti az EU üzleti vállalkozásait.
A tendency to protectionist practices is already hurting EU businesses.
Egyértelmű, hogy szociopata, és erős hajlam van benne az erőszakra.
The man was a sociopath with a distinct tendency for violence.
...antiszociális hajlam, három öngyilkossági kísérlet.
...sociopathic tendencies, three suicide attempts.
volume_up
turn {noun}
hajlam (also: étvágy, sodrás, kanyar, kanyarulat)
volume_up
twist {noun}
hajlam (also: tehetség, kedv, erezet, ér)
volume_up
vein {noun}

Context sentences for "hajlam" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNémi fogékonyság a bölcsességre, némi hajlam, hogy kövesd.
Some faculty to enable you to recognize wisdom and incline you to respect and obey it.
HungarianA gyilkolás, ezt Dan pontosan tudta, ugyanolyan egyetemes emberi hajlam, mint a szerelem.
Murder, Dan knew, was a human potential as universal as love.
Hungarian- Minden emberben ott a konokság és az erőszakra való hajlam - mondta Kallusin.
All humans present grave difficulties, Kallusin said.
HungarianEz a csodálatos dolog az evolúcióban -- az a hajlam, hogy elhiggyük, a mi gyerekünk a legjobb.
That's the wonderful thing about evolution -- the predilection to believe that our child is best.
HungarianÚgy látszik van benned valami hajlam arra, hogy mindig akkor találkozzál a Sidhe-vel, amikor lovagol...
You seem to have a facility for meeting the Sidhe at their Riding.
HungarianKRISTÁLYKÖZI KORRÓZIÓRA VALÓ HAJLAM VIZSGÁLATA
1. TEST FOR ASSESSING SUSCEPTIBILITY TO INTERCRYSTALLINE CORROSION
HungarianEbben az emberben hajlam van a sértődöttségre, gondolta.
There was a capacity for anger in that man, he mused.
HungarianMeg kell mondanom, a POUM-ban nagyon kevés hajlam volt az eretneküldözésre, talán túlságosan is kevés.
3. This was why there were so few Russian arms on the Aragon front, where the troops were predominantly Anarchist.
Hungarian...antiszociális hajlam, három öngyilkossági kísérlet.
...sociopathic tendencies, three suicide attempts.
HungarianAz ember megtámadására való hajlam számos egyébként ideálisnak tűnő jelöltet zárt ki leendő háziállataink sorából.
Tendencies to kill humans have disqualified many otherwise seemingrjS ideal candidates for domestication.
HungarianJoyce pompás emberismerő volt, és tudta, jócskán Arleen képességein belül van az ilyen perverzitásra való hajlam.
Joyce was a fine reader of character, and knew it was quite within Arleen's capabilities to be so perverse.
HungarianFESZÜLTSÉGKORRÓZIÓS HAJLAM VIZSGÁLATA
2. TESTS FOR ASSESSING SUSCEPTIBILITY TO STRESS CORROSION
Hungarian- Az ön hibája tehát az a hajlam, hogy mindenkit gyűlöljön.
HungarianTudtommal, bennem nincsen semmi leszbikus hajlam.
I'm not aware of any lesbianism in my lineage.
HungarianBettyben nem volt semmi rosszra való hajlam.
It wasun peutheopposite that was true, was it not?
HungarianAzt hiszem, rájött, hogy a természetében van az erőszakra való hajlam, és szándékosan így vezette le.
She recognized, I think, the impulse to violence that there was in her nature, and she deliberately gave it an outlet that way.
HungarianMindig is volt magában egy kis erőszakos hajlam.
You always had a violent streak in you.
HungarianA 2008-as év második felében veszélyes hajlam mutatkozott a protekcionista belső intézkedésekre az Európai Unióban.
During the last half of 2008 there was a dangerous drive for some protectionist internal measures in the European Union.
HungarianNagyon kevés spanyolban van meg a modern totalitárius államban oly elengedhetetlen átkozott hajlam a hatékony és célratörő ügyintézésre.
Few Spaniards possess the damnable efficiency and consistency that a modern totalitarian state needs.
HungarianKönnyű megnézni, amit eddig mondtam, és azt mondani: "Várjunk csak, nincs meg bennem az ehhez szükséges vezetői hajlam."
It's easy to look at what I've said so far, and say, "Wait a minute, I don't have what it takes to be that kind of leader."