"hajlamos" English translation

HU

"hajlamos" in English

HU hajlamos
volume_up
{adjective}

1. general

Ott a gazdád... kevésbé lesz hajlamos elővenni a másik énjét.
A place where your master will be less inclined... to expose his other side.
Olyan pillanat ez, amikor az ember hajlamos történelmi és szimbolikus eseményekre visszaemlékezni.
At this juncture one is inclined to indulge in historical and symbolic reminiscences.
Hajlamos vagyok azt hinni, hogy Ralph Paton végül is ártatlan.
I am inclined to believe that, after all, Ralph Paton is innocent.'
hajlamos (also: hajlandó, szándékú)
Mondd csak, az öcséd hajlamos az ilyen bolondságokra?
Tell me, is your brother given to escapades like this?
Meredith Blake mindig hajlamos volt maga kotyvasztotta csodaszereket ajánlani, de nem hinném, hogy Mr.
It's true that Mr Meredith Blake was given to recommending quack nostrums of his own concocting, but I don't see Mr Crale trying any of them.
Fajtánk hajlamos a megrögzött individualizmusra, a konok széthúzásra, és a feltűnő csapongásra, ami a barátságot, a szerelmet, és a lelkek nászát illeti!
In fact, I'd say that as a species we are given to rigidly individual personalities and obdurate differences, and peculiar mobility as to matters of friendship and company and meeting of minds.
hajlamos (also: felelős)
volume_up
liable {adj.}
Tudja, hajlamos vagyok hirtelen kitörésekre.
You know, I'm liable to spurt that out.
Az övberendezés minden korrózióra hajlamos részét megfelelően védeni kell a korrózió ellen.
ALL PARTS OF A BELT ASSEMBLY LIABLE TO BE AFFECTED BY CORROSION SHALL BE SUITABLY PROTECTED AGAINST IT .
"D. megjegyzés: A spontán polimerizálódásra vagy bomlásra hajlamos egyes anyagokat általában stabilizált állapotban hozzák forgalomba.
Note D: Certain substances which are susceptible to spontaneous polymerisation or decomposition are generally placed on the market in a stabilised form.

2. "vmire"

hajlamos
volume_up
apt to {adj.}
Ám Szarumán hajlamos rá, hogy megfeledkezzék az adósságáról.
Yet Saruman is apt to overlook his bargains.
Guys like him are very apt to do that.
to be apt to do sth

Context sentences for "hajlamos" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHiszen ő is csak egy ember, még ha erről hajlamos is volt megfeledkezni időnként.
He was, after all, only a man, however hard he worked to perfect his form.
Hungarian...az az ember aki beveszi ezeket, azért teszi mert hajlamos rá, hogy...
...that if a man is taking antipsychotics, he might have a tendency to become...
HungarianElvégre ő is olyan, mint más férfi, hajlamos a test kis kellemetlenségeire.
He was as other men, after all - prone to the small annoyances of the flesh.
HungarianHa valakinek olyan ziláltak az idegei, mint nekem, az nem hajlamos sok beszédre.
People who suffer as I do from nervous complaints can have no great inclination for talking.
HungarianKulturális örökségünk legnagyobb része hajlamos visszafelé tekinteni, idealizálva a múltat.
Most of our cultural heritage has tended to look backward, romanticizing the past.
HungarianIdőnként hajlamos túlzásba vinni a hatásvadászatot, Emban mondta Sephrenia.
' Your tendency towards theatrics sometimes gets out of hand, Emban,' Sephrenia told him.
HungarianHarvey halálra rémiszt azzal, hogy közli velem: hajlamos a kereset elutasítására.
Harvey lowers the boom and scares the hell out of me, then Leo steps in with the velvet touch.
HungarianAz Európai Unió ugyanis hajlamos megfeledkezni erről a könnyű prédáról.
In other words, the European Union tends to forget about this easy prize.
Hungarian(Nevetés) Meg akarnak választani egy elnököt, aki hajlamos a szívizomelhalás betegségre?
(Laughter) Do you really want to elect a president whose genome suggests cardiomyopathy?
HungarianTudod, Moltès, hajlamos vagy elveszteni a fejed amikor szorul a hurok.
You know, Moltès, you really tend to lose your cool when things get tough.
HungarianMax Leuberg azonban hajlamos arra, hogy a nőket részesítse előnyben, mert ők édesanyák is.
But Max Leuberg tends to favor women in this case because they're mothers.
HungarianA kövér pap minden más esetben hajlamos volt a ravaszkodásra és megtévesztésre.
The fat Churchman was devious and deceitful on every other count.
HungarianAillas hajlamos volt őt tartani a legsegítőkészebbnek a miniszterei között.
Aillas tended to find him the most supportive of all his ministers.
HungarianNagyon tehetséges fickó, keményen dolgozik, de hajlamos a túlkapásokra.
He's very bright and drives hard, but he tends to overdo it at times.
HungarianIlyenkor mindenki hajlamos arra, hogy az ilyen programokban nagyon sok mindent megígérjen.
There is a tendency to promise a great many things in such programmes.
HungarianFrank hajlamos volt a dühöngésre, ha túl sok kudarc érte őket egy nap alatt.
Frank was subject to eye-bulging, blood-boiling rages when too many things went wrong in one day.
HungarianHajlamos volt a zsarnokoskodásra, meg arra, hogy uralkodjon másokon.
She often sounded acrimonious when she was really nothing of the kind.
HungarianHajlamos volt megbabonázni az embereket, időnként akarnia sem kellett.
He did tend to infatuate people, sometimes without trying to do it.
HungarianHajlamos vagyok rá, hogy túl sokat gondolkodjak és keveset beszéljek.
And I tend to be a person who thinks too much and talks too little.
HungarianÉn, sajnos, hajlamos vagyok rá, hogy mindig a legrosszabbat tételezzem fel mindenkiről.
I'm afraid that I have a tendency always to believe the worst.