"hajlik" English translation

HU

"hajlik" in English

HU

hajlik {verb}

volume_up
Akkor is a védelem javára hajlik fordult bizalmasan Lonnie felé Nicholas.
He's leaning toward the defense, Nicholas said to Lonnie.
In which direction is the Commission leaning?
Jerry az alperes felé hajlik, nem igaz, öregfiú?
Jerry's leaning toward the defense, right, Jerry?
Szinklasztikus pedig annyit, hogy minden irányban ugyanarra hajlik, akárcsak a narancs héja.
Synclastic (sin-class-tick) means curved toward the same side in all directions, like the skin of an orange.
Ez az irányelv úgy tűnik, hogy afelé hajlik, amit az erős lobbik szeretnének.
This directive seems to be giving in to what powerful lobbies want.
Ha Annie megjön, kér majd tőle egy pohár jó hideg vizet, és mikor a pohárral fölébe hajlik, akkor a torkába döfi a kést.
When Annie came back he was going to ask her for a nice cold glass of water, and when she leaned over to give it to him he was going to plunge the knife into her throat.
Ugyanakkor nem értek egyet néhány olyan indítvánnyal és javaslattal, amely arra hajlik, hogy további hatásköröket adjon az államnak a fogyasztóvédelem álcája alatt.
However, I cannot identify with some of the propositions and proposals, which lean towards giving additional power to the state under the guise of consumer protection.
A Bizottság és a Tanács alapvetően hajlik arra, hogy a helyzetet - bármilyen drámai legyen is - megszépítse.
The Commission and the Council tend, in principle, to talk up the situation - as dramatic as it might be.
Úgy hiszem, ez az irány a protekcionizmus felé hajlik, ami mellett nem szívesen tenném le a voksomat.
I believe that this is tending towards protectionism and that is something that I find difficult to vote in favour of.
Gierek úr előadóként egyértelműen arra hajlik, hogy támogassa a szén használatát az energiatermelésben; országa legjobb érdekét szolgálja ezzel.
Mr Gierek, as rapporteur, is clearly tending to promote the use of coal in energy production, and he represents the best interests of his country in this.
Szóval úgy működik, hogy végigmész a folyósón, és ha egy bizonyos szekrény felé hajlik, kinyitod azt a szekrényt.
So the way it works is, you go down the hallway and you see if it tilts toward a particular locker, and then you open the locker.

Context sentences for "hajlik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianInkább éreztem, mint láttam, hogy Landry felém hajlik az íróasztal fölött.
Eventually, the tears do come not a lot of them, but real tears, for all that.
HungarianMerném állítani, hogy ön a második feltevésre hajlik, de becsületemre mondom, téved.
I dare say you incline to the second possibility, but, upon my honour, you're wrong.'
HungarianEz az irányelv úgy tűnik, hogy afelé hajlik, amit az erős lobbik szeretnének.
This directive seems to be giving in to what powerful lobbies want.
HungarianMorgan Wilson alaposan átnézte a Riker-dossziét, és hajlik rá, hogy elálljon a vádemeléstől.
MORGAN WILSON has thoroughly reviewed the Riker file, and is not inclined to prosecute.
Hungarian"Az ökörszem hajlik rá, s a kis aranylégy is bujálkodik szememben."
The wren goes to't and the small gilded fly does lecher in my sight.
HungarianAkkor is a védelem javára hajlik fordult bizalmasan Lonnie felé Nicholas.
He's leaning toward the defense, Nicholas said to Lonnie.
HungarianA szövegszerkesztő helyét széles asztali lámpa foglalja el, halomnyi tervrajz fölé hajlik.
The book jackets have been replaced by photos of buildings.
HungarianNem hajlik rá, hogy elhiggye: a világ a tudatunkban létezik.
She wasn't prone to believing that the world was all in the mind.
HungarianA herceg az alvó szépség fölé hajlik, ajkuk egymáshoz ér.
The Prince bends over the Sleeping Beauty, touches his lips to hers.
HungarianFelnézett, hogy ellenőrizze a gázzsákot, s látta, hogy egy-két foknyira meginog, és a hegyek felé hajlik.
He looked up to check the gasbag and saw it sway a degree or two, leaning toward the hills.
HungarianSzinklasztikus pedig annyit, hogy minden irányban ugyanarra hajlik, akárcsak a narancs héja.
Synclastic (sin-class-tick) means curved toward the same side in all directions, like the skin of an orange.
HungarianNézze őket, hát nem egy kerub feje hajlik egy angyal vállára?
Just look, the head of a cherub on an angel's shoulder!
HungarianFish, most már ünnepélyesebb arccal a gödör felé hajlik.
Mr Fish with due solemnity, stoops over the excavation.
HungarianInkább az lepte meg, hogy ő maga is hajlik erre.
What did surprise him was his own disposition to agree with her.
HungarianÚgy értsem ezt, hogy az Amerikai Egyesült Államok hajlik arra, hogy Makszim Rugyin bőőrét megmentse?
Am I to understand that the efforts of the United States are now to be bent toward saving the skin of Maxim Rudin?
HungarianEzért hajlik ismételten hurkokba és másolódik szakaszról szakaszra, ahogy a két új DNS molekula képződik.
So it's thrown out repeatedly in these loops and copied one section at a time, creating two new DNA molecules.
HungarianAztán eszébe jutott a bárd bicegő járása, és megértette, nyilván nem hajlik a térde egyáltalán.
Then she decided, seeing the awkwardness of his gait, that he probably had a stiff leg and could not bend the knee at all.
HungarianÚgy hiszem, ez az irány a protekcionizmus felé hajlik, ami mellett nem szívesen tenném le a voksomat.
I believe that this is tending towards protectionism and that is something that I find difficult to vote in favour of.
HungarianNeked mindig magad felé hajlik a kezed, mi?
You have always worked for your own aims, haven't you?'
HungarianJerry az alperes felé hajlik, nem igaz, öregfiú?
Jerry's leaning toward the defense, right, Jerry?