"hallgatag" English translation

HU

"hallgatag" in English

HU hallgatag
volume_up
{noun}

hallgatag
Az öreg Hendel volt megint, a hallgatag, a komor, az örök leleményes.
He was the old Hendel-taciturn, grim-faced, ever resourceful.
Bajos dolog ám Hallgatag Thomasból választ kihúzni.
Hard work dragging answers out of Taciturn Thomas.
Kemény, hallgatag emberek voltak, nem sokat mondtak nekem.
They were hard, taciturn people, and they told me little.

Context sentences for "hallgatag" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA kövér ember fürkészve nézte Spade-et, és megkérdezte: Ön hallgatag ember?
The fat man hooked shrewdly at Spade and asked: You're a closemouthed nian?
HungarianKét hallgatag, szmokingba öltözött pasas libbent elő a boltíves átjáró mögül.
Two quiet men in dinner jackets came through the archway sauntering, looking at nothing.
HungarianDaala továbbra is hallgatag maradt, miközben Pellaeon társaságában kilépett a liftből.
Daala strode down the corridor with Pellaeon and Cronus flanking her.
HungarianEzért volt aztán mindenki oly komor, hallgatag és aggodalmas.
(It was this last remark that had made the whole party look so grave and anxious.)
HungarianMivel hallgatag ember, a grófné kifosztja, és éli világát!
He is discreet, so the Countess exploits him - just the way of the gay world.
HungarianLehet-e, hogy énekelek egyszer még egy hallgatag, szépséges völgyben, a szurdokban, a hold alatt?
Would that I were singing in some still and beautiful valley; in the glen, under the moon.
HungarianNyúlánk, hallgatag négerek jártak-keltek az utcán, lapos oldalpillantásokat vetettek a férfira.
Slim quiet Negroes passed up and down the street and stared at him with darting side glances.
Hungarian- Nagyon hallgatag vagy, Richard - mondta Shimoda, és mintha azon lett volna, hogy beszélgessünk.
You're awfully quiet over there, Richard, said Shimoda, as though he wanted to talk with me.
HungarianBrett mindvégig hallgatag és visszahúzódó volt, Cujo miatt aggódott.
But Brett had been quiet and withdrawn, worrying about Cujo.
HungarianHalandó élete öt esztendejét azonmód elfeledte, legalábbis úgy tűnt, mivel titokzatosan hallgatag volt.
She forgot her five years of mortal life at once, or so it seemed, for she was mysteriously quiet.
HungarianBár most jut eszembe, este is nagyon hallgatag voltál.
Come to think of it, you were rather quiet last night, too.
HungarianMichael tehetetlenül nézett az elvonuló, hallgatag alak után.
Michael watched helplessly as he left in silence.
HungarianMögöttük hallgatag tömegként gyülekeztek az irnaniak.
Beyond them, and quite quiet, were the people of Irnan.
HungarianEzen a hallgatag, magányos, fülledt, napsütéses délutánon?
On this quiet, lonely, sticky sunny afternoon?
HungarianJahn belemeredt a hallgatag ember szemébe.
Jahn gazed across into the eyes of the man who had not spoken.
HungarianÖregember volt, sovány, hallgatag, jelentéktelen, nem olyan, amilyennek az ember az orosz nemeseket elképzeli.
He was an elderly man, thin, demure, and common-place--by no means the conception one forms of a Russian nobleman.
HungarianRegan a második injekció óta furcsán hallgatag volt, és most Chris azzal próbálkozott, hogy érdeklődést keltsen benne valami iránt.
She'd been strangely mute since the second injection, and Chris made an effort now to engage her.
HungarianA magas, sovány, hallgatag Vic és a kövér, harsány, víg kedélyű Roger Breakstone nagyszerűen kiegészítették egymást.
Vic, tall and skinny and rather quiet, had formed the perfect yin for Roger Breakstone's fat, happy, and extroverted yang.
HungarianDe maga se hitte el, amit mondott, egy pillanatig se hitte, hogy az a hallgatag, szőke asszony felelőtlen elmebeteg.
But she did not believe her own words - did not believe for one moment that that calm blond woman was an irresponsible lunatic.
HungarianEjnye, Lyra, milyen hallgatag vagy.
Now, Lyra, we've hardly heard from you.