"hamarosan" English translation

HU

"hamarosan" in English

HU hamarosan
volume_up
{adverb}

hamarosan (also: nemsokára, közeljövőben)
Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy Ames egy részeges, hasznavehetetlen alak.
Before long it became clear that Ames was a habitual drunk and underachiever.
Üdvözöljük ezt a kezdeményezést, és reméljük, hamarosan sor kerül az elfogadására.
We welcome this initiative and hope it will be adopted before long.
Az az... asszony ott lent az mondta, hogy valószínűleg hamarosan megérkezik.
The - er - the woman downstairs seemed to think you might be in before long.
- Csak feküdj nyugodtan, úrnőm - mondta Isotta -, hamarosan hozom az orvosságodat.
Lie still, my lady, said Isotta, in a little while I will bring you your medicine.
- Hamarosan falak közt leszünk, ahol jó meleg tűz, étel és ital vár ránk.
In a little while we will be within walls, and there will be fire, and food and drink.
Hamarosan úgy leszünk egymással, mint régi barátok.
We shall be quite old friends in a little while.
hamarosan (also: idővel, előbb-utóbb)
Õk hamarosan biztonságban lesznek az Alderaanon.
In a short time, they would be safe on Alderaan.
Hamarosan sötétedni kezdett, a napra szürkület jött, a szürkületre éj, de ők csak mentek.
A short time later, it began to darken, the day to disappear into dusk, the dusk into night.
They will be in a very short time, said Poirot.
hamarosan (also: nemsokára, röviden)
Ugyanennek a szemléltető példáját hamarosan Strasbourg utcáin is megtekintheti.
You will have another illustration of that shortly in the streets of Strasbourg.
Az Európai Tanács hamarosan kiadja a véleményét a Bizottság javaslatával kapcsolatban.
The European Council will shortly issue an opinion on the Commission's proposal.
Európai polgártársaink hamarosan valamennyiünket elszámoltatnak majd a szavazóládáknál.
All of us will shortly be held to account by our fellow Europeans at the ballot box.
volume_up
soon {adv.}
Hamarosan - igenis, hamarosan, gondolta Halloway - megint normális mederben folyik az élet.
Soon--yes, soon, Halloway thought--normality would be reestablished.
Trout elképzelése szerint a légkörnek hamarosan belélegezhetetlenné kellett válnia.
It was Trout's theory that the atmosphere would become unbreathable soon.
A helyi rendőrség hamarosan ideérkezik, hogy megvizsgálja a baleset körülményeit.
The provincial police would soon be here to investigate the accident.

Context sentences for "hamarosan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianBiztos, hogy még nem hallgatják le a telefonodat, de hamarosan meg fogják tenni.
I'm sure your phone isn't tapped already, but eventually they might find a way.
HungarianHamarosan kifogynak a kemény valutából, és olaj-, illetve búzahiánytól tartanak.
They're just about out of hard currency, and they're hurting for oil and wheat.
HungarianEgészen biztosra vehető, hogy a neve hamarosan ismét megjelenik az újságokban.
He was certain his name would appear in the paper again in the very near future.
HungarianTamurellót hamarosan a szelídek között is a legszelídebbként fogják számon tartani.
More likely he will send a sandestin** with a plague of stag-beetles for my bed.
HungarianBorzasztóan kínlódott vele, és hamarosan fel is hagyott a hiábavaló erőfeszítéssel.
It was agonizingly difficult, and at last he made himself cease the vain effort.
HungarianHamarosan "fel kell frissítenie" az italát, ahogy az előkelő seggfejek mondják.
It was almost time to go in and freshen it up, as the country-club cunts said.
HungarianAzok hamarosan a teljes arzenáljukat bevetik, hogy elcsípjék a szökevényeket.
Trying to fly out of Dulles or National Airport in Washington is too dangerous.
HungarianÚgyhogy bízzál bennem, amikor azt mondom, hogy Bruiser hamarosan nagyot bukik.
At times Deck is perfectly believable, and at times he's as nutty as he looks.
HungarianInnen már látni lehetett a kijáratot, és hamarosan a szabadban találta magát.
Sure enough, there were the usual collection of magazine stands and small stores.
HungarianHa a klérus többi része is beáll a sorba, akkor ebből hamarosan tűzvihar lesz.
If the rest of the clergy picks this one up, there's going to be a firestorm.
HungarianMégis, alig merte fellapozni; mintha félt volna attól, amit hamarosan megtud.
Yet he was nearly afraid to turn the pages, afraid of what he might find out.
HungarianSir Jaucinet közelebb lépett, és hamarosan csatlakozott Nisbyhez a sátorban.
Sir Jaucinet stepped close and in due course joined Nisby inside the pavilion.
HungarianJill kiszállt, bement a motel portájára, és hamarosan kulccsal a kezében tért vissza.
Jill got out of the car, went into the motel's office, and returned with a key.
HungarianNos, hamarosan találkozni fog a falkával, Strauss, akár kedveli őket, akár nem.
Well you're about to meet the tribe, Strauss, whether you like them or not.
HungarianMiss Gilchrist felpattant, kisietett, és hamarosan visszatért egy pohárkával.
Miss Gilchrist hurried to get it and returned with the restorative in a small glass.
HungarianHamarosan megnyugodott, mindent távolinak érzett, holott a keze iszonyatosan sajgott.
Presently he felt soothed and distant, though his hand was hurting abominably.
HungarianAz előkészületek hamarosan befejeződnek a közeledő Egyesült Nemzetek csúcstalálkozóra.
Preparations are nearly completed fort he upcoming United Nations world summit.
HungarianAz imént teáztam egy öreg barátomnál, és hamarosan vissza kell mennem Londonba.
As it happened, I went into the chemist for something I wanted and I saw Marlene there.
HungarianHamarosan találkozott Leiával, és tájékoztatta a Mara Jadétól hallottakról.
He quickly met with Leia and delivered the information Mara Jade had brought.
HungarianMazirian hamarosan egy völgybe ért, és meglátta a lovat, amint lovasa nélkül legelészik.
Presently Mazirian entered a meadow and saw the horse, riderless, cropping grass.