HU hamis
volume_up
{noun}

hamis
volume_up
phony {noun} [Amer.]
Remélte, hogy a hamis úti cél megadásával elterelte magukról üldözőik figyelmét.
Perhaps the phony flight plan had thrown the hounds off the trail.
A hatás olyan hamis volt, mint egy használt kocsi papírjai.
The effect was as phony as the pedigree of a used car.
Minden ott van... titkos bankszámlák, hamis okmányok, útlevelek.
It's all there... secret bank accounts, phony records, fake passports.
hamis
volume_up
phoney {noun} [Amer.]

Context sentences for "hamis" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHamis az az érvelés, hogy a gazdasági válság miatt rá vagyunk erre kényszerítve.
The argument that we are forced to do this by the economic crisis is a fallacy.
HungarianNussman emberei azonban most megállapították, hogy a születési időpont hamis.
Nussman's people had just determined that the birthdate was in fact fictitious.
HungarianKét szörnyű év múltán Leland Clewest elítélték hatrendbeli hamis tanúzásért.
Two horrible years later Leland Clewes was convicted on six counts of perjury.
HungarianA társát perbe fogták hamis csődeljárás lefolytatásának vádjával, de nem ítélték el.
The partner had been indicted for bankruptcy fraud, but a jury let him walk.
HungarianA ravasz puhatolózásra hamis kétértelműsködéssel a közös hitet bizonygatják.
You understand everything when there is no longer anything to understand.
HungarianS már tudta, hogy a remény, ami egy pillanatra föltámadt a szívében, hamis.
Then he knew that the hope that had for one wild moment stirred in his heart was vain.
HungarianKivéve azt az apróságot, hogy hamis útlevéllel utazik be Magyarországra.
Reason told him that it would be routine in every respect, except for the location.
HungarianMiből gondolja ön, hogy további hamis iratokkal is rendelkezik? kérdezte Rolland ezredes.
`What makes you think he might have another identity?' asked Colonel Rolland.
HungarianNyilvánvalóvá vált, hogy ők küldték a hamis üzenetet, hogy idecsalják mindkettőjüket.
They had lured him and Riven there with forged notes to assassinate them.
HungarianTisztában van azzal, hogy a vád egyik tanúját vádolja hamis tahúzással?
You understand, do you not, that you are accusing a Crown witness of perjury?
HungarianA vezetőülés mellé belökte revolverét, zseblámpáját meg a hamis földimogyorós dobozt.
He tossed his gun, his flashlight, and the joke can of nuts on the seat.
HungarianMi van, ha Sean O'Reilly a hatóságnak régi vagy egész egyszerűen hamis címet adott?
What if the address Sean O'Reilly had given the authorities was out of date or else a lie?
Hungarian- Elképzelhető, hogy hamis biztosítási papírokkal házalt vagy valami efféle?
Would it be likely that he would be selling fraudulent insurance - something of the kind?
HungarianPollyhoz beszélt, s közben a hamis földimogyorós dobozt szorongatta.
He spoke to Polly instead, tightening his hands on the Tastee-Munch can as he did.
HungarianÉs a probléma az, hogy ez tudományosan hamis és fordított két okból.
And the problem is it's scientifically broken and backwards for two reasons.
HungarianAz útlevelesek nem találtak hamis útlevelet, de ez várható is volt.
Immigration had come up with no bent passports, but that was to be expected.
HungarianEz nem hamis, hanem valódi energiaforradalom, amely munkahelyek sokaságát fogja megteremteni.
This is not hype, but a true energy revolution, set to create a huge number of jobs.
Hungarian- Például - mondta Hardcastle felügyelő csaknem bocsánatkérően - hamis eskü miatt.
Well, Inspector Hardcastle spoke almost apologetically, perjury.
HungarianMosolyra húzta vékony ajkát, megvillantatva fénylő, hamis gyöngyfogsorát.
But maybe it was only fear of one he couldn't seduce, couldn't confuse, couldn't win over.'
HungarianÉs a puskája is vele; elrejtőzött, ki tudja, talán egy újabb arc, újabb hamis iratok mögé.
With a gun, in hiding, perhaps with yet another face and identity card.