"hangsúlyoz" English translation

HU

"hangsúlyoz" in English

HU hangsúlyoz
volume_up
{verb}

hangsúlyoz
hangsúlyoz
Az állásfoglalás olyan kérdéseket hangsúlyoz, mint például az emberi jogok és az emberi méltóság védelme.
The resolution emphasises issues such as protection of human rights and dignity.
Támogatom ezt az állásfoglalást, mert a közös agrárpolitika jövőjére nézve számos olyan előfeltételt hangsúlyoz, amelyek támogatásra érdemesek.
I support this resolution because it emphasises several preconditions for the future of the common agricultural policy which deserve support.
Vitánknak van egy nagyon fontos környezeti dimenziója, amelyet különösen hangsúlyoz ez a jelentés, és ezt szeretném is megköszönni az előadónak.
Our discussion has a very important environmental dimension, which is particularly emphasised in this report, and I would like to thank the rapporteur for that too.
hangsúlyoz (also: kihangsúlyoz, aláhúz, kiemel)
hangsúlyoz (also: szorít, kiemel, feszít, nyom)
Ez azonban nem a nyilatkozatok ideje, hanem a végrehajtás ideje, és ez a jelentés három konkrét prioritást hangsúlyoz.
But it is not time for declarations; it is time for implementation and there are three concrete priorities this report is stressing.

Context sentences for "hangsúlyoz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianKözösségi szintű válaszra van szükségünk, melyet a szolidaritás elve hangsúlyoz.
We need a Community response which is underlined by the principle of solidarity.
HungarianFeio úr is hangsúlyoz néhány, ezzel összefüggő szempontot a jelentésében.
Mr Feio underlines some aspects that are related to this issue in his report.
HungarianAz állásfoglalás olyan kérdéseket hangsúlyoz, mint például az emberi jogok és az emberi méltóság védelme.
The resolution emphasises issues such as protection of human rights and dignity.
HungarianEz azonban nem a nyilatkozatok ideje, hanem a végrehajtás ideje, és ez a jelentés három konkrét prioritást hangsúlyoz.
But it is not time for declarations; it is time for implementation and there are three concrete priorities this report is stressing.
Hungarianerősen hangsúlyoz vmit
Hungarianerősen hangsúlyoz vmit
HungarianTámogatom ezt az állásfoglalást, mert a közös agrárpolitika jövőjére nézve számos olyan előfeltételt hangsúlyoz, amelyek támogatásra érdemesek.
I support this resolution because it emphasises several preconditions for the future of the common agricultural policy which deserve support.
HungarianVitánknak van egy nagyon fontos környezeti dimenziója, amelyet különösen hangsúlyoz ez a jelentés, és ezt szeretném is megköszönni az előadónak.
Our discussion has a very important environmental dimension, which is particularly emphasised in this report, and I would like to thank the rapporteur for that too.
HungarianEgy másik fontos pont, amelyet joggal hangsúlyoz a jelentés, az a civil társadalom fokozottabb bevonása az ENPI-vel kapcsolatos tervezési és ellenőrzési folyamatba.
A further important point also rightly emphasised in the report is the increased involvement of civil society in the design and monitoring process with regard to the ENPI.