"hangulat" English translation

HU

"hangulat" in English

HU hangulat
volume_up
{noun}

volume_up
mood {noun}
Nagyon meghökkentett az ottani hangulat és a fiatalok lelkesedése.
I was very struck by the mood there and by the enthusiasm of the young people.
A részegség utáni szokásos gonosz, lázadó hangulat nála állandósult.
The evil, mutinous mood that comes after drunkenness seemed to have set into a habit.
Elég jó volt a hangulat, és úgy tűnt, hogy Cathy jól kijön Price ügynökkel.
The mood was happy enough, and it seemed that Cathy and Agent Price were getting along.
hangulat (also: fogás, érzék, érzékelés, tapintás)
volume_up
feel {noun}
Talán a templomi hangulat miatt van, de higgye el, hogy döbbenetes a hatása.
It may be the atmosphere-that it's in a church-but, believe me, you feel a very strong sensation.
Hogyan változott meg az EU-val kapcsolatos általános hangulat?
How has the general feeling towards the EU changed?
Olyan vége a vendégségnek hangulat volt.
An after-the-party feeling.
Hogyan változott meg az EU-val kapcsolatos általános hangulat?
How has the general feeling towards the EU changed?
Olyan vége a vendégségnek hangulat volt.
An after-the-party feeling.
A jelenlegi válság elmélyülése az elégedetlenség fokozódásához és a demokráciaellenes hangulat szétterjedéséhez vezethet.
A deepening of the existing crisis could lead to the growth of unrest and anti-democratic feeling.
Azt hiszem az irodára ráférne egy kis ünnepi hangulat.
Feels like this office could use a little holiday cheer.
volume_up
cue {noun}
De én tudtam, hogy ez a hangulat el fog múlni.
But I knew his frame of mind would pass.
hangulat (also: kedv, kedély, kedélyállapot, humor)
volume_up
humor {noun} [Amer.]
hangulat (also: kedv, kedély, kedélyállapot, humor)
volume_up
humour {noun} [Brit.]
Such good humour today!
hangulat (also: szellem, közszellem)
volume_up
morale {noun}
Morale was brittle at the moment.
The morale ofthe men is low.
hangulat (also: alkohol, kísértet, kedv, bátorság)
volume_up
spirit {noun}
Yeah, that's the spirit.
hangulat (also: származás, hajlam, fajta, jellemvonás)
volume_up
strain {noun}
Az értekezleten feszült és ingerült volt a hangulat.
The meeting at the Ministry was strained and tense.
A testvérek között egyre feszültebbé vált a hangulat.
Brotherly tempers started to get strained.
Teljesen megértjük a helyzetet, úgy vélem, a hangulat már megalapozott, és Carlgren miniszter úr még kifogásolta is az uralkodó pesszimizmust.
(FR) Madam President, we fully understand the situation, the tone has been set, I believe, and Minister Carlgren has even criticised the prevailing pessimism.

Context sentences for "hangulat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianIdőről időre a hatalmába keríti e hangulat, de nem tudom, most mi lehet a baj.
He's like this from time to time, but I don't know for sure what the trouble is.
Hungarianegy gyönyörű város, nagyszerű hangulat, Cohn-Bendit nélkül, szóval egyszerűen gyönyörű!
a beautiful city, a splendid atmosphere, no Cohn-Bendit there, so just magnificent!
HungarianA lágy melódiák ellenére az ünnepélyes hangulat nyom nélkül elenyészett.
Despite the drifting melody of show-tunes all celebration had gone out of the place.
HungarianA házban különös hangulat uralkodott, a levegőben emlékek és baljós ómenek vibráltak.
The house had a strange atmosphere in it; it seemed alive with memories and forebodings.
HungarianA kocsmában hordószámra folyt a bor, és a hangulat kezdett a tetőfokára hágni.
Inside the inn, wine flowed apace, and the gathering night grew loud.
HungarianKifejezetten barátságos volt, olyan hangulat lepte éppen meg, amikor igényelte társaságomat.
He was positively friendly, in one of those moods when he wanted my companionship.
HungarianA hajó egy túlkoros, előfedélzetes jószág volt, a Hangulat névre hallgatott.
She was a superannuated vessel, a headboarded ship called Mindframe.
HungarianA hangulat várakozó volt, bár Sir Bernard Hemmings komornak látszott.
There was an air of expectancy, although Sir Bernard Hemmings looked grave.
HungarianEgyetlen szó nélkül sétáltak vissza a házhoz, ahol a hangulat már a tetőfokára hágott.
In silence they walked back to the house, where the party was getting louder by the minute.
HungarianBeszéltem néhányukkal, és azt mondják, hogy most sokkal lazább a hangulat.
I talked to a couple of 'em, and they're more relaxed - not officially, but personal, y'know?
HungarianEzekben az országokban ugyanolyan elkeseredett hangulat lett úrrá a lakosságon, mint Ecuadorban.
The citizens in all those countries were at least as desperate as those of Ecuador.
HungarianVilágos, hogy a legtöbb tagállamban jelenleg uralkodó politikai hangulat sincs a segítségünkre.
Clearly the current political climate in most Member States will not be of any help.
HungarianAz esküdtek szobájában érzékelhetően más lett az ebéd közbeni hangulat.
IN THE JURY ROOM, the atmosphere over lunch was remarkably different.
Hungariankezdte, de azonnal észrevette a szobában uralkodó fagyos hangulat jeleit.
Durga, what is the meaning of this? he said, letting contempt fill his voice.
HungarianNagy Ramona minden tőle telhetőt megtett a hangulat javítására.
Pops didn't help much with this Easter banquet and everyone understood why.
HungarianAz udvaron nagy volt a sürgés-forgás, szinte ünnepi hangulat uralkodott.
There was much activity in the courtyard, almost a holiday air.
HungarianA hangulat kitűnő volt, hiszen mindenki örült a bemutató sikerének.
They exclaimed over the food and clustered around the portable bar.
HungarianMikor visszalöki a pénzesfiókot, észreveszi, hogy a boltban megváltozott a hangulat.
When he slams the cash-drawer shut again, he realizes the atmosphere in the store has changed somehow.
HungarianKarácsonykor azonban megbocsátó a hangulat, és nem is sérül meg senki.
The escalators are jam-packed and noisy; no one is hurt and everything, in season, is forgivable.
HungarianA témák, a hangulat ismers lesz nekik, de messze nem elcsépelt.
So they'll find the basic ideas recognisable, although not familiar.