"használt" English translation

HU

"használt" in English

HU

használt {adjective}

volume_up
c) a használt anyagot a zárrendszer szerint választják ki.
(c) the material used shall be selected by reference to the sealing system used.
d) a használt anyagot a zárrendszer szerint választják ki.
(d) the material used shall be selected by reference to the sealing system used.
Főleg Nagy-Britanniában (az Egyesült Államokban nem) használt súlymértékegység.
A unit of measurement of weight, commonly used in Britain and not America.

Context sentences for "használt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA kliens által használt protokollváltozat (%1) nem kompatibilis az Önével (%2)!
The client's protocol implementation (%1) is not compatible with our (%2) version.
HungarianA doboz, amit örökké a derekán hordott, megegyezett azzal, amit ma is használt.
The box she carried constantly at her belt was the same translator she carried now.
Hungarian"Ha szembeszökő volt és ügyetlen, akkor nem használt neked túl sokat," vélte Eyron.
If he was obvious and clumsy, then he did not do you any favors, Eyron replied.
HungarianA Regan esetében használt ellenszuggesztió, vélte, az ördögűzési szertartás.
The counteracting suggestion for Regan, he believed, was the ritual of exorcism.
HungarianA nap mint nap használt tárgyaink többsége nagyon pontos szabványoknak felel meg.
Most of the objects that we use every day conform to very precise standards.
HungarianAz amerikaiak által használt tükör- és számítógéptervekre összpontosítunk.
The chief of our mirror group thinks he can adapt their designs to our hardware.
HungarianAki ilyen Malachit használt, ezzel adta hírül, hogy zarándoklatja Newportba vezet.
To display such a Malachi was to proclaim that one had made a pilgrimage to Newport.
HungarianAmennyire Hart tudta, Willie nem használt zavaróállomásokat, hogy elfedje hollétét.
As far as she knew, Willie didn't use booster stations to hide her location.
HungarianA másokkal való érintkezésben furcsán középkorias ízű, egzotikus álneveket használt.
In all his dealings with others, he'd had exotic aliases, with odd medieval sounds.
HungarianWillie tűzereje semmit nem használt a megidézett lény ellen a raktárépületben.
Willie's firepower didn't do much against their summoning in the warehouse.
HungarianE másik támadási mód gyakorlásához Paul és Chris asztalra helyezett ceruzákat használt.
Practicing this second method of attack, Chris and Saul put pencils on a table.
HungarianVéleményem szerint állásfoglalásunk nem ártott, hanem nagyon is használt volna.
I believe that our resolution would not have done any harm, but actually a lot of good.
HungarianAz aktuális dokumentumban és %PRODUCTNAME-sablonokban használt stílusokat kezeli.
Manage applied styles in current document and in %PRODUCTNAME templates.
HungarianFelsorolja a gépelés közbeni automatikus javításhoz használt bejegyzéseket.
Lists the entries for automatically replacing words or abbreviations while you type.
HungarianAz állati takarmányozásra használt import szója 85%-a már most is génkezelt.
Eighty-five per cent of the soya imported as animal feed is now genetically modified.
HungarianSzigorúan elítélem a Lukasenko elnök rendszere által használt diktatórikus gyakorlatot.
I strongly condemn the dictatorial practices of President Lukashenko's regime.
HungarianAz asztalra tette a tálcát, összeszedte a használt edényeket, és nesztelenül távozott.
She set the tray down on the desk and removed the old service, and quietly went out.
Hungarian- a takarmányokban található termékek ellenőrzésére használt analitikai módszerekre.
- the analytical methods for monitoring the product in the feedingstuffs.
HungarianAdja meg a szűrő nélküli fájl megnyitásnál használt fájlkiterjesztést.
Enter the file extension to use when you open a file without specifying a filter.
HungarianEnnek a kettős folyamatnak "elmélyítés és bővítés" lett az általánosan használt neve.
'Deepening and enlarging' has become the standard description of this twofold process.