"határérték" English translation

HU

"határérték" in English

EN
HU

határérték {noun}

volume_up
Másodsorban itt van a szennyezettségi határérték kérdése.
Secondly, there is the contamination limit.
Integrálok és szummák esetén beszúrja az alsó határérték-tartomány kifejezést, helykitöltőkkel.
Inserts a lower limit range statement for integral and sum with placeholders.
Az Egyesült Államokban 1997 óta szigorú PM2,5-határérték van érvényben.
In the United States, there has been a strict PM2.5 limit since 1997.
határérték
Az emberi egészségre legkárosabb PM2,5 részecskékre vonatkozó határérték döntő fontosságú.
The limit value norm for PM2.5 particles, which are the most harmful to human health, is critically important.
Az 1999-es belgiumi botrány esetében az értékek 700-szor magasabbak voltak, mint a jelenlegi uniós határérték.
In the case of the scandal in Belgium in 1999, the values were 700 times higher than the current EU limit value.
2019-től azonban a bírság összege előre láthatólag 95 euró lesz a határérték átlépésének első grammjától kezdve.
From 2019, however, the fine envisaged is EUR 95 from the first gram of CO2 by which the limit value is exceeded.
határérték
határérték

Context sentences for "határérték" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianA kiadások a 42,8 milliárdos felső határérték alatt 2 027 000 000 euróval maradnak.
Expenditure remains at EUR 2 027 000 000 below the ceiling at EUR 42.8 billion.
HungarianTámogatni fogom a határérték mértékének csökkentése érdekében előterjesztett módosításokat.
I will be supporting the amendments that have been put forward to reduce the degree.
HungarianIntegrálok és szummák esetén beszúrja az alsó határérték-tartomány kifejezést, helykitöltőkkel.
Inserts a lower limit range statement for integral and sum with placeholders.
HungarianAz Egyesült Államokban 1997 óta szigorú PM2,5-határérték van érvényben.
In the United States, there has been a strict PM2.5 limit since 1997.
HungarianA valós határérték ötvennégyezer-hatvankilenc lóerő volt.
He liked being a journalist, still had his idealism, still cared about what he did.
HungarianHogyan néz ki ez a határérték a gyorsan növekedő infláció fényében?
How does this margin look in the light of rapidly rising inflation?
HungarianEz a határérték a legtöbb uniós tagállamban 100 km/h az autópályákon és 50 km/h lakott területen.
This limit, in most EU Member States, is 100 km/h on the motorway, and 50 km/h in built-up areas.
HungarianEzért is javasolhattam a 15 000 tonnát meghaladó teljes kifogható mennyiséget, amely most a hatályos határérték.
This allowed me to propose a TAC of over 15 000 tonnes, which is in force now.
HungarianA gyártók egyhangú véleménye szerint azonban e határérték betartása technikailag lehetetlen.
However, in the unanimous opinion of manufacturers, it was technically impossible to respect this limit.
HungarianKülönösen aggódunk az 1a. alfejezetben szereplő helytelen határérték miatt, mely 82 millióban van meghatározva.
In particular, we are concerned at the inadequate margin, 82 million under heading 1A.
HungarianAzt hiszem a jelenlegi határérték 121 vagy 123 milliónál áll.
I believe the margin currently stands at 121 or 123 million.
HungarianA riadóstábot rendszeresen gyakorlatoztatták hogy felkészülési idejük mindig a határérték alatt legyen.
The alert crews were tested regularly to make sure their response time was always within limits.
HungarianAz emberi egészségre legkárosabb PM2,5 részecskékre vonatkozó határérték döntő fontosságú.
The limit value norm for PM2.5 particles, which are the most harmful to human health, is critically important.
HungarianA nitrátra vonatkozó határérték-vizsgálat az ortofoszforsavban (E 338) a II. melléklet 13. módszerének alkalmazásával.
Limit test for nitrates in orthophosphoric acid (E 338) using Annex II, method 13.
HungarianMásodsorban itt van a szennyezettségi határérték kérdése.
HungarianIrreális a környezetvédelmi csoportok részéről a szigorú PM2,5-határérték azonnali bevezetésére irányuló követelés.
The demand by environmental groups for the immediate introduction of a strict PM2.5 limit is unrealistic.
HungarianBeszélhetünk minden más javaslatról is, de a de minimis határérték felemelése olyan, ami nem segíthet.
We can also discuss every other proposal, but this proposal to increase the de minimis ceiling is one that cannot help.
HungarianAz 1999-es belgiumi botrány esetében az értékek 700-szor magasabbak voltak, mint a jelenlegi uniós határérték.
In the case of the scandal in Belgium in 1999, the values were 700 times higher than the current EU limit value.
HungarianMost őszintén: akkora hatalmas támadás a demokrácia ellen, hogy 22 helyett 25 lett a határérték?
Frankly, is the difference between their figure of 22 and the figure of 25 that has been adopted really an attack on democracy?
Hungarian2019-től azonban a bírság összege előre láthatólag 95 euró lesz a határérték átlépésének első grammjától kezdve.
From 2019, however, the fine envisaged is EUR 95 from the first gram of CO2 by which the limit value is exceeded.