HU hatalmas
volume_up
{noun}

hatalmas (also: irtó, patent, pazar, klassz)
Az elsők hatalmas faltörő kost cipeltek, nekicsapták a kapunak, betörték a deszkát, és átzúdultak a résen.
Into the gates they carried the ram, smashing the wooden barrier apart, then pouring through.
. - szólt a nő és hangja dörgött El körül, mint a szikláknak csapódó, hatalmas hullám.
I am Mystra, came a voice that crashed around him like a mighty wave smashing on rocks.
Az egyik küzdőfél, sárga hajú, öles, hatalmas germán, röviden végzett ellenfelével, szörnyen összevissza kaszabolta, mielőtt a halálos ütést rámérte volna.
One of the combatants, a yellowheaded man over six feet tall made short work of the other, cutting him about terribly before he gave his final smashing blow on the side of the neck.

Context sentences for "hatalmas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA felsőbb szintek elején hatalmas zászlók lógtak, hajrára buzdítva a csapatokat.
Various exhortatory banners hung from the rails at the front of the upper decks.
HungarianHatalmas, nyálazó, szőrös-fémes állat, megfeszült izmokkal Suze pórázának végén.
Great slavering fur-metal beast, stretched out taut at the end of Suze's leash.
HungarianYwain dühösen félretaszította, a hatalmas kapuszárnyakhoz ugrott, kitárta őket.
Ywain thrust him angrily aside and strode to the tall doors, flinging them open.
HungarianA jelzőlámpák megmutatták az ismeretlen gép hatalmas kiterjedését, de semmi mást.
The formation lights revealed the size of the unknown receiver, but nothing else.
HungarianÚgy tűnt neki, mintha a szikla egy másfajta világ hatalmas, kemény kapuja volna.
It was, for him, as though the rock were a giant hard door into another world.
HungarianEzért teszünk meg mindent az Önök hatalmas erőfeszítésének támogatása érdekében.
That is why we will do everything we can to support this great endeavour of yours.
HungarianA fejlődő és a fejlett világ között még mindig hatalmas bizalmi szakadék tátong.
There is still a wide gap of trust between the developing and the developed world.
HungarianAz üzemanyag hatalmas robbanással meggyulladt, és láng lövellt ki a hajó farából.
There was a hollow explosion as Hi-Thrust flamed out of the stern of the ship.
HungarianEgy olyan hatalmas városban egy katona, akinek pénze van, könnyedén elrejtőzhet.
In so large a city a blank shield with money in his purse could lose himself.
HungarianA hatalmas vásznon Arthur éppen akkor ébredt fel egy átdorbézolt éjszaka után.
On the big screen, Arthur had just awakened in bed after a night of debauchery.
HungarianElmondhatom, biztos úr, hogy ön hatalmas eredményeket ért el.
(SL) Madam President, may I say, Commissioner, you have achieved a great deal.
HungarianNézzük a hatalmas nehézségekkel küzdő gazdák vagy kisvállalkozó halászok dühét.
Look at the anger of farmers or small-scale fishermen who are in dire straits.
HungarianHűha, ez aztán tényleg hatalmas vállalkozás, nemcsak Európa, hanem az egész tér!
Wow, this is really a big endeavour, not just in Europe but throughout space!
HungarianA műgyűjteményt befogadó két hatalmas termen kívül maga a lakás nem volt nagy.
Apart from two big galleries that housed his collection it was not a large house.
HungarianEz nem elfogadható számunkra, mert úgy hisszük, hogy hatalmas kincs pusztulna el.
That is not acceptable to us, because we feel that a great treasure would be lost.
HungarianAzt mondják, csak az győzheti le, aki Alban herceg hatalmas csatabárdját forgatja.
It is said that he can be slain only by one who wields the Great Ax of Duke Alban.
HungarianTamlin felállt, a hatalmas ablakhoz lépett, amely a kertre nézett, és felsóhajtott.
Tamlin stood, turned, and walked to the large window that overlooked the gardens.
HungarianA Mester elfordított a karjaiban, és azt mondta, nézzek föl a hatalmas oltárképre.
He turned me in his arms and told me to look up at the giant altarpiece before me.
HungarianA Nagy Kapu a hegyekre nézett, s bejárást engedett a hatalmas palota-együttesbe.
The Grand Gate faced the mountains and gave access to the sprawling palace compound.
Hungarian- Hatalmas boszorkányok vagytok - mondta gyengéden, tébolyító őszinteséggel.
'You are great witches,' he would say, his voice gentle and maddeningly sincere.