HU heves
volume_up
{noun}

Context sentences for "heves" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianInkább csak olyan heves fellobbanás volt, elég erős, hogy kihozzon a föld alól.
It was rather a ruling impulse, strong enough to bring me up from the earth.
HungarianHeves mozdulatokkal vakon ragadtam meg a törmeléket, és dobtam magam mögé.
With a greater frenzy, I grabbed sightlessly for debris and hurled it behind me.
HungarianHeves vágy fogott el, hogy rávessem magam, érezni kezdtem azt, amit megjósolt.
I had the urge to throw myself on him suddenly, but I was feeling just what he'd said.
HungarianJól ismerte a hárfás kezében lüktető öntudatot, a muzsikus heves érzéseit.
She knew the awareness that lived in his hands, the quick emotion of the musician.
HungarianEz inkább egy új keletű, igen heves, függőséget okozó szenvedély, gazdám.
Oh, now thats really pathetic More like a newly acquired raging addiction, master.
HungarianHeves és keserű sírásra fakadt, miközben Poirot előzékeny vállának támaszkodott.
She wept stormily and bitterly against Poirot's accommodating shoulder.
HungarianÚjabb széllökés, ezúttal elég heves ahhoz, hogy az épület gerendái beleborzongjanak.
The wind gusted again, this time hard enough to make the boards of the building moan.
HungarianAztán csizmák csattogása hallatszott, páncélok csörömpölése és öreg emberek heves beszéde.
Then they heard boots scraping, armor clicking, and the gusty voices of old men.
Hungarian- Clive olyan őszinte és heves indulattal kiáltott fel, hogy maga is megrökönyödött.
Clive cried in a frustrated anger so real and so complete it startled him.
HungarianEl heves szemforgatás közepette a lány vállaira terítette a rubinvörös kabátot.
El rolled his eyes and settled her ruby-red cloak around her shoulders.
HungarianTúlságosan heves lenne a családi vita, és Arthur elveszítené Urienst és Morgause fiait is.
Too strong a family quarrel, and he would lose Uriens, and Morgause's sons too.
HungarianBemásztunk egy csónakba, sebesen eveztünk kifelé a kikötőből a heves hullámzásban.
We had climbed into a boat, and we were rowed out fast over the choppy waters of the bay.
HungarianA thalesiaiak és a zemochiak közötti összecsapás rövid volt és heves.
'The engagement between the Thalesians and the Zemochs was short and very savage.
HungarianSpade rágyújtott, és a füstön át Tomra vigyorgott: A hölgy kissé heves mondta.
Spade, lighting his cigarette, grinned softly through smoke and told Tom: She's impulsive.
HungarianKowalski távozott, és magára hagyta a heves taglejtésekkel hálálkodó olaszt.
Kowalski strode away, leaving the Italian gesticulating his gratitude.
HungarianEz a heves reakció megtanította valamire, bár nem egészen volt biztos abban, hogy mire.
The response taught her something, though she wasn't quite certain what.
HungarianBal karjába olyan heves görcs állt, hogy akaratlanul a támlának hanyatlott.
Don't let me dr - A cramp knotted her left arm, making her jerk back against the headboard.
HungarianFordítsuk meg a dolgot ajánlotta Trevor, s közben megpróbálta csillapítani heves szívdobogását.
Let's do it this wayTrevor said, trying to willfully suppress his racing heart.
HungarianAmikor Julie belépett az étkezőbe, a férfit heves társalgásba merülten találta a többiekkel.
When she came into the dining room, he was in fast conversation with others.
HungarianMiss Marple és Miss Prescott nagyot sóhajtott, és heves érdeklődéssel fordult egymás felé.
Miss Marple and Miss Prescott breathed deep sighs and turned avidly towards each other.