"hirdető" English translation

HU

"hirdető" in English

HU

hirdető {noun}

volume_up
Nos úgy látszik, hogy Juwanna...minden hírdető álma.
Yeah, it turns out thatJuwanna... is every advertiser's dream come true.
Manapság egy hirdető nem készíthet olyan terméknek reklámot, amely súlyosbítja a környezeti problémákat vagy felgyorsítja az éghajlatváltozást.
Today it is impossible for an advertiser to make an advert for a product which increases environmental problems or hastens climate change.

Context sentences for "hirdető" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHátát odatámasztották az épület falához, a sört hirdető neonreklámok alá.
They leaned her against the building beneath the neon beer signs.
HungarianA parkoló mellett egy koszos kis bár állt, az ablakában sört hirdető neonreklámok villogtak.
Next to the parking lot was a greasy little dive with neon beer signs covering the windows.
HungarianMindig nagyon könnyű a nagy ismeretlennel fenyegetni, és az ember könnyen csatlakozik az ezt hirdető karhoz.
The great unknown is always too easy a threat, and it is easy to join that particular chorus.
HungarianAz Európai Uniónak ezért támogatnia kell a nemek közötti egyenlőséget hirdető tájékoztató kampányokat.
Therefore the European Union must support the awareness campaigns promoting gender equality and human rights.
HungarianÕsszel az összetartozásukat hirdető széldzsekit hordták, nyáron ujjatlan csíkos trikót húztak izmos felsőtestükre.
They wore fraternity windbreakers in the fall and muscle-shirts with bright stripes in the summer.
HungarianMi lehetett a hirdető elképzelése? kérdezte Sir Henry.
HungarianFelhívta a legnagyobb felületen hirdető céget.
She chose the company with the largest ad.
HungarianÍgy hát a földiek beszivárognak a sazzvajat hirdető reklámirodába, és meghamisítják a hirdetések statisztikáit.
So the Earthlings infiltrated the ad agency which had the shazzbutter account, and they buggered the statistics in the ads.
HungarianA Floyt nevét csillogó betűkkel hirdető egyoldalas okmány olyan szabályokra hivatkozott, amiket Floyt egyáltalán nem ismert.
The one-page form, bearing Floyt's name in glowing characters, cited regulations of which he was totally ignorant.
HungarianErősíti továbbá az idegengyűlöletet és növeli a populista és nacionalista szólamokat hirdető pártok befolyását.
It will also result in a rise in xenophobia and a growth in the influence of parties proclaiming populist and nationalist slogans.
HungarianA szélsőséges csoportok, a fehér felsőbbrendűséget hirdető zenén keresztül terjesztik propagandájukat a gyermekek és a fiatalok körében.
The propaganda which extremist groups spread among children and young people takes the form of white power music.
HungarianA jelentést a fogyasztók és a kis- és középvállalkozások (kkv-k) védelmét hirdető retorika köntösébe próbálták csomagolni.
The report seeks to dress itself up in rhetoric surrounding the defence of consumers and small and medium-sized enterprises (SMEs).
HungarianAkár nappali szobának is nézhette volna az ember, ha nincs az összes hamutartón White Horse whiskyt hirdető felirat.
Gordon wondered whether the people were all at church or eating their Sunday dinners, until he realized that the place was quite deserted.
HungarianA tag kétségbeesett pofával pillantott az égre, amelyet pillanatnyilag a bádogtető és rajta az Em és Edna Kávézóját hirdető, hideg neonfények képviseltek.
He looked despairingly to heaven, represented for the moment by the tinplate ceiling and cold lights of Em and Edna's Cafe.
HungarianEzek a lépések komoly reményeket ébresztenek és hatásos ellenérvként hozhatók fel a változatlanságot hirdető szélsőséges véleményekkel szemben.
Such action will provide a major infusion of hope and be a powerful counter-argument to extremist predictions that nothing can change.
HungarianAmint ez megtörtént, Boyette szép lassan lehiggadt, és a faji elkülönülés fontosságát dühödten hirdető politikusból meglehetősen liberális, nyitott gondolkodású államférfi lett.
When this happened, Boyette slowly mellowed, and changed from a hell-raising segregationist to a rather liberal and open-minded statesman.
HungarianHarmadszor a nem forradalmi politikát hirdető kommunisták tettek népszerűségre szert azokban a rétegekben, amelyeket megrémítettek a szélsőségek.
There was an enormous growth in the membership of the party, and the influx was largely from the middle classshopkeepers, officials, army officers, well-to-do peasants, etc., etc.
HungarianDe azért jó ideig ott maradtak, bátran beszéltek az Úrról, aki maga tett tanúságot kegyelmét hirdető szava mellett: megengedte, hogy kezük által csodák és jelek történjenek.
A long time therefore they abode there, dealing confidently in the Lord, who gave testimony to the word of his grace, granting signs and wonders to be done by their hands.
HungarianAz egyik hirdető kikiáltotta, hogy azt első esemény erőpróba lesz a királyné bajnoka, a Tavi sir Lancelet - és a király bajnoka, Lothian és a Szigetek ura, sir Gawaine között.
One of the criers called out that the first match would be a trial combat between the Queen's champion, sir Lancelet of the Lake, and the King's, sir Gawaine of Lothian and the Isles.
HungarianA duma megválasztásakor negyvenhárom párt vetélkedett egymással, s a nagyobb pártok vezetői felismerték, hogy a legjobb esélyt az egyesülést hirdető program kínálja számukra.
There had been forty-three separate parties contesting the Duma elections and most of the leaders of the main parties realized that they would be best served by a program of coalescence.