HU

hirtelen {noun}

volume_up
Sokkal jobb ez így... hirtelen elmenni... különösebb feltűnés nélkül.
Much better for him to pop off suddenly like this with no fuss.
De a szíve megviselt, bármely nagy feszültség, túlerőltetés, sokk vagy hirtelen rémület végezhet vele.
But his heart is in a bad condition; any overstrain or exertion, or a shock or a sudden fright, and he might pop off.
Knots of gooseflesh had begun to pop up on her skin.
Hőhullám jelentkezett hirtelen a mellkasán, izgalmának egy újabb jele, ha egyáltalán még szükség volt jelzésre.
A rash of heat had appeared on his chest, further signal,, if any were needed, of his arousal.
Sparhawkot meglepetésként érte az ifjú cyrinic hirtelen manővere, de gyorsan összeszedte magát, és társa segítségére sietett.
Sparhawk was taken off guard by the young Cyrinic's rash move, but he quickly recovered and charged in to his companion's aid.
De a hatvanas évek végétőől, a terrorizmus hirtelen felerőősödése óta, új játékszereket kaptak, amelyekkel nagyon szeretnek bíbelőődni.
But since the start of that rash of outbreaks of terrorism in the late sixties, they had acquired fresh toys that delighted them.
hirtelen (also: csattanás, pattanás, csat, kép)
Túléltük a hirtelen lehűlést itt az ülésteremben.
Madam President, we have survived the cold snap here, in this Chamber.
De hiszen te sí... kezdte Roger, de aztán hirtelen összezárta a száját.
'You're cr Roger began then closed his mouth with a snap.
Öt... kezdte, aztán hirtelen összezárta a száját.
'Five -' He began, and then shut his mouth with a snap.
Képek és árnyak gyilkos játéka volt ez, a megtévesztésé és a hirtelen rajtaütésé.
It was an eerie game of image and shadow, of deception and sudden ambush.
Igen, igen motyogta az idősebbik, hirtelen energikusan.
Aye, aye, said the older man, with sudden energy.
Acélpengék villogtak, a napsugár hirtelen fényrobbanásokban táncolt a csiszolt fémen.
Metal blades glittered in the sun, the light dancing from their polished surfaces in sudden explosions of brightness.

Context sentences for "hirtelen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHirtelen Mr. Horsefly túnt fel a ring szélén, és harsányan odakiáltott Hanknek:
Mr. Horsefly Walker ran up to the ring and yelled to Hank, Kill the sonofabitch!
Hungarianzihálta, és hirtelen mozdulattal gyorsan verő szívéhez kapott.
0h, good Jesus! she gasped, turning quickly with her hand to a fluttering heart.
HungarianA férfiak sokkal nagyobb valószínűséggel halnak hirtelen halált életük teljében.
Males are much more likely to die an accidental death in the prime of their life.
HungarianAz energiaátviteli oszlop hirtelen megugrott, a többi érték mozdulatlan maradt.
The transmitted energy bar moved upward-all of the other graphs were motionless.
HungarianHirtelen hisztérikus nevetés tört ki benne, valahol mélyen, alig bírta megfékezni.
She felt high-pitched laughter building in her, and she struggled to control it.
HungarianMindezek ellenére most úgy álltak ott, mint akiket hirtelen keményen orrba vágtak.
Despite all that, they now stood around as if stunned by a hard blow to the face.
HungarianAttól, hogy vélhetőleg magával a Halállal találkoztam, hirtelen nagyon megéheztem.
MY IMMEDIATE REACTION TO HAVING SEEN Death himself was to get something to eat.
HungarianAztán hirtelen felismerte a zajt: mintha ezernyi köröm kaparászna sima táblán.
He recognized the sound of a thousand fingernails scraping across a blackboard.
HungarianKéptelen módon valami gyerekes sértettséggel, hirtelen Charity jutott az eszébe.
Crazily, the back of his mind had turned to Charity with childish resentment.
HungarianNem akart elutazni Londonból, a helyén akart lenni, ha hirtelen szükség lenne rá.
He refused to leave London, preferring to be on the spot in case of emergency.
HungarianMors Planch el akarta magyarázni a dolgot, de hirtelen éles sikoltás hallatszott.
Mors Planch might have explained further, but just then a shrill shout cut in.
HungarianA zsákvászonba göngyölt félgömb hirtelen olyan nehéznek tűnt, mint egy kőszikla.
Wrapped in burlap in his pack, the half-sphere felt as heavy as a lodestone.
HungarianTrull azon kapta magát, hogy küzd a lelkében hirtelen támadt hatalmas ürességgel.
Trull found himself struggling against a sense of vast emptiness deep in his chest.
HungarianBrigid O'Shaughnessy hirtelen felegyenesedett, és meglepetten bámult Spade-re.
Brigid O'Shaughnessy sat up straight and looked at Spade with surprised blue eyes.
HungarianCowboy, aki a pótkocsi legvégén ült, hirtelen hátrafordult, és Tallyre nézett.
When we were nearly at the barn, I saw something that at first I couldn't believe.
HungarianEarl hirtelen lekapta a kezét a készülékről, mintha megcsapta volna az áram.
At once, Earl jerked his hand off the knob as if he had taken an electric shock.
HungarianNéhány lépéssel mögötte Himpellér hirtelen lekushadt, vicsorogva és nyüszítve.
A few steps back, Drifter dropped hurriedly in a crouch, snarling and whining.
HungarianPaul hirtelen felült az ágyban, nem törődve a lábába hasító tüzes fájdalommal.
He sat bolt upright in bed, ignoring the flare of pain which shot up his legs.
HungarianAztán hirtelen megint erőszakot látunk: az FNL megszegte a békemegállapodást.
And now again of course we see the violence, the FNL breaking their agreements.
HungarianPróbáltam küzdeni ellene, a kezem nekiütközött valaminek, és hirtelen felébredtem.
I tried to struggle away, smacked my hand on something, and woke with a shock.