"hirtelen ember" English translation

HU

"hirtelen ember" in English

EN

HU hirtelen ember
volume_up
{noun}

hirtelen ember (also: meggondolatlan ember)

Context sentences for "hirtelen ember" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianRankin, akár a láztól kábult ember, hirtelen Halseyre szegezte a revolvert.
Like a man dazed with fever Rankin suddenly levelled it at Halsey.
HungarianA keze a fegyvere felé mozdult, de a másik ember hirtelen felült, és felé csapott.
But the other man sat suddenly upright, swiftly striking out.
HungarianMiért olyan fontos magának ez a két ember? kérdezte hirtelen Larsen.
Why are these two men so important to you? asked Larsen suddenly.
HungarianAz az ember hirtelen megpenderült, és elvágódott de nagyon zavaros volt az egész.
The man seemed to swerve round very suddenly and then crumple up and fall—but it was all very confused.
HungarianA ti semmivel sem törődő újoncotokból hirtelen nagyon okos ember lett.
Suddenly, your ignorant rookie recruit is a very smart man.
HungarianHirtelen egy ember formájú robotot látott maga előtt.
Suddenly, she found herself facing a humaniform robot.
HungarianA hirtelen támadt bőséget az ember nem kérdőjelezi meg.
HungarianA sebésznek hirtelen megtetszett ez az ember.
Lark sympathized with this man suddenly.
HungarianGeraszimov viszont nem volt hirtelen ember.
But Gerasimov was not an impulsive man.
HungarianA vörös ember hirtelen felállt, a lábát szétvetette, tenyerét egymáshoz veregette, és alsó ajkába harapott.
The carroty man stood up suddenly and spread his feet apart and dusted his hands together and took hold of his lower lip with his teeth.
HungarianA szálas ember hirtelen előrelépett.
The big man took a quick step forward.
HungarianVégeérhetetlennek tűnő, hosszú pillanatokig álltak mozdulatlanul, azután a nagy ember hirtelen odafordult alacsonyabb társához:
They remained motionless for seemingly endless minutes, and then the big man turned hurriedly to his smaller companion.
HungarianSzó szót követett, a vita kezdett elmérgesedni, sőt majdnem tettlegességre is sor került, mert az apám igen hirtelen haragú ember volt.
A conversation ensued which led to high words and almost to blows, for my father was a man of a very violent temper.
HungarianA polc a legfelső léc fölött helyezkedett el, épp a megfelelő magasságban, hogy ha az ember hirtelen felül, be ne verje a fejét.
It held Gerald's glass of water, a couple of paperbacks left over from the summer, and, on her end, a little strew of cosmetics.
HungarianÉlvezték ezt a bizalmas, négyszemközti kis csevegést, ahogy ez megesik, ha két vonzó külsejű ember hirtelen kedvét leli egymás társaságában.
They enjoyed the closeness and privacy of their little chat, the way two physically attractive people are sometimes drawn to one another.
HungarianViszketett a háta, amint elképzelte, hogy mögöttük, a lejtő végén, hirtelen felbukkan a három ember, de egyetlen lövedék sem ütötte át a gerincét.
His back itched as he imagined the three men suddenly appearing at the top of the slope behind him, but no bullet punched through his spine.
HungarianNeki azonban egyedül a féltékenység lehetne indítóoka arra, hogy megölje szíve választottját, és a féltékeny ember hirtelen indulatában és nem előre megfontolt szándékkal öl.
Hercule Poirot, who has settled in Kings Abbot for some peace and quiet and a little gardening, finds himself at the centre of the caseand up against a diabolically clever and devious killer.