"hivatásos" English translation

HU

"hivatásos" in English

HU hivatásos
volume_up
{adjective}

hivatásos (also: profi)
volume_up
pro {adj.}
Hivatásos, és bár nyugdíjazás előtt áll, jó asztalos.
Career pro, Jack, ready to retire soon, but he's like a good cabinetmaker.
Ó a hivatásos táncos és tenisztréner, Ruby Keene partnere, Raymond Starr.
He is the tennis dancing pro, Raymond Starr, Ruby Keene's partner.
Már tudta, hogy a lány hivatásos volt és DeVasher bérelte fel arra, hogy csábítsa el, hódítsa meg őt a rejtett kamerák előtt.
He had decided she was a pro and had been paid by DeVasher to seduce and conquer him in front of the hidden cameras.

Context sentences for "hivatásos" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianLényegében fennmaradt egészen a hivatásos hadseregek és a technológiai háború koráig.
In essence, it lasted into the era of professional armies and technological war.
HungarianEgész életében vadász volt, tökéletes megtestesítője a hivatásos katonának.
An Elven Hunter with a lifetime of service, Caerid Lock was a thorough professional.
HungarianShaeffer, mire gondol egy hivatásos pilóta, ha eltűnik a hipertéri motorja?
Shaeffer, what does a professional pilot think when his hyperdrive motor disappears?
Hungarianóval tartott John Parry, a Királyi Haditengerészet volt tisztje, hivatásos felfedező.
It was accompanied by John Parry, late of the Royal Marines, a professional explorer.
HungarianHivatásos diplomata, közel a hatvanhoz, és ez az utolsó megbízatása a nyugdíj előtt.
Career FSO, late fifties, supposed to be very good, and this is his sunset assignment.
HungarianMárpedig a szerelem, mondták, csak az igen-igen-igen hivatásos katonát nem teszi tönkre.
Love, they said, would destroy the value of any but the most professional soldier.
HungarianSajnálatos módon a jelentés a sportot a hivatásos futball szemüvegén keresztül láttatja.
This report unfortunately looks at sport through the lens of professional football.
HungarianHa viszont az anyja, az ordítana mindjárt vissza: - Hivatásos hazudozó!
If it were his mother, Garp knew, she would holler back at him, Another lie!
HungarianA hivatásos halászokkal szemben is igazságos, hogy kezeljük ezt a problémát.
This is only fair for the professional fishermen that we address this.
HungarianA hódító háborúk szempontjából ezek közül legfontosabbak a hivatásos katonák.
Of most direct relevance to wars of conquest, it can be used to feed professional soldiers.
Hungarian- Nincs az a hivatásos szélhámos, aki ügyesebben tudta volna az emlékiratokat elcsenni!
'No profissional could have pinched those papers better,' said Anthony.
HungarianAz zavarja netán, hogy Platime és Stragen hivatásos bűnözők? kérdezte Talen.
Is it the fact that Platime and Stragen are official scoundrels that upsets you, Sir Bevier?'
HungarianCarelli - mondta -, ki nem állhatom a hivatásos ápolónőket.
I do not care at all for hospital nurses, Dr Carelli, she informed him.
HungarianHa úgy határoznánk, hogy hivatásos gyilkost kérünk fel a feladatra... kezdte Rodin.
`In the event that we decide to employ a professional assassin to do this job...' began Rodin.
HungarianKülföldi, hivatásos bérgyilkossal szembeszállni azonban már egészen más dolog.
But the hiring of a foreign professional was a different matter.
HungarianFelvehetnénk hivatásos fordítókat, hogy lefordítsák az egész webet.
We could pay professional language translators to translate the whole Web.
HungarianA hivatásos történészek véleménye még mindig eltér; sokuk már nem is foglalkozik a kérdéssel.
Other readers may find themselves agreeing with one reviewer of this book.
HungarianEz a fal a politikai rendszer hivatásos politikusai és az emberek között áll.
This wall is between the professional politicians of the political establishment and the people.
HungarianHivatásos közalkalmazott volt egész életében, mióta kitüntetéssel végzett Oxfordban.
He had been a professional civil servant all his life, since leaving Oxford with a Double First.
HungarianLestrade hivatásos rendőr, egyike a legkitűnőbb detektíveknek.
He is the best of the professionals, I think, and we may need his assistance.