"hordoz" English translation


Did you mean: hordóz
HU

"hordoz" in English

HU hordoz
volume_up
{verb}

hordoz (also: elfoglal, visel, hord, visz)
Szóval mindkét információforrás hordoz fontos információkat.
Now both these sources of information carry important information.
Attól az órától kezdve halálos mérget hordoz majd a zsákjában.
At that point, he would be carrying a magical beacon in his pack.
Sokkal nagyobb terhet hordoz a vállán, mint azt nekünk mutatja.
She's carrying more than she's willing to let us know about.'
hordoz (also: eltűr, elvisel, szül, visel)
Ukrajna még mindig súlyos sebeket hordoz magán.
Ukraine still bears heavy scars.
Örömmel vesszük, hogy a környezetvédelmi jelentés zöld ujjlenyomatot hordoz, különösen is ott, ahol a nanotechnológiáról van szó.
We are pleased that the environmental report bears a green handprint, especially when it comes to nanotechnology.
Szerencsére gyorsan vissza kellett vonulnia, de a jelentés még mindig hordoz némi elnyomó vonást, amely a javaslatot is jellemezte.
Happily he had to beat a hasty retreat but his report still bears some of the repressive character that lay behind that proposal.

Context sentences for "hordoz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÉs el is távozott, bár még segítőmnek se mertem elárulni, mi az, amit magában hordoz...
And in him I left it, not daring to let even him know that I was within his brain.
HungarianTudja; van az úgy, hogy valaki ott összeszed valami bacilust, amit évekig hordoz magában.
Sometimes, you know, you pick up a germ out in those parts - dormant for years!
HungarianEzen terület kiemelkedő lehetőségeket hordoz a szegénységi ciklus megtörésére.
This area offers great opportunities for breaking the cycle of poverty.
HungarianEz egy kifinomult ország, amely mégis valamilyen törést hordoz magában.
It is a sophisticated China, yet one with something seriously broken inside.
HungarianEzt a megközelítést elutasítjuk, mivel Európa lakosaira és nemzeteire nézve veszélyeket hordoz.
We reject this philosophy that is dangerous for the people and nations of Europe.
HungarianEbben a többoldalú dimenzióban látom én a többletértéket, amelyet ez az új projekt hordoz.
In this multilateral dimension I see the value added of this new project.
HungarianAz ember ritkán találkozik olyasvalakivel, aki ilyen sok értéket hordoz magában.
It is rare to come across someone embodying so many qualities.
HungarianA közös halászati politika külpolitikai ága partnereink számára is hordoz kedvező lehetőségeket.
However, the external strand of the CFP also has positive aspects for our partners.
HungarianNem hordoz immár semmi jelentést: nappalok, éjszakák, nevek, városok, vagy halott anyák.
They meant nothing now: days, nights, names, towns or dead mothers.
HungarianÚgy látszik, az anyjából egy részt mindig magában hordoz jóban, rosszban.
She carried part of her mother with her always, for good or bad.
HungarianMindig egy termék, de mindig több is, mint egy termék, mivel jelentést és szándékot hordoz.
It is always a product, but it is more than a product because it carries meaning and purpose.
HungarianEz az az üzenet, amelyet a globalizációról szóló nyilatkozat hordoz.
That is the message to come out of the Declaration on Globalisation.
HungarianA legális migráció ennélfogva kétszeres hozzáadott értéket hordoz.
That type of legal migration therefore has double added value.
HungarianAttól az órától kezdve halálos mérget hordoz majd a zsákjában.
At that point, he would be carrying a magical beacon in his pack.
HungarianEgyiptom üzenete az egész arab világ számára fontos üzenetet hordoz.
The message of Egypt is a message for the whole Arab world.
HungarianA szép szőkeséget, akit a tenyerén hordoz, June, a felesége.
That fat man sitting on the floor is Wally Chervil, architect-two.
HungarianMUTASD MEG, HOGYAN MÛKÖDIK AZ EZÜSTMÁGIA, DE NE MUTASS MEG MINDEN NYAVAJÁS EZÜSTTÁRGYAT, AMELY MÁGIÁT HORDOZ!
Show me the silver magic at work, not every last cursed silver thing that holds magic!
HungarianSokkal nagyobb terhet hordoz a vállán, mint azt nekünk mutatja.
She's carrying more than she's willing to let us know about.'
HungarianA nyugtalanság - amit már érezni lehet az európai médiában - egy sor vegyes üzenetet hordoz.
The disquiet that is beginning to be felt in the European media conveys a whole range of mixed messages.
HungarianUgyanez a vállalatok számára új üzleti lehetőségeket is hordoz.
But it's also a new source of opportunities for businesses.