"hosszú" English translation

HU

"hosszú" in English

EN

HU hosszú
volume_up
{noun}

hosszú (also: vékony, karcsú, vékonydongájú)
volume_up
lank {noun}
Szinte teljesen lapos fejéről hosszú, szőke tincsek omlottak a vállára.
Lank blond hair hung unbound from his broad, almost flat pate.
Madouc egy középkorú úriembert látott, akinek gyászos arcát hosszú, szőke haj keretezte.
Madouc saw a gentleman somewhat past his first youth, with lank yellow hair hanging beside a long mournful face.

Context sentences for "hosszú" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHosszú másodpercekbe tellett, amíg Marty rájött, ismeri ezt a bohócot, ez Flynn.
It took Marty several seconds to register that he knew this clown: it was Flynn.
HungarianS ha egész Athalantar elbukik, akkor hosszú évek mágikus zsarnoksága következik.
And if all Athalantar fell, there would be years upon years of sorcerous tyranny.
HungarianA nagykövet már hosszú évek óta szolgált Washingtonban, és sok amerikait ismert.
The Ambassador had served many years in Washington, and knew much of Americans.
HungarianAbby kibújt a hosszú rókaszőr bundából, és az asztal túloldalán lévő székre tette.
She slid out of the full-length fox and folded it on the chair across the table.
HungarianAillas hosszú percekig tanulmányozta a harminchat többé-kevésbé barátságos arcot.
For several minutes Aillas considered the thirty-six more or less amicable faces.
HungarianHosszú éveken át megőrizted az országban a békét, a szászok nem pusztították el.
You held this land in peace for many years, so that the Saxons did not destroy it.
HungarianA padlón egy méter hosszú csődarabot láttam, valószínűleg valami csapdából maradt.
I saw a three-foot section of pipe on the floor, probably left over from a trap.
HungarianA templomból vezető hosszú lépcsősor igen lenyűgöző, és megér egy látogatást.
The steps leading down from the temple are impressive and perhaps merit a visit.
HungarianSzergej Nyikolajevics Golovko altábornagy hosszú másodpercekig nem jutott szóhoz.
General-Lieutenant Sergey Nikolayevich Golovko was silent for several seconds.
HungarianTudnod kell, mi mindent rejtegettek ezek az emberek előled az évek hosszú során.
It's important to know what people have been hiding from you all these years.
HungarianA fényt a lábnyi magas gyertyatartókban levő, két hosszú, fekete gyertya szórta.
The light came from the two tall black candles in the foot-high candlesticks.
HungarianEzzel meglengette hosszú kését, és felállt, mert Durexter arca már kezdett lilulni.
He waved an airy hand, longknife flashing, and lifted his knee because Durexter
HungarianÚgy érzem, hogy a sötétségben töltött hosszú hónapok után végre feldereng a fény.
I feel like I've been living in a cage for months, and I'm slowly seeing daylight.
HungarianTeljesen egyetértek azzal, hogy hosszú távon meg kell őrizni az ICTY hagyatékát.
I entirely agree that in the longer term, the legacy of the ICTY must be preserved.
HungarianA levegőtlen szoba vibrált a forróságtól, a hosszú lángok elkergették az éjszakát.
The airless room shimmered with vapors and the flames rose to shut out the night.
HungarianEgymásra meredtek egy hosszú percig, miközben nyilvánvalóan megvitatták a dolgot.
They looked at each other in silence, thoughts clearly flashing between them.
HungarianElsétáltak a hosszú tárgyalóasztal mellett és a több tucatnyi könyvsor között.
They walked past the lengthy conference table and between dozens of rows of books.
HungarianEz a példány több mint másfél kilométer széles, és két és fél kilométer hosszú volt.
This specimen is over a mile in thickness and about a mile and a half in length.
HungarianJelentéktelen hiba volt, de a kijavítása irgalmatlanul hosszú ideig tartott.
III Technically, it was a branch of metamathematics, usually called metamathics.
Hungarian). - Elnök asszony, köszönöm a biztos asszony hosszú és kimerítő nyilatkozatát.
Madam President, I thank the Commissioner for her lengthy and full statement.