"időszak" English translation

HU

"időszak" in English

HU időszak
volume_up
{noun}

1. general

időszak (also: kor, szakasz, ciklus, tanítási óra)
volume_up
period {noun}
A büntetések végrehajtására vonatkozó elévülési időszak felfüggesztése
Suspension of the limitation period for the enforcement of sanctions
A büntetések végrehajtására vonatkozó elévülési időszak megszakítása
Interruption of the limitation period for the enforcement of sanctions
Továbbra is szigorúan figyelemmel kísérjük az előttünk álló időszak történéseit.
We will continue to monitor very closely all developments over the period ahead.
időszak (also: kor, kör, ciklus, körforgás)
volume_up
cycle {noun}
A gyakorlatban az oltalmi időszak szorosan függ az összetett termék életciklusától.
In practice, the protection period would be closely based on the life cycle of the complex product.
A félidős felülvizsgálatot követő első hároméves időszak majdnem befejeződött, és talán újabb kiigazításra van szükség.
The first three-year cycle following the mid-term review has almost ended and maybe a new adjustment is needed.
a második nehézség pedig az, hogy erre a tárgyalásra sajnálatos módon éppen akkor kerül sor, amikor véget ért egy jó időszak, és súlyosan érint minket a gazdasági válság.
the second difficulty is that, unfortunately, this negotiation is taking place when the fat-cat cycle has closed and we are being hard hit by the economic crisis.
időszak (also: évad, évszak, idény, szezon)
volume_up
season {noun}
A párzási időszak igen kellemetlen a hím madárpóknak...
Breeding season is a real bummer for the male bird-eating spider...
Csak az Oxigén Időszak alatt gyártják, és azt, amit mi kapunk most, legalább két Nagy Évvel ezelőtt csinálták.
Only make it during the Oxygen Season; stuff we're getting should be two Great Years old.
A zöldségtermesztők a betakarítási időszak kellős közepén szembesülnek ezzel a bevételkieséssel.
Growers of vegetables are being faced with these losses of income right in the middle of their peak harvesting season.
időszak (also: köz, terület, űr, térköz)
volume_up
space {noun}
időszak (also: időköz)
időszak (also: varázs, szakasz, váltás, varázslat)
volume_up
spell {noun}
Az 1973-tól 1981-ig tartó londoni időszak egy másik ajándékot is hozott.
The London spell from 1978 to 1981 had brought a second benefit.
- A lehűléses időszak nem tart sokáig.
The cold spell won't last.
időszak (also: tag, nap, határidő, időtartam)
volume_up
term {noun}
E parlamenti megbízatási időszak a végéhez közeledik.
The end of this parliamentary term is approaching.
Vajon a költségvetési öt éves időszak egybe fog-e esni a parlamenti ciklussal, vagy ez utóbbi ki fogja-e hangsúlyozni a költségvetési időszakot?
Will the five-year budgetary term coincide with or be accentuated by the five-year parliamentary term?
A félidős felülvizsgálatot követő első hároméves időszak majdnem befejeződött, és talán újabb kiigazításra van szükség.
The first three-year cycle following the mid-term review has almost ended and maybe a new adjustment is needed.
időszak (also: ütem, alkalom, korszak, időpont)
volume_up
time {noun}
Ez a rövid időszak elválaszthatatlanul összefonta életüket.
Their lives in that brief span of time had become inextricably bound together.
A kompenzációs pihenőidő közvetlenül a szolgálati időszak után következik.
Compensatory rest time occurs immediately after the period of service.
A Karácsony olyan időszak, amikor az emberek a szeretteikkel vannak.
Christmas is a time for people with someone they love in their lives.
volume_up
tract {noun}
időszak (also: időtartam)

2. "kellemetlen"

időszak
volume_up
bout {noun} (of sth)

Context sentences for "időszak" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEgy kobra a folyóparti út közepén, három nappal az esős időszak beköszönte előtt.
A flare-neck, coiled on the centre of the river road when the rains are but days away.
HungarianA bukását követő sötét időszak nem tizenkét-, hanem harmincezer évig fog tartani.
The dark ages to come will endure not twelve, but thirty thou-and years.
HungarianÖnt hallgatva, Le Pen úr, nagyon boldog vagyok, hogy ez az időszak már elmúlt.
Listening to you, Mr Le Pen, I am very glad that this has come to an end.
HungarianA kilenc hónapos fárasztó felépülési időszak után most bifszteket tud enni csípős szósszal.
And after nine months of grueling recovery, he's now eating steak with A1 sauce.
Hungarian(99) 2001 és a vizsgálati időszak között a közösségi fogyasztás 9 %-kal csökkent.
(99) Between 2001 and the IP, Community consumption decreased by 9 %.
HungarianEgy másik meglepő dolog éppen az az időszak, amikor ezek az intézetek tevékennyé válnak.
Another astounding thing is the times at which these agencies become active.
HungarianTarry a jelölési időszak elején azért nem akarta, mert ő volt az élen.
Tarry didn't want one in the early primaries because he was the front-runner.
HungarianEgyszerűen ezért ésszerű a hat hónapos időszak tizenkettőre történő növelése.
The increase from six to twelve months is therefore simply good sense.
Hungarian(EL) Elnök asszony, hölgyeim és uraim; kritikus időszak ez egész Európa számára.
(EL) Madam President, ladies and gentlemen, these are critical times for the whole of Europe.
HungarianA Wight szigetén vállalt állás és a nagynéninél töltött időszak között történhetett.
It must have been between the Isle of Wight and going to Mrs. Deering.
HungarianAz egyperces dokumentum-összeállítások a hidegháború utáni időszak veszélyeiről szóltak.
Others were one-minute documentaries on the dangers of the post-cold war.
HungarianKovácsoljunk hasznot az utóbbi időszak válságainak tapasztalataiból!
Let us take advantage of the momentum that recent crises have lent the Union.
HungarianVan egy kétéves, tanulóidőhöz hasonló időszak, bár mi nem így nevezzük.
We have something similar to a two-year apprenticeship, although we don't call it that.
HungarianA vizsgálati időszak alatt az árak tovább csökkentek, míg a költségek viszonylag állandóak maradtak.
Prices further decreased during the IP, while costs remained relatively stable.
HungarianÚgy képzelhetjük újra a hátrányos helyzetet, mint ami több, mint csupán egy nehéz időszak.
We can re-imagine adversity as something more than just tough times.
HungarianVezérszóul ezt írhatta volna az időszak fölé: "Garpot iskolázom az iskolához.""
That phase might be called Getting Garp Ready for Steering.
HungarianÚj időszak kezdődik tehát a Repülésbiztonsági Ügynökség számára.
This is therefore the start of a new phase for the Aviation Safety Agency.
HungarianEz a folyamat a lisszaboni stratégia utáni időszak szerves részét képezi.
This process forms an integral part of the post-Lisbon Strategy.
HungarianReménykedem abban, hogy ennek a kooperációnak szelleme a jogalkotási időszak végéig fennmarad.
I trust that the spirit of collaboration will continue up to the end of this legislature.
HungarianEzután, a vizsgálati időszak alatt megközelítőleg stabilan ezen a szinten maradt.
It then remained broadly stable at this level in the IP.