"-ig" English translation

HU

"-ig" in English

EN
HU

-ig {preposition}

volume_up
-ig (also: -ba, -be, felé, -hez)
A rendezés a legmagasabb értékkel kezdődik, például Z-től A-ig vagy 9-től 0-ig.
Sorts beginning with the highest value, for example, from Z to A or 9 to 0.
A rendezés a legalacsonyabb értékkel kezdődik, például A-tól Z-ig vagy 0-tól 9-ig.
Sorts beginning with the lowest value, for example, from A to Z or 0 to 9.
b) a (2) bekezdésben a "60 ECU-ig" szöveg helyébe a "90 ECU-ig" szöveg lép;
(b) in paragraph 2, 'up to 60 ECU' is replaced by 'up to 90 ECU';
-ig (also: felé, -hez, -hoz, -höz)
b) a (2) bekezdésben a "60 ECU-ig" szöveg helyébe a "90 ECU-ig" szöveg lép;
(b) in paragraph 2, 'up to 60 ECU' is replaced by 'up to 90 ECU';
A szívverésem pedig csak emelkedett és emelkedett, egészen 150-ig.
And the heart rate just kept going up and up, all the way up to 150 beats.
Ön javaslatot tett legfeljebb 45%-ig a degresszivitás bevezetésére.
You have proposed the introduction of degressivity of up to 45%.

Context sentences for "-ig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMég egy fél oldal következett a Szeretettel, Helen-ig; de azt már nem olvastam el.
There was another half page, which I didn't read, before Affectionately, Helen.
HungarianSaffordtól Globe-ig Dylan elmesélte neki a Lucas Crockerrel való összetűzést.
From Safford to Globe, Dylan had told her about the encounter with Lucas Crocker.
HungarianMásodszor, e hulladék esetében a begyűjtési irányszámot 2016-ig 85%-ra emeltük.
Secondly, we have increased collection targets for this waste to 85% by 2016.
HungarianAz EU 2010-ig a költségek 20 milliárd EUR összegű lehetséges csökkentését kéri.
The EU is advocating a possible reduction in these costs of EUR 20 billion by 2010.
HungarianA dolgozónkénti termelékenység azonban, bár 2001-ig növekedett, 2002-ben csökkent.
However, productivity per worker, although increasing until 2001, declined in 2002.
HungarianA Bizottság a minimális adót 1 000 literenként 380 euróra kívánja emelni 2014-ig.
The Commission wants to raise the minimum tax to 380 euros per 1 000 litres by 2014.
HungarianA tagállamoknak a 2007-2013-ig tartó időszakra 75 milliárd euró áll rendelkezésükre.
The Member States have EUR 75 billion at their disposal for the period 2007-2013.
HungarianA rendezés a legmagasabb értékkel kezdődik, például Z-től A-ig vagy 9-től 0-ig.
Sorts beginning with the highest value, for example, from Z to A or 9 to 0.
HungarianA szakértőknek 2009. május 1-ig kell előállniuk javaslataikkal a Bizottság számára.
Experts should present their recommendations to the Commission by 1 May 2009.
Hungarianig beszélgettek, és Gomez mindent bevetett, hogy a lányban felidézze munkáját.
They talked for about ten minutes, and Gomez tried hard to help her recall her work.
Hungarian2007-ig csak a Tanács, tehát a tagállamok döntöttek ez ügyben, egyhangúlag.
Until 2007 it was decided unanimously only by the Council - by the Member States.
HungarianAz e rendeletben előírt intézkedéseket 1978. március 31-ig kell alkalmazni.
The measures provided for in this Regulation shall be applied until 31 March 1978.
Hungarian11-től délután 1-ig arról vitatkoztak, hogy elküldhetjük-e a Hableányt Kínába.
And then from 11 to 1, they were debating whether or not to send the Mermaid to China.
Hungarian- 1988. január 1-jétől 1989. december 31-ig, 24 óránál rövidebb tartózkodást követően:
- from 1 January 1988 to 31 December 1989, following a stay of less than 24 hours:
HungarianA rendezés a legalacsonyabb értékkel kezdődik, például A-tól Z-ig vagy 0-tól 9-ig.
Sorts beginning with the lowest value, for example, from A to Z or 0 to 9.
HungarianA címkéjére legalábbis az van ráírva, hogy minden vitaminból van benne, A-tól Z-ig.
A and B and C and D. All of them, except the one that keeps you from having beriberi.
HungarianÚgy tűnt, a pillantása arra a helyre szegeződik, ahol az A épület állt úgy 1982-ig.
His gaze seemed to rest on the place where Shed A had been until 1982 or thereabouts.
HungarianRáadásul a kibocsátáskereskedelmi rendszer nem is fog hatályba lépni 2013-ig.
What is more, the emissions trading system will not even come into effect until 2013.
HungarianGaston Thorn tíz éven keresztül, 1959-től 1969-ig volt az Európai Parlament tagja.
Gaston Thorn was a Member of the European Parliament for ten years, from 1959 to 1969.
Hungarian2004-ig Lettország célja az európai uniós tagság elnyerése volt.
Ladies and gentlemen, until 2004, Latvia's goal was membership of the European Union.