"igen nagy" English translation

HU

"igen nagy" in English

HU igen nagy
volume_up
{adjective}

A romák a legtöbb tagállamban igen nagy szegénységben élnek.
The Roma live in most of our Member States in extreme poverty.
Vannak Európának olyan részei, amelyekre igen nagy terhek nehezednek, és amelyek rendkívüli veszélyben vannak.
There are parts of Europe that are operating under a considerable burden and that are under extreme threat.
A 2012-es költségvetés vitája olyan időszakban zajlik, amikor számos tagállamban igen nagy szükség van költségvetési korlátozásokra és megszorításokra.
The 2012 budget is being debated at a time when many Member States are facing an extreme need for budgetary restraint and austerity.
volume_up
huge {adj.}
A zöld feldolgozás világpiaca igen nagy, és Európa helye ott van a térképen.
There is a huge world market for green processing, and we should put Europe on the map.
Először is, igen nagy többség áll a függetlenítés folytatásának elgondolása mellett, és én ezt nagyra értékelem.
First of all, a huge majority is in favour of the idea of more decoupling, and I am very appreciative of this idea.
Ahogy már említésre került, mind a szakképzett, mind a szakképzetlen munkaerő számára igen nagy számú munkahelyet hoz létre.
As already stated, it creates a huge number of jobs for both highly qualified workers and unskilled ones.
igen nagy (also: óriási, mammut-, óriás-)

Similar translations for "igen nagy" in English

igen adjective
English
igen adverb
igen interjection
English
igen! interjection
English
nagy noun
nagy adjective

Context sentences for "igen nagy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMindannyian tudjuk, hogy az ipar igen nagy nyomást gyakorol erre a jogszabályra.
We all know there has been massive industry pressure on this piece of legislation.
HungarianAz átláthatóság tekintetében igen nagy utat tettünk meg az EU intézményein belül.
We have come quite a long way in our EU institutions when it comes to transparency.
HungarianIgen nagy meglepetéssel hallottam, hogy ilyen irányú kezdeményezés eddig nem volt.
I was quite surprised to learn that such an initiative had not yet been introduced.
HungarianAz Önök Költségvetési Bizottsága igen nagy többséggel fogadta el ezeket a javaslatokat.
Your Committee on Budgets has adopted these proposals by a very large majority.
HungarianEz utóbbira igen nagy szükség van, de ez nem kapcsolható most így össze.
There is a great need for the latter, but the two cannot be connected right now.
HungarianIgen, mégpedig az, hogy Arlena folyószámlája igen nagy hiányt mutatott.
Yes, the fact that a very large sum of money was missing from Arlena's account.
HungarianNem nézett Bluntra, de én igen, és nagy meglepetésemre láttam, hogy elvörösödik.
He was not looking at Blunt, but I was, and to my intense surprise, I saw the latter flush.
HungarianTehát, idén is igen nagy tétek forognak kockán Törökországban, az EU-török kapcsolatokban.
So there is much at stake again this year in Turkey and in EU-Turkey relations.
HungarianEbben igen nagy gyakorlatra tett szert, és jól is csinálta: ez benne volt a paklijában.
He had a lot of prac- tice in doing so, and was good at it: it was his deck of cards.
HungarianMásodszor a javaslat máris igen nagy mértékű szubszidiaritást és rugalmasságot biztosít.
Secondly, the proposal already contains a high degree of subsidiarity and flexibility.
Hungarian- Igen, a nagy király seregében, aki nemzett - mondta megvető vigyorral.
Yes, I fought under that great King who fathered me, he said, with a grin of contempt.
HungarianA mára kialakult helyzet igen nagy mértékben a közvetlen környezetnek tudható be.
The situation that has arisen today is, to a very large extent, due to immediate surroundings.
HungarianVannak letéti garanciáink a kisbetétesek számára, de még az igen nagy betétesek számára is.
We have deposit guarantees for small-scale savers and even quite large-scale savers.
HungarianPontok millióit gyűjti egyszerre, igen nagy pontossággal és nagyon nagy felbontásban.
They collect millions of points at a time with very high accuracy and very high resolution.
HungarianDe igen, pokolian nagy nyomás volt a Ganymedes előtti lökéshullámban.
But yeah, there'd be a hell of a lot of pressure in the shock wave ahead of Ganymede.
Hungarian- Ha ők is azt látják majd, amit én - mondta Grillo, - akkor igen nagy pánik fog kitörni.
If they see what I've seen, Grillo said, there's going to be such panic.
HungarianÚj, globális jellegű problémákkal szembesülünk, amelyek igen nagy területen éreztetik hatásukat.
There are new global challenges present with a significant territorial impact.
HungarianÉrjétek be annyival, hogy a rend igen nagy segítségünkre volt Rowan eltűnésének idején.
Suffice it to say they have been helpful to us throughout the time of Rowan's disappearance.
HungarianÚgy gondolom, a helyzet kezelésének ez a szempontja igen nagy fontossággal bír.
I think this aspect of situation management is very important.
HungarianAzt, amit Phillipa Haymesről mondott, igen nagy meggyőződéssel adta elő.
Her story about Phillipa Haymes had been told with great conviction.