"illő" English translation

HU

"illő" in English

EN

"lo!" in Hungarian

volume_up
lo! {interj.}
HU
HU

illő {noun}

volume_up
EN

lo! {interjection}

volume_up
lo! (also: hey!, whoa!, whoop!)

Context sentences for "illő" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- Minthogy anyánk elhagyott minket, úgy illő, hogy mi, testvérek együtt legyünk.
And now that our mother has gone from us, we who are kinfolk should be together.
HungarianLegyen kötelességünk és feladatunk, amely meghozza nekünk az illő tiszteletet!
We need a duty and a task to do, one that will bring us the respect we deserve!
Hungarian- Nem hiszed, hogy Igraine képes keresztényhez illő nevelést adni a lányának?
Do you doubt Igraine's ability to rear her daughter as befits a Christian woman?
HungarianNos, ha az árnyékomban akarsz élni, Illó, akkor meg kell tanulnod csendben lenni.
Now, if you intend to lurk in my shadow, Wither, you must learn to be silent.
Hungarianhiszen, ha minden szereplő meghal, egyiket sem illő gáncsolni.
Neuer excuse; for when the plaiers are all dead, there need none to be blamed.
HungarianAslade már túl rég ismerte őket ahhoz, hogy rá se hederítsen az illő viselkedésre.
Aslade had known them far too long to pay much attention to customary usages.
HungarianÉs ha a szövegkörnyezetet helyesen értelmezem, akkor ráadásul nem is ide illő.
And if I understand the contextual use correctly, it is doubly inappropriate.
HungarianAz amerikai rémült, merev tekintettel bámulta a horrorfilmbe illő jelenetet.
The American was staring at the spectacle, a horrified expression on his face.
HungarianShakespeare, Melville, Balzac és Dosztojevszkij ponyvába illő históriákat írtak meg.
Shakespeare, Melville, Balzac, and Dostoyevski all wrote sensational fiction.
Hungarian(Pfuj - korholta magát -, borbély szájába illő frázisokkal traktálom őket.)
(Come, now, he said to himself, my language is superfinely elegant, I'm sure.)
HungarianAz alkalomhoz illő módon egy temetkezési szalon adta kölcsön az összehajtható székeket.
Appropriately enough, the folding chairs had been contributed by a funeral home.
HungarianEngedélyt adok rá, hogy illő módon köszönts szólalt meg Sephrenia jeges hangon.
'You have my permission to offer your greeting,' Sephrenia said in an implacable tone.
HungarianDe ha az energiakérdések ilyen fontosak, szerepükhöz illő támogatást is kell kapniuk.
But if energy issues are so important, they must receive commensurate funding.
HungarianBenn az épület örökké arra a rémálomba illő menekülésre emlékeztette Mirelly-Lyra elől.
Inside, the place kept reminding him of his nightmare flight from Mirelly-Lyra.
HungarianIllő és hatásos váratás után Anthonyt felvezették a kérdéses lakosztályba.
After suitable and imposing delay, Anthony was taken to the suite in question.
HungarianNem aranyos, kislányhoz illő vágy, de hát a férfi sem volt éppen aranyos apuka.
Not a sweet, daughterly desire, but he was not the sweetest of fathers.
HungarianMegtörve, elvetve, oda nem illő helyre téve, nem akarnak ők hiányozni senkinek.
Broken, dissed, placed where they're not from, don't want to be missed.
HungarianTess a szó fához illő rokokó székhez ment, és a szófával szembe állította.
Tess walked toward the French Regency chair placed across from and matching the sofa.
HungarianNem szólalt meg Luscombe ezredes, eléggé oda nem illő módon, mintha a szavakat keresné.
Well, said Colonel Luscombe, rather inadequately, as if at a loss for words.
HungarianHalványzöld selyemkabátot, hozzá illő bőrnadrágot és fényesre suvickolt bőrcsizmát viselt.
He wore a pale green silk overcoat, fitted breeches, and polished black boots.