"illegális" English translation

HU

"illegális" in English

EN

HU illegális
volume_up
{adjective}

illegális (also: törvénytelen, törvényellenes)
Az illegális bevándorlás és illegális tartózkodás elleni fellépésnek elrettentésül kell szolgálnia.
Action against illegal immigration and illegal residence should serve as a deterrent.
Másik szempont az illegális bevándorlás és a csempészhálózatok elleni küzdelem.
Another aspect is combating illegal immigration and trafficking networks.
Ami illegális, az illegális - mi nem tudunk ennél többet tenni.
Illegal is illegal - we cannot do much more than that.

Context sentences for "illegális" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianElfogadhatatlan, hogy emberek illegális helyzetükből adódóan szerezhessenek jogokat.
It is not acceptable to let people gain rights from a situation of illegality.
HungarianUgyanakkor összehangoltabban tudunk fellépni az illegális termékek kereskedelme ellen.
At the same time, it will help to better target the traffic in illicit goods.
HungarianTe egy szintetikusan feltámasztott emberszim vagy, Johanna, ezért illegális a létezésed.
You are a synthetically resurrected human sim, Joan, and therefore contraband.
HungarianHa az EF titkos, hát az "S", azaz az "illegális" csoportfőnökség a legtitkosabb.
If the FCD is secret, the S, or Illegals, Directorate is top secret.
HungarianAz el nem fogott illegális bevándorlók számát még csak megbecsülni sem tudjuk.
We cannot even guess at the number of immigrants who were not caught.
HungarianAz Európai Unióban továbbra is széles az illegális munkaerő piaca.
The European Union (EU) continues to have an extensive undeclared labour market.
HungarianPedig valójában az emberkereskedelem a harmadik legjövedelmezőbb illegális kereskedelem a világon.
As a matter of fact, it is the third most lucrative illicit trade in the world.
HungarianEgyelőre jelentős mértékű az EU-n kívülre irányuló illegális hulladékszállítás.
Large quantities of waste equipment are still being shipped illegally to countries outside the EU.
HungarianA fiatal játékosok határokon átnyúló illegális kereskedelme és átigazolása aggasztó probléma.
The illicit trafficking and transfer of young players across borders is a worrying issue.
HungarianA bűnözők elfogásának egyik leghatékonyabb módja az illegális úton szerzett vagyonuk nyomon követése.
One of the best ways of catching criminals is to track their ill-gotten gains.
HungarianVéleményem szerint az illegális bevándorlást főként a tranzitországokban kellene leküzdeni.
In my opinion, this needs to be effectively combated in the transit countries in particular.
HungarianMálta hozzászólása az illegális bevándorlás kérdésére összpontosított.
Malta's contribution focused on the issue of irregular immigration.
HungarianMivel Halloway benne van a terroristák illegális fegyvervásárlásaiban
Given Halloway's involvement in black-market arms to terrorists--
HungarianIllegális hulladéklerakót találtunk egy nemzeti parkban a Vezúv tetején.
We saw a waste tip in a national park on top of Mount Vesuvius.
HungarianMiért nem egyezel bele egy illegális behatolásba, amíg munkában vannak?
Why wont you agree on a clandestine entry while theyre at work?
HungarianTöbbek között azért, mert a KGB Illegális Hírszerző Osztályának embere, egy N-vonalbeli ember volt.
For one thing, he was from the KGBs Illegals Directorate, a Line N man.
HungarianAz illegális bevándorlók Afganisztánba és egyéb harmadik országokba történő közös kitoloncolása (vita)
Joint removals of irregular migrants to Afghanistan and other third countries (debate)
HungarianMás Máltára érkező illegális bevándorlók politikai menekültek.
Other irregular immigrants who come to Malta are political refugees.
HungarianMásodszor, reagáltunk az a Földközi-tenger-szerte előforduló illegális és összetett migráns hullámokra.
Secondly, we have reacted to the irregular and mixed flows across the Mediterranean Sea.
HungarianA cél az illegális bevándorlás alapvető okainak kezelése.
The objective must be to address the root causes of irregular migration.