"ilyen" English translation

HU

"ilyen" in English

EN
EN

HU ilyen
volume_up
{adjective}

ilyen (also: olyan)
volume_up
such {adj.}
Ilyen nagyszerű, ilyen csodálatos, ilyen kicsinyes célokért?
Something so great, something so wondrous, for such tiny matters?
Még sose láttam ilyen nagy és ilyen csodálatos díszítésű tárgyat múzeumon kívül!
Never have I seen such a large and exquisitely decorated object outside of a museum.
Csak régebben nem volt ilyen tiszta, és nem fényesítették ilyen csillogóra.
Only in former times they had not been cleaned and polished to such a luster.

Context sentences for "ilyen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSzerintem boldog lehet, hogy ilyen szerencsésen megúszta a dolgot mondta Holmes.
I think that on the whole you have had a fortunate escape, said Sherlock Holmes.
HungarianTaliesin, gondolta, már régen túl van az ilyen utazásokon, ha egyáltalán él még.
Taliesin, she supposed, was long past such journeys, even if he was still alive.
HungarianAhogy itt fent látható, nekik felfelé hajló hangjuk van, ilyen "vup, vup, vup."
As you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
HungarianGarpért is főként azért aggódott, mert Percyékről ilyen lesújtó volt a véleménye.
Her concern for Garp was truly based on her specific observations of the Percys.
HungarianRemélem, a Bizottság eleget tesz a kérésünknek, és benyújt egy ilyen irányelvet.
I hope that the Commission will comply with our request and submit a directive.
HungarianIlyen körülmények között némileg megváltoztak a társadalmi érintkezés szabályai.
Under these circum- ftlances, the rules of social intercourse altered somewhat.
HungarianA jelenlegi javaslat nem próbálja megváltoztatni a felelősségek ilyen elosztását.
The current proposal does not try to change this allocation of responsibilities.
Hungarian- Sohasem gondoltam, hogy sor kerülhet egy ilyen találkozóra - mondta Linge Chen.
I would never have believed such a meeting would be possible, ' Linge Chen said.
HungarianMarple kisasszony bocsánatkérően válaszolt: Történnek ilyen furcsa dolgok, nemde?
Miss Marple said rather apologetically, Such curious things happen, don't they?
HungarianMiért vagy ilyen szívbajos, Ryan bácsi, ha agresszíven kellene növelni a tőkét?
What makes you such a wimp, Uncle Ryan, when it comes to aggressive growth funds?
HungarianÉppen ellenkezőleg, nem is emlékszem, láttam-e valaha ilyen túláradón derűsnek.
On the contrary, I can never recollect having seen him in such exuberant spirits.
HungarianHogy az ilyen megállapodásokat ezt követően betartják-e, az már egy másik kérdés.
Whether agreements of this kind will then be kept is another question altogether.
HungarianMekkora tervezői csapatra lenne szükség, hogy egy ilyen Univerzumot készítsenek?
How big a contractor team would you need to put this universe together, right?
HungarianIlyen szobor-oázisokat akartam létrehozni városok terein, mindenütt a világban.
I want to create these oases of sculpture in spaces of cities around the world.
HungarianSzerintem Lord Maserd most arra gondol, hogy esetleg voltak más ilyen világok is.
I believe right now he's thinking there must have been many other anomaly worlds.
HungarianCsak nem hiszi, hogy rendes körülmények között ilyen hajnali időben kelek fel?
'You don't think I usually get up at this unearthly hour in the morning, do you?
HungarianIlyen rendszert Romániában már 2003-ban bevezettünk, és az eredmények igen jók.
Such a system was introduced in Romania as early as 2003, with very good results.
HungarianAmikor ilyen barbár tettet látunk, akkor nehéz még nagyobb barbárságot elképzelni.
Faced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.
HungarianUgyanakkor vannak olyan országok is, amelyekben az átmenet nem volt ilyen sima.
However, there are other countries where the transition has not been as smooth.
HungarianTegyen ránk ilyen benyomást, és akkor lesz valódi üzenete az emberek számára..
Give us that impression today and you have the real message for ordinary people.