"irány" English translation


Did you mean: any
HU

"irány" in English

HU

irány {noun}

volume_up
1. general
Az irány számomra egyértelmű: nyitott, inkluzív és zöld Európát akarok.
For me, the direction is clear: I want a Europe which is open, inclusive and green.
A billentyűzet valószínüleg egy nagyon rossz irány.
This keyboard is probably actually the really wrong direction to go.
Mi úgy látjuk, a válság időszakában ez a legrosszabb irány, amit felvehetünk.
In our view, that is precisely the wrong direction to take in times of crisis.
Solis hadnagy, irány az Enterprise másik része.
Lt Solis, plot a course to rendezvous with the saucer section.
A megfelelő cselekvési irány az lehet, hogy meghatározzuk a kiemelt programokat és célkitűzéseket.
The right course of action is to decide on priority actions and objectives.
Távolság harminchatezer, irány durván kettőkilenc-nulla.
Range thirty-six thousand, course roughly two-nine-zero.
Bullet, irány nullakilenc-nulla, harminc fokkal kitérni jobbra...
Bullet Seven heading zero-nine-zero, thirty degrees starboard to extend...
Forduljon balra, irány kettő-kilenc-öt, és ereszkedjen háromezer méterre.
Turn left heading two-niner-five and descend to three thousand meters to intercept.
- Jobbra fordulj, irány zéró - egy - zéró, pilóta - mondta Luger.
Right turn, heading zero-one-zero, pilot, Luger said.
- A szél zéró, tehát irány zéró - egy - zéró.
Drift is zero, so heading is still zero-one-zero.
Távolság harminchatezer, irány durván kettőkilenc-nulla.
Range thirty-six thousand, course roughly two-nine-zero.
Nagyon közelről céloztak meg bennünket, irány nulla-kettes-hetes.
We're being illuminated at very close range, bearing zero-two-seven!
Irány nullahárom-nulla, felénk fordul, távolság tizenöt kilométer, csökken!
Bearing zero-three-zero, turning toward us, range fifteen kilometers and closing!
Vagy mint amikor használt autót veszünk: ha tönkremegy, irány a bontótelep.
Or it's like a used car: when it stops running, you send it to the junkyard.
Az egyik irány sötétebbnek látszott a többinél, úgy gondolta hát, hogy az lehet kelet.
One direction seemed slightly darker than any other - the east - and he determined that he had been running due west.
- De ha vérezni kezd, ha belázasodik, rögtön ültesse be a limuzinjába, és irány Napoleonville!
But if she starts to bleed, if she starts running a fever, you get her down into that limousine of yours and get her into Napoleonville!
Vagy mint amikor használt autót veszünk: ha tönkremegy, irány a bontótelep.
Or it's like a used car: when it stops running, you send it to the junkyard.
Az egyik irány sötétebbnek látszott a többinél, úgy gondolta hát, hogy az lehet kelet.
One direction seemed slightly darker than any other - the east - and he determined that he had been running due west.
- De ha vérezni kezd, ha belázasodik, rögtön ültesse be a limuzinjába, és irány Napoleonville!
But if she starts to bleed, if she starts running a fever, you get her down into that limousine of yours and get her into Napoleonville!
A választások mégis az európai irány elsöprő sikerével zárultak.
Nevertheless, the election was a resounding success for the European people's trend.
Ez egy érdekes fejlődési irány, amit én üdvözlök.
It is an exciting trend and I welcome it.
Az oktatás területén a digitalizáció és az energiafelhasználás csökkentése a két legfőbb irány, amely innovációs lehetőséget foglal magában.
In education, the two main trends that comprise innovative opportunities are digitisation and the decrease of energy consumption.
- Jobbra fordulj, irány zéró - egy - zéró, pilóta - mondta Luger.
Right turn, heading zero-one-zero, pilot, Luger said.
Forduljon balra, irány kettő-kilenc-öt, és ereszkedjen háromezer méterre.
Turn left heading two-niner-five and descend to three thousand meters to intercept.
Kilenc-hét-egyes, azonnal forduljanak jobbra, az új irány egy-nulla-négy, és térjenek vissza Moszkvába.
Nine-seven-one, you are ordered to turn right to new heading one-zero-four and return to Moscow.
ROSSZ IRÁNY Normális helyzetben nem mehetne 110-zel szemben a forgalommal, egy egyirányú utcán.
Normally, you would not be going 65 down the wrong way of a one-way street.
Ennek eldöntése ezen a ponton nem a helyes irány.
Deciding that at this point is the wrong way to go.
- Ez a jó irány - mondta Stuart Gordon kásás hangon.
This is the right way, said Gordon, in a thick voice.
2. nautical science
Irány nyugatira vált, célirány most nulla-hetes-ötös.
Bearing is changing westerly, bearing to target now zero-seven-five.
Irány nullahárom-nulla, felénk fordul, távolság tizenöt kilométer, csökken!
Bearing zero-three-zero, turning toward us, range fifteen kilometers and closing!
Radarkapcsolat, irány egyes-hármas-ötös, távolság kétszáz kilométer jelentették.
Radar contact, bearing one-three-five, range two hundred kilometers, a talker announced.
3. "szemé"

Context sentences for "irány" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- Legújabb becslés száztizenötezer yard, irány északkelet, sebesség öt-hét csomó.
'Okay, I want us to come around very gently, come right to zero-eight-zero.'
HungarianMegoldás: a gyalogútról letérni, a meredeken átvágva irány egyenest a parkoló.
The solution: Get to the car without taking the path, cut across the slopes.
HungarianIrány a randevú a Mayfair-boszorkányokkal, Stuartot és Tessát pedig vigye el az ördög!
And on, on to my rendezvous with the Mayfair witches, Stuart and Tessa be damned.
HungarianEz a helyes irány a közösségi, és nem a kormányzati megközelítést erősíti.
This good path serves to strengthen a community rather than a government approach.
HungarianIrány Miami, vesz egy Cadillac-et és együtt lóg valamelyik kopasz Izom Tónival.
Go to Miami, get you a Cadillac and one of them bald-headed pool boys.
HungarianAzt hiszem, ez az egyik irány, amelybe gondolkodni fogunk Mariann Fischer Boellel.
I believe that this is one of the avenues on which we will work with Mariann Fischer Boel.
Hungarian- Hoppáré, irány egyenest! - mondta Morrigan, és meglobogtatta vörös haját.
Ooops, there we go! she said, red hair flying about her shoulders.
Hungarian- Kapcsolat... irány három-öt-kettő... távolság hétezer-hatszáz méter.
'Keep the alert going, posture the birds, but keep them on the ground.
HungarianIrány egyenesen kettes-nyolcas-zéró, jelzés erőssége megközelíti a befogási értéket.
Torpedo bear- ing steady at two-eight-zero, signal strength is approaching acquisition val- ues.
HungarianIrány a szirttető utasította a szitakötő-lovas , adjátok meg magatokat az afrikaiaknak.
Make for the top of the cliff, said the dragonfly rider, and give yourself up to the Africans.
Hungarian- Úgy hát irány az Első utca, és egy szót sem akarok hallani többé!
Then First Street it is, and I don't want to hear another word about it.
HungarianA déli irány éppen megfelelt; a dél volt a tűz otthona, és tűz volt az, amit Glasgian ide elhozott.
The south was appropriate; south was the home of fire, and fire was what he brought.
HungarianÍrja alá az 1240-A nyomtatványt, és irány a Nyomik Útja!
You sign form 1240-A, you grab your gear... you take a stroll down Washout Lane!
HungarianAzután irány Poteenville, hacsak a helyzet hirtelen jobbra nem fordul.
Then we'd head for Poteenville, unless the situation out there changed suddenly for the better.
HungarianEz veszélyes fejlődési irány, ami tovább erősíti az Európai Unió demokratikus deficitjét.
That is a pernicious development and one that reinforces the European Union's democratic deficit.
HungarianRendben, irány a következő sarok határozott Sparhawk.
If Bevier's right, the hallway beyond the corner should lead out of the maze.
Hungarian- Elször meghívsz egy italra, aztán irány a Krázis bár.
'Well, you can take me for a drink and then we'll hit a Crasis bar I know.
HungarianKis pisztrángokat nevelünk az ikrákból, aztán irány a folyó.
You know, raising baby trout from eggs and releasing them in rivers.
HungarianNem hiszem azt, hogy a megerősített együttműködés volna a helyes irány a szabadalmak kérdése vonatkozásában.
I do not believe that enhanced cooperation is the right path for the issue of patents.
HungarianEz veszélyes fejlődési irány, Európa népeinek kárára.
This is a dangerous development at the expense of the peoples of Europe.