"irányába" English translation

HU

"irányába" in English

EN
HU

irányába {conjunction}

volume_up
irányába (also: felé, részére, -ért)
A külső határok ezen közösségek irányába nem válhatnak újabb vasfüggönnyé.
The external borders cannot turn into a new iron curtain for these communities.
Fontos, hogy a változtatások a politika egyszerűsítése irányába mutassanak.
It is important for the changes we have made to contribute to simplifying this policy.
Macedónia, Szerbia és Montenegró határozottan elindultak az Európai Unió irányába.
Macedonia, Serbia and Montenegro have definitely taken the turning for the European Union.

Context sentences for "irányába" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA fájdalomüvöltés irányába indultak, hogy megnézzék a hatalmasabb lény bukását.
They winged toward the sound of shrieking agony, eager to see the mighty fallen.
HungarianRagyogóan derűs idő volt, az esőfelhők elvonultak kelet felé a Sarandanon irányába.
The day was clear and bright; the rain clouds had moved east into the Sarandanon.
HungarianA Comanche gyorsan ereszkedett lefelé, és a parti ormok irányába vette útját.
The Comanche was falling rapidly now, heading toward the clutter of the coast.
HungarianA hátránya az, hogy még inkább Európa irányába tolja el a hatalmi egyensúlyt.
The disadvantage is that it shifts the centre of power further towards Europe.
HungarianA Tollas Boszorkának nevezett fiatal nő meghajolt, majd elsietett egy ház irányába.
The young woman named Feather Witch bowed and rushed off towards a longhouse.
HungarianTisztességtelen úgy viselkedni, mintha a teljes jogú tagság irányába haladnánk.
It is dishonest to behave as if we were not moving towards full membership.
HungarianJelentése a bizottsági kezdeményezés határozott megerősítése irányába mutat.
His report is clearly aimed at decisively reinforcing the Commission proposal.
HungarianHúszperces várakozás után egy sötét tárgy kezdett a móló irányába sodródni.
Twenty minutes into the wait, a dark object floated in the direction of the pier.
HungarianEz az UFO-t a házamból fotóztam Altadenában, Californiában, Pasadena irányába.
This is a UFO shot from my house in Altadena, California, looking down over Pasadena.
HungarianA külső határok ezen közösségek irányába nem válhatnak újabb vasfüggönnyé.
The external borders cannot turn into a new iron curtain for these communities.
HungarianFlere-Imsaho lassan felfelé fordult, és ferde burkolata Gurgeh irányába állt.
Flere-Imsaho tipped slowly up so that its bevelled brown front pointed up at Gurgeh.
HungarianA nyurga békaszörny Nestor irányába mutatott, és ismét brekkentett valamit.
The shaman ceased his ritual swaying, stood, and looked in Nestor's direction.
HungarianFelkelt az ágyból, belebújt papucsába és elindult a fürdőszoba irányába.
She got out of bed, stepped into her slippers, and made her way to the bathroom.
HungarianKint a folyón hajók úsztak a csatornákon át észak felé, a kikötő irányába.
And out on the river, ships made their way north to the port through the channels.
HungarianLassan elindult Homer felé; a szék és a szék mellett fekvő kés irányába.
He started to walk towards Homer, and the chair, and the knife beside the chair.
HungarianA zöld "new deal” történelmi lehetőség mindkét válság egyszeri megoldásának irányába.
The green 'New Deal' is an historic opportunity to solve both crises at once.
HungarianAhelyett, hogy jobbra fordult volna; az átjáró irányába, egyenesen hajtott tovább.
Instead of turning right and heading up the pass, he went straight ahead.
HungarianAz Unió ugyanis militarizálódik és katonai szövetség irányába tolódik el.
The EU will be militarised and will move towards becoming a military alliance.
HungarianEz egy fontos, a béke irányába tett lépés, amelynek hatása mindenhová kisugárzik.
It is a significant act of peace whose impact will radiate far and wide.
HungarianÚgy nagyjából Miss Birdie háza irányába indulok el, és elhajtok egy park mellett.
I DRIVE in the general direction of Miss Birdie's, and pass a city park.