"irányában" English translation

HU

"irányában" in English

EN
HU

irányában {adverb}

volume_up
irányában (also: le, le-, lefelé, leégve)
Mirtai bólintott, és sietve távozott a lépcső irányában.
Mirtai nodded and rushed down to the floor.
Sorak hosszan bámulta a düledező fogadót, aztán végignézett az utcán, a játékterem irányában.
Sorak stared up at the dilapidated inn for a long moment, then gazed down the street, looking toward the gaming house.
A karibi térségben olyan régiót találtam, amely egyértelműen meghatározta törekvéseit egy innováció-alapú gazdaság irányában.
In the Caribbean, I see a region that has set down clearly its own ambitions for an innovation-based economy.
irányában (also: körül, felé, közel, tájt)
Továbbra is északkelet felé haladtunk, vagyis Buffalo irányában.
Always we headed toward the northeast end of the lake, and hence toward Buffalo.
Észak felé haladt, a borászat irányában, majd nyugatnak, a szikla felé.
He went north toward the winery, then west toward the cliff.
Jack nyomában tovább meneteltek a lassan emelkedő hegyoldalon a szikla irányában.
He followed Jack toward the castle where the ground rose slightly.
irányában (also: körül, felé, közel, tájban)
Előre kell lépnünk egy ellenőrzött európai bevándorlási politika irányában is.
We must also move towards a policy of controlled immigration in Europe.
Nem mondhatjuk, hogy lépést jelentenek a regionális fejlesztés irányában.
They cannot be called a step towards regional development.
Az EU-Szerződés a politikai unió irányában tett szerény előzetes lépés is volt.
The TEU also represented a modest preliminary step towards political union.

Context sentences for "irányában" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEz számottevő lépést jelent Bosznia-Hercegovina függéstől való eltávolodása irányában.
It represents a significant step away from dependency for Bosnia and Herzegovina.
HungarianAz előadó láthatólag jóindulatúnak mutatkozik a mezőgazdaságban dolgozó nők irányában.
It seems that the rapporteur showed her kindness to women working in agriculture.
HungarianHíres vagyok a vendégszeretetemről, különösen az egyház lovagjai irányában.
I have a reputation for hospitality - for the Knights of the Church in particular.'
HungarianHölgyeim és uraim, Biztos úr, azonban mozduljunk el a megállapításoktól a tett irányában!
However, ladies and gentlemen, Commissioner, let us move from findings to action.
HungarianHarmincfokos kitérő manőver jobbra, a következő célpont orr irányában húsz mérföldre.
Right turn thirty degrees to escape, next target will be off the nose at twenty miles.
Hungarian(EL) Elnök úr, a Turco-ítélet fontos lépés a törvényesség és demokrácia irányában.
(EL) Mr President, the Turco judgment is a significant step forward for law and democracy.
Hungarian- Nem ismert olyan férfit - kérdezte a rendőrfőnök -, aki gyűlöletet táplált irányában?
The Chief Constable said: You know of no man who had a grudge against her?
HungarianTeherautó indított, farolt, és morogva utat tört magának a bulvár irányában.
A truck filled and backed and growled its way out on to the boulevard.
HungarianUram, most jelentettek egy alacsonyan szálló repülőgépet a belváros irányában!
Sir, we have reports of a low-flying aircraft in the downtown area.
HungarianTörökország nem része Európának, és nem képez hidat az iszlám országok irányában.
Turkey is not part of Europe nor does it perform a bridging function to the Islamic countries.
Hungariand = a mikrofonállvány és az emelőmű közötti távolság a gém irányában.
D = DISTANCE BETWEEN MICROPHONE SUPPORT AND MECHANISM IN DIRECTION OF JIB .
HungarianAztán lassan a nyomok megörökítésének az irányában mozdultam el.
And then moved slowly to explore the other possibilities of capturing traces.
HungarianFélegyenes szerkesztése adott pontból indulóan, egy adott vektor irányában.
Construct the half-line by a given vector starting at given point.
HungarianCsak ezt követően lehet konkrét lépéseket tenni a probléma megoldása irányában.
Only then can concrete steps be taken to address the problem.
HungarianEbben a szerződésben a hatalom eltolódik a nagy tagállamok irányában.
There is a shift in power within this treaty in the direction of the large Member States.
HungarianÜdvözöljük a nagyobb nyitottság irányában tett első lépéseket.
We welcome the first steps that have been taken in the direction of more openness.
HungarianEz a bizonyos nap a tat irányában kelt fel, de a hajótól jobbra.
This particular sun, however, was astern, all right, but also very much to starboard.
HungarianVégezetül, komoly kötelezettségvállalást kell tennünk az emberi jogok irányában.
Finally, we must make a serious commitment to human rights.
Hungarian(Akárhogy is lesz, most már nyilvánosan bebizonyította hűtlenségét Henry irányában.
(Anyhow, she was publicly proving her unfaithfulness to Henry.
HungarianEz a közelmény a jövőbeli politika kialakításának egy lehetséges módja irányában mutat.
This communication points to a path for developing future policy.