"irat" English translation

HU

"irat" in English

EN
EN

"at" in Hungarian

HU

HU irat
volume_up
{noun}

Az enyém naplót írat velem, le kell írnom, mi történt, és hogyan érzek felőle.
My own guy has me writing a journal, describing what happened and how I feel about it.
Az egyetlen előkerülő irat egy nyugta volt, egyhetes keltezéssel, a lakosztály egyhavi béréről.
The only piece of writing he found was a week-old receipt for the month's apartment-rent Brigid O'Shaughnessy had paid.
Kim arca bágyadt, fáradtnak látszik; apró ezüsttel fizet, kiszedi az eleséges zsákot és a viaszosvászon zacskót - csupa szent irat - keblébe gyömöszöli és felsegíti a lámát.
Kim - his face is drawn and tired - pays very small silver from his belt', heaves out the food-bag, crams an oilskin packet - they are holy writings - into his bosom, and helps the lama to his feet.

Context sentences for "irat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNem volt használható nyom, se ujjlenyomat, se terhelő irat vagy egyéb dokumentum.
There were no tangible clues - no fingerprints, no incriminating papers or documents.
Hungarian"A nyomtatóm minden irat után egy fekete oldalt is nyomtat."
How may I abuse you?" "My printer prints a blank page after every document."
HungarianVan egy irat vagy egy darab papír, valami kézzelfogható, és ez nála van.
There's a document or a piece of paper, something tangible, and he's got it.
HungarianMinden irat megvan, csak egy aláírt szerződés hiányzik a Black családtól.
I have everything but a signed contract for legal services with the Blacks.
HungarianA következő irat a térítési igény első elutasítása, ez is végigmegy az összes ügyvéd kezén.
The next document is the first letter of denial, and it gets passed along the table.
HungarianEgy irat mindenképpen hiányzik mondom, s közben T. Pierce-t figyelem.
There's at least one missing document, I say, watching T. Pierce carefully.
HungarianDavis zavartan bontotta fel a borítékot, melyből számos irat került elő.
Troubled, Davis unsealed the envelope and pulled out several documents.
HungarianA birtokomban van egy irat a királynő pecsétjével, amelyben engedélyezi a visszatérésemet.
'I've got a document with the Queen's seal on it authorizing my return.'
HungarianNem különös, hogy valaki tömör aranyból építtet mauzóleumot, majd nem írat rá semmit?
How utterly bizarre that one should make a mausoleum of solid gold and then leave it unmarked.
HungarianDe hogyan tudná átverni az IRA-t, és megtartani a nekik küldött pénzt.
But how could he defraud the IRA out of the money detailed to them?
HungarianEz az elismerő irat volt apám szempontjából minden irónia teteje.
That certificate was the crowning irony, as far as Father was concerned.
HungarianAzonnal láttam rajta, hogy egy fölöttébb furcsa irat része.
It was at once clear to me that it formed part of a very remarkable document.
HungarianVan nála egy aláírásommal ellátott irat, amelyet szeretnék visszakapni.
He carries a document signed by me which I would wish returned.
HungarianTizenegy óra három perckor már minden szükséges, irat a zsebében volt.
At eleven three he had all the necessary papers in his pocket.
HungarianValószínűleg hazudik nekik, és csak szaglászik a többi irat után.
He's probably lying to them and snooping around for more documents.
Hungarian00:08:21.04,00:08:24.08 Nem lehet, hogy valahol van még néhány régi irat?
Isn't it possible there were some papers stored elsewhere?
Hungarian- A titkár azt mondta, hogy semmi fontosabb irat nem volt az íróasztalon - mondta Poirot csöndesen.
'The secretary said there were no papers of particular importance on the desk,' said Poirot quietly.
HungarianÉs hogy ezt a kívánságát teljesítse, ön úgy döntött, hogy egy bizonyos összeget a lány nevére írat?
And in order to carry out her wishes, you yourself were prepared to settle a sum of money on the girl?
HungarianÉs a hatodik érzékem azt súgja, hogy nem ez lesz az első vagy utolsó olyan irat, amit az ön ügyfele megpróbál elrejteni.
And I have a hunch it won't be the first or last document your client tries to conceal.
HungarianAz asztalon feküdt minden irat, amelyet a ki csapat tagjai gondosan előkészítettek a gép számára.
Alongside the table was massed the documentation the staff had prepared, ready for presentation to the machine.