"iroda" English translation

HU

"iroda" in English

HU iroda
volume_up
{noun}

volume_up
bureau {noun} (bureaus/bureaux)
Dillingert minden teketória nélkül nyírták ki a Szövetségi Nyomozó Iroda ügynökei.
Dillinger was summarily executed by agents of the Federal Bureau of Investigation.
Az iroda munkáját erre a délelőttre felfüggesztették.
The Cavendish Secretarial Bureau had been closed for the morning.
Floyd Greer hadnagy, Központi Nyomozó Iroda mondta, és besétált a szobába.
Floyd Greer, lieutenant, Central Detective Bureau, he said and walked into the room.
iroda (also: hivatal)
volume_up
office {noun}
Meg kell találnom az erőforrásokat egy iroda megnyitásához Bengáziban.
I have to find the resources for opening an office in Benghazi.
Kicsi, egyszemélyes iroda, egy titkárnővel, kevés ügyféllel.
It's a small one-man office, one secretary, not a lot of clients.
Az iroda a belváros üzletnegyedének egyik épülettömbjében volt, a negyedik emeleten.
The office was on the fourth floor of a big block of City offices.
Az iroda felé visszaúton egy fél órára fölmentem Fitzstephanhoz.
On my way back to the agency I dropped in on Fitzstephan for half an hour.
Ez a szemét adta meg nekem egy New York-i utazási iroda nevét és telefonszámát.
This thug gave me the name and number of a travel agency in New York.
A szálloda egykori halljának nagy része ma utazási iroda.
A great chunk of the original lobby was now a travel agency.
iroda (also: lakás, hivatal, üzlet, kereskedés)
volume_up
shop {noun}
Az ügyvédi iroda egy vörös téglás bevásárlóközpontban van, melynek egyik végében ruhatisztító, másik végén pedig videokölcsönző áll.
The law offices are in a short, red-bricked strip shopping center with a cleaner's at one end and a video rental at the other.
A Cavendish Titkársági Iroda a város üzlet-utcájában székelt, amit kissé nagyzolóan Palace Streetnek neveztek.
The Cavendish Secretarial and Typewriting Bureau was situated in the main shopping street, called rather grandly Palace Street.

Context sentences for "iroda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÉn a területi iroda főinstruktora voltam, de még így is meghaladja a képességeimet.
I was a Principal Instructor in my Field Division, and damned if I can do it.
HungarianA helyi utazási iroda is csak kis ideje kapta meg az utat népszerűsítő posztert.
The Ilium travel agent had just received a poster announcing the cruise.
HungarianEgy párizsi ügyvédi iroda intézte az ügyeit a San Miguel-i ügyvédek instrukciói szerint.
A firm of French lawyers in Paris acted as instructed by lawyers in San Miguel.
HungarianAz iroda két sarkát már kipróbálta, s most mélabúsan a harmadik felé iparkodott.
He had tried two corners of the room now and was moving off disconsolately towards a third.
HungarianLamar kinyitotta az egyik iroda ajtaját, beléptek, majd becsukták maguk mögött az ajtót.
Lamar flipped a switch in one and they stepped inside, closing the door behind them.
HungarianHallotta-e valaha, hogy a katolikus egyházban létezik egy titkos hírszerző iroda?
Have you ever heard about a secret intelligence network within the
HungarianMikor Roy besétált az utcáról, az iroda vezetője éppen azt ragasztotta fel a falra.
He was just Scotch-taping it to his wall when Roy Hepburn walked in.
HungarianTelnek-múlnak a napok, az embernek semmi dolga, és Valt teljesen leköti az iroda.
Day after day with nothing to do, and Val so absorbed in business.
HungarianTizenhatodikán az üzlettársak fele elment szabadságra, így az iroda most sokkal csendesebb.
Half the partners left for vacation on the sixteenth, so the place is a lot quieter.
HungarianEgertonnak hívják, Forbes, Egerton és mégvalami ügyvédi iroda mondta Bridget.
Their name was Egerton--Forbes, Egerton and Something, said Bridget.
HungarianA Dakota-iroda segítsége nélkül amúgy sem tudnák meg soha a bogár eredetét.
Without the cooperation of Dakota & Dakota, they would never know the actual source, anyway.
HungarianMásodik nászútra jöttek Nicaraguába, egy utazási iroda tanácsára.
They had come to Nicaragua for a second honeymoon on the advice: of a travel agent.
HungarianApám ügyeit a Billingsby, Horsethorpe & Walters ügyvédi iroda intézi, a Bedford Square-en.
His solicitors are Billingsby, Horsethorpe & Walters of Bedford Square.
HungarianAz adatokat most már Európa-szerte, 800 irodában lehet bevinni, a korábbi 50 iroda helyett.
Data can now be entered at 800 offices throughout Europe, rather than 50 offices as before.
HungarianAmikor Jimmy Hull farmernadrágban és cowboycsizmában besétált, valóban üres volt az iroda.
The offices were deserted when Jimmy Hull walked through the door in jeans and cowboy boots.
HungarianEz egy szerződés önök, az ügyfelek és az ügyvédi iroda között, ahol dolgozom.
It's a contract between you, the clients, and my law firm.
HungarianHari hátradőlt a székben, Yugo pedig bekapcsolta az iroda holovetítőjét.
Equations hung in space, 3D-stacked and each term color- coded.
HungarianÚticélja a nagykövetség főőépülete volt, ahová a képviseleti iroda vezetőője hívatta be.
His destination was the main embassy building, where he had been summoned by the head of Chancery.
HungarianAndrew Wilsontól kaptuk, a Wilson utazási iroda elnökétől.
We received this from Mr. Andrew Wilson, CEO of Wilson Cruise Lines.
HungarianEgy tekintélyes londoni ügyvédi iroda intézte az örökösödési ügyet a kanadai végrehajtók megbízásából.
A very reputable firm of London solicitors acted for the Canadian executors.