"irtózatos" English translation

HU

"irtózatos" in English

HU irtózatos
volume_up
{adjective}

1. general

It was awful, just awful.
Igen, de nem is ez volt benne az irtózatos.
Yes, but that wasn't the awful part.
Láttam, ahogy a ciprusok és tölgyek között mélyen elsüllyedt ez a fehér lepedőbe csavart irtózatos, összefonnyadt alak.
I was seeing him sunk deep among the roots of cypress and oak, that hideous withered form folded in the white sheet.
Az árnyékból valami állatforma rontott elő irtózatos üvöltéssel; hatalmas agyarak meredtek elő pofájából.
They passed a dense thicket; with hideous clamor a bestial shape sprang from concealment, a creature staring-eyed with tremendous fanged jaws.
Már be tudják bizonyítani, és például Japán meg San Francisco irtózatos veszélyben van, mert arrafelé mennek végbe a leghevesebb összeütközések és őrlődések.
They could prove it was true now, and that Japan and San Francisco, for instance, were in hideous danger, because that was where some of the most violent crashing and grinding was going on.
irtózatos (also: határtalan, hatalmas, óriási, tetemes)
volume_up
huge {adj.}
Viaskodás közben észrevette, hogy valami irtózatos emelkedik ki a posványból, tömege eltakarja az éjszakát és a mocsarat.
As he fought, he caught sight of something huge out in the marsh, its bulk covered by the night and the swamp.
Egyedül semmit sem tehetett egy ilyen irtózatos erő ellen.
Alone she could do nothing against such naked and monstrous strength.
Az ülés már most is fájt, s mire Annie visszajön még ha netán sietne is , a fájdalom irtózatos lesz.
Sitting already hurt; the pain would be monstrous by the time she got back, even if she hurried.
Life in death-it was monstrous.

2. colloquial

irtózatos (also: szörnyű)
volume_up
dire {adj.}
Nem sokszor tapasztaltam még ilyen irtózatos megpróbáltatást, és a segítséged nélkül képtelen lettem volna elűzni azt a pokoli teremtményt.
Few times have I experienced such dire stress, and without your aid might not have repulsed that creature of hell.
Ígérem benntartom a gázokat, irtózatos körülmények közt is.
I'll only pass gas underneath the covers in the direst circumstances.
irtózatos (also: szörnyű)

Context sentences for "irtózatos" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNe kapaszkodj ilyen eszeveszetten az értelembe az irtózatos ellentmondások világában!
Don't cling to reason so desperately in a world of so many horrid contradictions!
HungarianNincs mese, kisebbségi komplexussal és irtózatos hátfájásokkal kell innen távoznom.
That's what I would leave Ivory with: an inferiority complex, and chronic back pain.
HungarianÕ is érezte, de sohasem foglalta volna hangosan szavakba ezt az érzést; túl irtózatos volt.
He felt it, but never could have put that feeling into words; it was too outrageous.
HungarianAz egyik tartály oldala kidudorodott, mintha valami irtózatos erő feszítené belülről.
One of the cannisters midway up the pile had bulged out as if hammered by some immense force.
HungarianDe általam, oly nagyra nőne a hatalma, hogy elképzelni is irtózatos.
But through me, it would wield a power too great and terrible to imagine.
HungarianBenazir Bhutto irtózatos meggyilkolása a bizonyíték erre, ha szükség van egyáltalán bizonyítékra.
The abhorrent assassination of Benazir Bhutto is proof of this, if it was required.
HungarianÉlénksárga és narancsszín lángok lobbantak, a tűz irtózatos sebességgel terjedt.
One of the overhead girders fell with a crash among debris.
HungarianHa bármi történt az elf királlyal, abból irtózatos háború lehet.
If anything has happened to the Elven king, it could start a war of unbelievable proportions.
HungarianBiztos volt, hogy az ezredes előre látta végzetét, és hogy ez irtózatos félelemmel töltötte el.
It was quite certain that he had foreseen his fate, and that it had caused him the utmost horror.
HungarianÍgérem benntartom a gázokat, irtózatos körülmények közt is.
I'll only pass gas underneath the covers in the direst circumstances.
HungarianMagnusnak irtózatos ereje volt azután is, hogy nekem adta a vérét.
Magnus had had great strength even after giving me his blood.
HungarianNem akarta többször látni a martalóc irtózatos arcát, mint amennyiszer feltétlenül szükséges volt.
He didn't want to look at the hideously scarred marauder any more than was absolutely necessary.
HungarianIsten előtt irtózatos dolog nőkre és gyermekekre támadni!
To attack a place of women and children is an abomination before God!
HungarianAz oldala azonban nekiütközött az alumíniumkanna hegynek, ami irtózatos robajjal összedőlt.
The side of the trailer brushed against the mountain of aluminum cans, and there was a prolonged racket.
HungarianIrtózatos súlya lehetett, hiszen nagyon mélyen süllyedt be a földbe.
They had scarcely finished when the great ship landed.
HungarianAz ajtót egy irtózatos tölgygerendával torlaszolták el.
And the doors themselves were bolted by an enormous beam of oak.
HungarianMég ehhez a likacshoz is irtózatos erő kellett.
Even the small breach at he had managed had required enormous power.
HungarianA számtalan, szavakba nem foglalható csalódás irtózatos, szinte tiszteletet parancsoló dühvé gomolyodott benne.
Numberless and inexpressible frustrations combined to make his rage elemental and awe-inspiring.
HungarianÉs akkor, a rakéta és a radarernyő románca beteljesült, és irtózatos robbanás rázta meg a repülőteret.
And then there was this tremendous explosion out at the airport, as the rocket and the radar dish honeymooned.
HungarianBeth kedves, szelíd nő volt, és annak ellenére, hogy őt is irtózatos veszteség érte, mindig vigasztalni próbálta Joe-t.
She was a kind and gentle woman, full of compassion for Joe even as she coped with her own loss.