HU

izgat {verb}

volume_up
- De mondd csak, nem izgat legalább egy kicsit?
But tell me, doesn't it excite you even a little?
Kiindulásként van csapat emberetek, akiket izgat az elgondolás.
So basically, you have a group of people who are excited by the idea.
No, it does not excite me.
I myself was vaguely intrigued by the idea of Troy.
But I am intrigued.
(Apone) We're a team and there's nothing to worry about.
Most nem Pip és Emma izgat egyelőre nem foglalkozom velük.
I've left off worrying about Pip and Emma for the moment.
Az egyik dolog, ami izgat kezdte Poirot lassan , hogy miért éppen ott volt a fúvócső, ahol találtuk?
One thing that worries me, said Poirot slowly, is the place where the blowpipe was found.

Context sentences for "izgat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTényleg érdekes történet, de nem értem, miért izgat téged ennyire, Mulder.
That's all interesting, Mulder, but I'm not sure why it's interesting to you.
HungarianAztán talán lesz öt percem elmondani, mi izgat mostanában.
And then, I hope maybe I have at least five minutes to say what makes me tick now.
Hungarian- Engem is izgat, hogy nem tudom, minek érezhetem magam, s néha azt sem, kit lássak magamban.
I never know what I'm going to feel like; I never know what I'm going to look like, either.
HungarianEz a kérdés izgat minket, ahogy Georg Jarzembowski elmondta.
That precise question has been exercising us, as Georg Jarzembowski said.
HungarianKiindulásként van csapat emberetek, akiket izgat az elgondolás.
So basically, you have a group of people who are excited by the idea.
HungarianAz egyik dolog, ami izgat kezdte Poirot lassan , hogy miért éppen ott volt a fúvócső, ahol találtuk?
One thing that worries me, said Poirot slowly, is the place where the blowpipe was found.
HungarianFogalmam sincs, miképpen történhetett mindez, és hogy őszinte legyek, nem is izgat.
I don't know, and in a very real sense, I don't care.
HungarianHu Jiát azzal az ürüggyel tartóztatták le, hogy másokat izgat a nemzeti kormány ellen.
Hu Jia was arrested on the pretext that he had been inciting others to overthrow the national government.
HungarianVan más is, ami izgat, de most az evés a fontosabb.
I'd rather be eating something else... but right now, I'll stick to food.
HungarianAz izgat, tudok-e tovább tökéletesíteni már be vált gyógymódokat.
I like seeing if I can't improve on recognized treatment.
HungarianNem izgat fel az igazgatói kosztümöd, a harci öltözéked!
I'm not turned on by your executrix power suit, your war armor!
HungarianMost nem Pip és Emma izgat egyelőre nem foglalkozom velük.
I've left off worrying about Pip and Emma for the moment.
HungarianEgy fikarcnyit sem izgat, ki a természetes apa, csak Johnny legyen jó papája a kis jövevénynek.
I don't care a fig about natural fathers, either, as long as Johnny will be a good dad to the one I've got coming.'
HungarianDe nem látom mondta Victoria , miért izgat téged ennyire.
But I don't see, she said, why it upsets you so.
HungarianEnnyire azért nem izgat a veszély és a felfordulás.
Such dangers and calamities are not interesting to me.
HungarianEngem személy szerint, nem izgat egy Helen Shaegg.
Personally, I'm not interested in Helen Zaas.
HungarianNem az izgat, hogy miért éppen az én ülésem alatt volt hanem az, hogy egyáltalán miért dugták egy ülés alá?
It is not because it was found pushed down beside my seat that it worries me - it was its being pushed down behind any seat.
Hungarian- Mit izgat az titeket, ha én szorgalmasan tanulok?
HungarianEngem is izgat kissé Trója ötlete.
I myself was vaguely intrigued by the idea of Troy.
Hungarian- Miért izgat ez téged ennyire, Gwenhwyfar?
Why should you care so much, Gwenhwyfar?