"járás" English translation

HU

"járás" in English

HU

járás {noun}

volume_up
Better lie down and go back to sleep.
A nagy sziklaköveken bizonytalan járás esett, úgyhogy Hercule Poirot meg sem kísérelte.
It was precarious going on the big boulders and Hercule Poirot did not attempt it.
Mentek, mentek fölfelé, a sziklaúton könnyű járás esett; a gerincen megálltak, és visszanéztek.
They climbed on, finding the going easy on the rock road, and when they reached the top of the ridge, they stopped and looked back.
járás (also: üzem, működés, átlag, irány)
Egy darabig tétovázott, tanulmányozta a két ösvényt, megpróbálta eldönteni, melyiken esne könnyebb járás, majd a bal oldalit választotta.
He hesitated a moment, studying the two paths, trying to decide which would provide the easier descent, then chose the one that ran left.
Majdnem elestek, mert hátrálva akartak lemenni a szűk, meredek lépcsőn, amelyen szemből se volt könnyű a járás, és közben egyfolytában engem néztek.
They nearly fell, trying to move backward down the steep narrow steps that were by no means easy to descend, their faces turned towards me.
A gömbök járás közben, a lépések ritmusára emelkedtek és süllyedtek, ahogyan a szalmaszál végéről még le nem vált szappanbuborék ringatózik.
As he advanced to meet Spade all his bulbs rose and shook and fell separately with each step, in the manner of clustered soap-bubbles not yet released from the pipe through which they had been blown.
járás (also: menet, utazás)
Valószínűleg legalább hat kilométer lehetett a legközelebbi erődig egy óra járás.
It was probably at least six kilometres to the next fort-an hour's walk.
A járása is a Lancelet-é volt, az a könnyed, szinte táncos járás.
His walk was Lancelet's too, the flowing movements that seemed almost a dance.
A járás azt jelenti, hogy szokatlan munkára használtad izmaidat.
The walk means you have used muscles in unaccustomed labor.

Context sentences for "járás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEz egy velünk született genetikai jog, mint a járás, a beszéd vagy a látás.
It is a genetic birthright that we have, like walking or speaking or seeing.
HungarianFegyverük meg-megcsörrent járás közben, sisakos fejük mereven előretekintett.
Their weapons clicked and rattled as they walked, their helmets stared straight ahead.
HungarianA nagy sziklaköveken bizonytalan járás esett, úgyhogy Hercule Poirot meg sem kísérelte.
It was precarious going on the big boulders and Hercule Poirot did not attempt it.
HungarianGreenway beszélni szeretne veled - mondta az ápolónő, előredőlve járás közben.
Dr. Greenway wants to talk to you, she said, leaning down as she walked.
HungarianLassan lépdelt a futóhí-don, akárha terhet jelentett volna neki a járás.
He moved slowly along the catwalk at his task as though walking were a burden to him.
HungarianMelle hetykén ágaskodott, öblös csípője buján ringott járás közben.
She had high-set breasts and full voluptuous hips, and they swayed as she walked.
HungarianOdajött hozzám, járás közben hanyagul a csípőjére tette kesztyűtlen kezét.
He came over to me and as he came he carelessly dropped his ungloved hand towards his hip.
HungarianVállát Jerle Shannara bal karja alá ékelte, úgy támogatta járás közben.
She shouldered her way under Jerle Shan- nara's left arm and bolstered him as he walked.
HungarianHúszsaru megindult, dagadó hasa miatt járás közben erre-arra ingott.
The fleshcop started to move, wallowing side to side under his fat middle.
HungarianJárás közben előre hajtotta a nyakát, szemét a földre szegezte.
He walked with his neck thrust slightly forward and his eyes on the ground.
Hungarian- Fogadhatna a járás protokollfőnököt - zsörtölődött Norris, Alan meg nevette.
Well, then, I think it's time the county hired a protocol officer, Norris grumbled, and Alan laughed.
HungarianA másikon olcsó szandál volt és látszott rajta, hogy a járás fájdalmat okoz neki.
The other wore cheap sandals and walked in obvious pain.
HungarianA sánta Róka járás közben a vak Kandúrra támaszkodott, a vak Kandúr meg a sánta Rókával vezettette magát.
The lame Fox leaned on the Cat, and the blind Cat let the Fox lead him along.
HungarianGarcelin herceg kövér hasa ide-oda lengedezik járás közben.
Prince Garcelin’s fat belly wags back and forth as he walks.
HungarianSötét, kárminszínű szőnyeg húzódott végig a folyosó közepén, olyan csendes járás esett rajta, mint maga az egész ház.
A wine-colored carpet crept down the middle and was as silent as the rest of the house.
HungarianLeért a völgy fenekére, ahol már gyorsabban haladt, a sík terepen biztosabb lett a járás.
He reached the bottom of the valley and slogged forward at a more rapid pace, his footing steadier on the level ground.
HungarianÉs ott vannak a hangtompítók, meg a jellegzetes, guggolva egyensúlyozó csámpás járás, ahogy utánad settenkedtek.
And the way they made silencers, and their flat-footed crouch for balance when they stalked you.
HungarianEttől aztán járás közben ollóra emlékeztetett.
This gave him, in walking, a resemblance to a pair of scissors.
HungarianHatnapi járás után egy Szilszilé nevű helyre ért.
After walking six days, he came to a place called Silsile.
HungarianA fejlődő országokban a középiskolába járás valószínűsége 11%-kal alacsonyabb a lányok esetében, mint a fiúknál.
In the developing countries the likelihood of attending secondary school is 11% less for girls than for boys.