"játék" English translation

HU

"játék" in English

EN

HU játék
volume_up
{noun}

1. general

Végezetül, mi korrektül cselekszünk, mert a polgáraink számára ez nem játék.
Ultimately, we play the game because, for our citizens, this is not a game.
Még befejezte a kétszemélyes játék tanulmányozását, aztán kikapcsolta a képernyőt.
He completed his study of the single-game problem, then switched the screen off.
Éppen amikor a játék szerkezete áttöltödött volna belöle a többiekbe.
Just as the game architecture was being downloaded from her to the slave pods.
A megfigyelői játék, a rituális játék, ilyenekben veszünk részt.
Spectator play, ritual play -- we're involved in some of that.
Van másfajta játék is... ez a tárgyakkal való játék.
And there's a whole other type of play, which is object play.
Ha egyesek elfelejtették mi a játék, hát így néz ki a játék.
In case some of you forgot what play is, this is what play looks like.
A karácsony előtti időszakban számos alkalommal történtek játék-visszahívások, ami azt jelzi, hogy folyamatosan fenn kell tartanunk a nyomást.
We have seen that numerous toy recalls in the run-up to Christmas mean that we have to keep up pressure for action.
volume_up
shit {noun} [vulg.]
Mesterei voltak a politizálásnak, de halvány fogalmuk se volt arról, hogy mire megy ki a játék, míg be nem avatták őket.
They were masters of political discourse, but they didn't know shit about how the real game was played until they were briefed-in, preferably with single-syllable words.
És emiatt túl gyakran megy tönkre vagy pusztul el a játék, amiért versengenek.
All too often, their sport mars or destroys that which they toy with.
De Uglúkot éppen nem a játék érdekelte.
But at the moment Uglúk was not engaged in sport.
- Előbb azonban magyarázzátok el a játék menetét, mivel nem vagyok járatos az ilyen időtöltésben!
You must explain your game to me, since I lack experience at such sport.

2. theatre

it is mere acting

Context sentences for "játék" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTudjuk, mire van szükség - ez az idő felében csak játék a szavakkal.
Frankly, we know what is needed; this is just playing with words half the time.
HungarianAz online játék új lehetőség a fogyasztók számára, hogy a játékélményt élvezhessék.
Online gambling offers a new way for consumers to enjoy their gaming experience.
HungarianFontos megjegyeznünk továbbá a játék egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatásait.
It is also important to note the negative effects on health associated with gambling.
HungarianMostantól fogva már csak veszteni fog természetességéből, ha tovább tart a játék.
From now on, day by day, he will lose his manners if he is kept at tricks.
HungarianÚgy hallom, valami kincsvadászatféle játék folyt, Hol a hulla? vagy ilyesmi?
I understand there's some kind of a murder hunt--or treasure hunt, going on.
HungarianA vezetőségnek persze nem kellett ilyen játék evőeszközökkel piszmognia.
It worked well enough, but because it was so light, it felt awkward in his hands.
HungarianAz Európai Unió nem fogadhatja el, hogy a ruházat vagy a játék ne legyen biztonságos.
The European Union cannot resign itself to unsafe clothing or unsafe toys.
HungarianA lány nagyszerűen küzdött a játék legvégéig, és végül megakadályozta az utolsó lépését.
The girl struggled brilliantly to the very end, and deprived him on the final move.
HungarianEz vagy egy tényleg tökéletesen lebonyolított hadgyakorlat... vagy egyáltalán nem játék.
This was either a really well-executed drill... or it wasn't a drill at all.
HungarianEz játék a tűzzel, és az európai intézményeknek nem szabad szemet hunyni az ügy felett.
It is playing with fire and the European institutions must not turn a blind eye to it.
HungarianÉs a globalizáció története többnyire egy nem-nulla összegű játék története.
And the story of globalization is largely a story of non-zero-sumness.
HungarianMaga is ért a szóból, én is értek a szóból, nincs kokettálás, nincs játék, nincs mellébeszélés.
You understanding me, me understanding you, no coquetting, no games, no playing.
HungarianElegem van a babákból mondta, a heverő párnái közé dobta a játék babát.
She shook her head, her hand pulling hard on the locket so the pin ripped the taffeta.
HungarianA lépés(ek) végrehajtása után az utasítást el kell küldeni a játék motorjának.
After you finished your moves, they have to be sent to the engine.
HungarianA ház a nyereségnek csak kis százalékát veszi le, minden játék végén.
The house only takes a small percentage of the winning pot at the end of every round.
HungarianFolyt a játék mind a három asztalnál, de a tömeg a középső körül gyűlt össze.
All three tables were working, but the crowd was at the middle one.
Hungarian- Agravaine csúfol, bugyuta kisdednek nevez, azt mondja, nagy vagyok már a játék katonákhoz!
Agravaine mocks me and calls me a silly baby, saying I am too old for wooden knights!
HungarianEz az egész játék fölöslegesnek fog bizonyulni, a viszketés meg minden...
This whole charade could turn out to be unnecessary, itches and all...
HungarianAmikor a gyerekek kísérleteznek, ezt úgy hívjuk: "minden lében kanál" vagy más szóval "játék".
When children do experiments we call it "getting into everything" or else "playing."
HungarianAz Eredet Táblán folyt játék harmadik napján Gurgeh ebéd közben egy táblaképernyőt nézett.
Gurgeh sat watching a table-screen during lunch on his third day on the Board of Origin.