HU

{noun}

volume_up
Hirtelen bevágtak egy oldaljáratba: tabijuk talpa szolgálatot tett a síkos, fényes padlón.
They cut abruptly into a side aisle, the soles of their tabi giving them fair purchase on the slick, reflective floor.
Floyt úgy érezte, hogy az ülés puha és sima, ami csak volt a várható izzadság miatt.
Floyt found that his saddle was soft and not slick, which pleased him in view of the sweating he expected to be doing very shortly.

Context sentences for "jó" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarianszólít meg hangosan.
Say, Rudy, you're going with Brodnax and Speer, aren't you? he calls out loudly.
HungarianViszont ha sikerül kijuttatni a Nyulat, akkor tudni fogja, hogy Haydock fiú.
And if they got the Rabbit out, it was proof positive that Haydock was straight.
Hungarian- Hetven évéhez képest állapotban van, bár a szeme nem olyan éles, mint régen.
For a man of seventy, he seems sound, though his eyes are not so keen as before.
HungarianMeggyek, és mondom a felügyelőnek, hogy nem is volt úgy, lesz? kérdezte Mitzi.
I will go and say to the Inspector that I make it all up, shall I ? asked Mitzi.
HungarianJo-Beth látni akarta, hogyan szenved, és képtelen volt elfordítani a tekintetét.
Now she wanted to see him suffer, and she couldn't take her eyes off the sight.
HungarianAz a , hogy van egy pisztolyom és esküszöm feldugom a... lan, megint bevetted.
Yeah, I've got a gun... and I swear, I'll jam it up your... lan, I got you again!
HungarianTalán elmondhatom, hogy a személyzet legnagyobb részének véleménye volt rólam.
I should say perhaps that I was regarded quite favourably by most of the staff.
Hungarian- Tizenkettőkor teniszezem - mondta Christine -, volna, ha korán indulnánk.
Christine said: I'm playing tennis at twelve, so we'd better start fairly early.
HungarianDe szolgálatod a druidáknál csupán arra volt , hogy engem megtalálj, nem igaz?
But your service to the Druids was prompted by your search for me, was it not?
HungarianEgy nap Cassander király lesz, és a királyoknak megrögzötten az emlékezetük.
One day Cassander would become king, and kings were notoriously long of memory.
Hungarian(NL) Elnök asszony, nem vagyok benne biztos, mire is a polgári kezdeményezés.
(NL) Madam President, I am not sure what to make of this citizens' initiative.
HungarianVolt egy órája rá, hogy elrágódjon azon, ami akkor éppen nagyon foglalkoztatta.
He had an hour or so alone to get to grips with anything that was troubling him.
HungarianA protekcionizmus sohasem válasz, és nincs vége még a globális gazdaságnak.
Protectionism is never the answer and this is not the end of the global economy.
HungarianMagasság háromszáznegyvenezer felett, sebesség tizenegy Mach felett, irány .
Altitude passing three hundred forty K, velocity passing Mach eleven, on course.
HungarianMeglátszik rajta a nevelés, nem is gondolná senki, hogy az öreg Gerrard lánya.
As a result of her education, you'd never take her for old Gerrard's daughter.
HungarianA távolból már ideje hallátszó lármás beszéd most egész közelről hangzott.
The human sounds that had been audible for some time were suddenly near at hand.
HungarianEgy detektívregényben tulajdonképpen ő lenne a gyilkos tette hozzá ábrándozva.
In a detective story, he added wistfully, she'd be just the woman who had done it.
HungarianMontenegrónak eredményeket kell elérnie a végrehajtás és a reformok terén.
Montenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
HungarianMindazonáltal figyelnünk kell a szolgáltatásokra, mert a minőség pénzbe kerül.
However, we must look at the services being supplied, because quality costs money.
Hungarian- buli lesz - kommentálta Dan, és szerette volna, ha Seames elhúz a pokolba.
'Sounds like fun,' Dan said, wishing Seames would get the hell out of his way.